Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:099:TOC

 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 99

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. balandžio 14d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 402/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 403/2007, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. balandžio 16 d.

3

 

 

2007 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 404/2007, nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 29-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

6

 

 

2007 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 405/2007, nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 29-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

8

 

*

2007 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 406/2007, uždraudžiantis su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes TJTT I ir II zonų EB ir tarptautiniuose vandenyse

9

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/229/EB

 

*

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/452/EB, nustatantį sąrašą įstaigų, kurių tyrėjai gali naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1546)  (1)

11

 

 

2007/230/EB

 

*

2007 m. balandžio 12 d. Komisijos sprendimas dėl blanko, naudojamo įgyvendinant socialinius teisės aktus, susijusius su kelių transporto veikla (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1470)

14

 

 

2007/231/EB

 

*

2007 m. balandžio 12 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/502/EB, reikalaujantį, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos užtikrinti, jog rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai, ir uždrausti pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1567)  (1)

16

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 1 skyrius, 4 tomas, p. 74)

18

 

*

2005 m. liepos 12 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/667/TVR dėl baudžiamosios teisės sistemos stiprinimo, įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę (OL L 255, 2005 9 30)

18

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top