EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:046:TOC

 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 46

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. vasario 16d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 255/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 256/2006, kuriuo atidaromas nuolatinis konkursas Čekijos intervencinės agentūros saugomiems miežiams eksportuoti į Belgiją

3

 

*

2006 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 257/2006, kuriuo atidaromas nuolatinis konkursas Čekijos intervencinės agentūros saugomiems paprastiesiems kviečiams eksportuoti į Belgiją

9

 

*

2006 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 258/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1065/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų miežių, saugomų Vokietijos intervencinės agentūros, kiekio

15

 

*

2006 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 259/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1516/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų miežių, saugomų Austrijos intervencinės agentūros, kiekio

16

 

*

2006 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 260/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1573/2005, skelbiantį nuolatinį konkursą Vokietijos intervencinės agentūros saugomų rugių perpardavimui Bendrijos rinkoje, siekiant juos perdirbti į biokuro gamybai skirtą bioetanolį

17

 

*

2006 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 261/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 753/2002, nustatantį tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles

18

 

*

2006 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 262/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2729/2000, nustatantį išsamias kontrolės vyno sektoriuje įgyvendinimo taisykles

22

 

*

2006 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 263/2006, iš dalies keičiantis Reglamentų (EB) Nr. 796/2004 ir (EB) Nr. 1973/2004 nuostatas dėl riešutų

24

 

 

2006 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 264/2006, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

26

 

 

2006 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 265/2006, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. vasario 16 d.

28

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Vokietijai atstovaujančio nario skyrimo

31

 

 

Komisija

 

*

2006 m. vasario 14 d. Komisijos sprendimas, sudarantis Aukšto lygio ekspertų grupę skaitmeninių bibliotekų klausimais

32

 

*

2006 m. vasario 3 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/370/EB, leidžiantį naudoti kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus Jungtinėje Karalystėje (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 213)

34

 

*

2006 m. vasario 3 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/7/EB, leidžiantį naudoti tam tikrą kiaulių skerdenų klasifikavimo metodą Kipre (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 215)

38

 

*

2006 m. vasario 6 d. Komisijos sprendimas, dėl naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programų įgyvendinimo valstybėse narėse 2006 m. (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 251)

40

 

*

2006 m. vasario 7 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos finansinio įnašo, skirto augalams ir augaliniams produktams žalingų organizmų kontrolės programai Prancūzijos užjūrio departamentuose 2006 m. (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 250)

47

 

*

2006 m. vasario 14 d. Komisijos sprendimas, dėl Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles, 157 straipsnio b punkte ir 158 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nustatytų ribų pakeitimo

52

 

*

2006 m. vasario 15 d. Komisijos sprendimas, dėl tam tikrų laikinų apsaugos priemonių įtarus labai patogeniško laukinių paukščių gripo Vokietijoje atvejus (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 520)

53

 

*

2006 m. vasario 15 d. Komisijos sprendimas, dėl tam tikrų laikinų apsaugos priemonių įtarus labai patogeniško laukinių paukščių gripo Vengrijoje atvejus (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 526)

59

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top