Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:284:TOC

 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 284

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. spalio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1272/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1273/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1914/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1405/2006, nustatančio konkrečias žemės ūkio priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, taikymo taisykles

3

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1274/2007, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2104/2004, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 639/2004 dėl atokiausiuose Bendrijos regionuose registruoto žvejybos laivyno valdymo įgyvendinimo taisykles

6

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, IX priedą (1)

8

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1276/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 247/2006 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 552/2007 dėl viršutinių biudžeto ribų nustatymo 2007 m.

11

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1438/2003, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 III skyriuje išdėstytos Bendrijos laivyno politikos įgyvendinimo taisykles

14

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1278/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 318/2007, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas (1)

20

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

*

Papildymas 2007 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimo 2007/543/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) (OL L 200, 2007 8 1)

26

 

 

Komisija

 

 

2007/697/EB

 

*

2007 m. spalio 22 d. Komisijos sprendimas, suteikiantis Airijai jos prašomą leidžiančią nukrypti nuostatą pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5095)

27

 

 

2007/698/EB

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/116/EB dėl papildomų rezervuotų numerių, prasidedančių skaitmenimis 116, skyrimo (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5139)  (1)

31

 

 

2007/699/EB

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 92/33/EEB dėl platesnio leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos importo iš trečiųjų šalių reikalavimais, taikymo (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5218)

33

 

 

GAIRĖS

 

 

Europos centrinis bankas

 

 

2007/700/EB

 

*

2007 m. rugsėjo 20 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies pakeičiančios Gairių ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų I ir II priedus (ECB/2007/10)

34

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top