EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:214:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 214, 2006m. rugpjūtis 04d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 214

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugpjūčio 4d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1183/2006, nustatantis Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalę (kodifikuota redakcija)

1

 

*

2006 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1184/2006 dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais (kodifikuota redakcija)

7

 

*

2006 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1185/2006, denonsuojantis Europos ekonominės bendrijos ir Angolos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl žvejybos prie Angolos krantų ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 2792/1999

10

 

 

2006 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1186/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

12

 

*

2006 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1187/2006, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 796/2004 nuostatų dėl 21 jo straipsnio taikymo tam tikrose valstybėse narėse

14

 

 

2006 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1188/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

19

 

*

2006 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1189/2006, 66-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

21

 

*

2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos direktyva 2006/70/EB, nustatanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo priemones, susijusias su „politikoje dalyvaujančių asmenų“ apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūroms taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl to, kad finansine veikla verčiamasi retai arba labai ribotai

29

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimas dėl kontroliuojamų medžiagų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 leidžiamų naudoti svarbiausioms reikmėms 2006 m. Bendrijoje, kiekių paskirstymo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1483)  ( 1 )

35

 

*

2006 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimas, pakeičiantis Sprendimo 2005/769/EB, nustatančio taisykles dėl pagalbos maistu paslaugų viešojo pirkimo, kurį vykdo NVO, Komisijos įgaliotos įsigyti ir surinkti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 tiekiamus produktus, priedą

50

 

*

2006 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotiniai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3400)  ( 1 )

59

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top