EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:053:TOC

 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 53

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. vasario 26d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 322/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 323/2005, nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 158-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

3

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 324/2005, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 158-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

5

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 325/2005, nustatantis didžiausią pagalbos už koncentruotą sviestą dydį 330-ajame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

7

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 326/2005, dėl 14-o individualans kvietimo dalyvauti konkurse, teikiamo pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

8

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 327/2005, dėl konkurso 77-ojo turo, vykdomo pagal Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

9

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 328/2005, dėl 13-ojo individualaus kvietimo dalyvauti konkurse, teikiamo pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

10

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 329/2005, nustatantis tam tikrus orientacinius kiekius ir individualias ribas dėl bananų importo į Bendriją licencijų išdavimo pagal A/B ir C tarifines kvotas antram 2005 m. ketvirčiui

11

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 330/2005, nustatantis tam tikrus orientacinius kiekius ir individualias ribas dėl papildomo bananų kiekio importo į naująsias valstybes nares licencijų išdavimo antram 2005 m. ketvirčiui

13

 

*

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 331/2005, nustatantis Tarybos reglamente (EB) Nr. 1255/1999 nurodytą pagalbą privačiam sviesto ir grietinėlės saugojimui ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 nuostatų

15

 

*

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 332/2005, dėl grąžinamųjų išmokų išmokėjimo už į Kroatiją eksportuojamus KN 0406 kodu klasifikuojamus produktus, dėl kurių iki 2003 m. birželio 1 d. pateiktos paraiškos licencijoms gauti

17

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 333/2005, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

18

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 334/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

20

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 335/2005, dėl česnako, importuojamo pagal Reglamentu (EB) Nr. 218/2005 atidarytą autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo

22

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 336/2005, dėl tam tikrų konservuotų pievagrybių, importuojamų pagal Reglamentu (EB) Nr. 220/2005 atidarytą autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo

23

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 337/2005, sustabdantis sviesto supirkimą kai kuriose valstybėse narėse

24

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 338/2005, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už visiškai nulukštentų ilgagrūdžių B ryžių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2032/2004 numatytą konkursą

25

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 339/2005, dėl pasiūlymų, pateiktų dėl subsidijos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2033/2004, paskyrimo už B tipo lukštentų ilgagrūdžių ryžių gabenimą į Reuniono salą

26

 

 

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 340/2005, dėl pasiūlymų, pateiktų dėl visiškai nulukštentų, apvaliųjų, vidutinių grūdų ir ilgagrūdžių A ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2031/2004 numatytą konkursą

27

 

*

2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2005, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1432/94 ir (EB) Nr. 1458/2003 dėl maksimalaus kiekio, kurį apima kiaulienos importo licencijų paraiškos

28

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005/163/EB:
2004 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas, dėl valstybės pagalbos, kurią Italija išmokėjo laivybos kompanijoms Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar ir Toremar (Tirrenia grupė) (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 470)
 ( 1 )

29

 

*

2005/164/EB:
2004 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendimas, dėl valstybės pagalbos, kurią Belgija planuoja suteikti „Stora Enso Langerbrugge“ (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 3351)
 ( 1 )

66

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1582/2004, siūlančio pradėti tyrimą, susijusį su galimais Tarybos reglamente (EB) Nr. 1470/2001 dėl integruotų elektroninių kompaktinių fluorescentinių lempų (CFL-i), kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, įvežimo nustatytų antidempingo priemonių pažeidimais integruotas elektronines kompaktines fluorescentines lempas (CFL-i) įvežant iš Vietnamo, Pakistano ar Filipinų, nepaisant to, ar oficialiai yra nurodoma, kad tokių lempų kilmės šalis yra Vietnamas, Pakistanas ar Filipinai, ar ne, ir nustatančio, kad toks įvežimas turi būti registruojamas, klaidų ištaisymas ( OL L 289, 2004 9 10 )

78

 

*

2004 m. spalio 19 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 305/2005, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 312/2003 dėl tarifinių kvotų tam tikriems Čilės kilmės produktams, klaidų ištaisymas ( OL L 52, 2005 2 25 )

78

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top