Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:180:TOC

 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 180

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. liepos 10d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. liepos 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 803/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. liepos 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 804/2007, draudžiantis su Lenkijos vėliava plaukiojantiems laivams Baltijos jūroje (EB vandenų 25–32 pokvadračiuose) žvejoti menkes

3

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/475/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Italijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

5

 

 

2007/476/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Vokietijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

8

 

 

2007/477/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Austrijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

11

 

 

2007/478/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Airijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

17

 

 

2007/479/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Belgijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

24

 

 

2007/480/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Prancūzijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

33

 

 

2007/481/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Suomijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

38

 

 

2007/482/EB

 

*

2007 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo tikrinant variklinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3291)  (1)

42

 

 

2007/483/EB

 

*

2007 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Vokietijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3413)  (1)

43

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2002 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2137/2002, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2789/1999, nustatantį valgomųjų vynuogių prekybos standartą, klaidų ištaisymas (OL L 325, 2002 11 30) (Specialiojo leidimo lietuvių kalba 3 skyriaus 37 tomas, p. 424)

45

 

*

2001 m. birželio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1148/2001 dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrinimų klaidų ištaisymas (OL L 156, 2001 6 13) (Specialiojo leidimo 3 skyriaus 32 tomas, p. 376)

46

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojui(žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top