Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:237:TOC

 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 237

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. liepos 8d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1245/2004, dėl Protokolo, iš dalies keičiančio Ketvirtąjį protokolą, nustatantį žvejybos sąlygas, numatytas Susitarime dėl žuvininkystės tarp Europos ekonominės bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos vietinės Vyriausybės, sudarymo

1

Protokolas iš dalies keičiantis ketvirtąjį protokolą, nustatantį žvejybos sąlygas, numatytas susitarime dėl žuvininkystės tarp Europos ekonominės bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos vietinės Vyriausybės

3

 

 

2004 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1246/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

8

 

 

2004 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1247/2004, nustatantis mažinimo koeficientą, taikytiną skirstant Reglamente (EB) Nr. 2305/2003 numatytą paprastųjų miežių importo tarifinę kvotą

10

 

*

2004 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1248/2004, dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikytinų kai kurioms importo ir eksporto licencijoms prekyboje žemės ūkio produktais tarp 2004 m. balandžio 30 d. buvusios sudėties Bendrijos ir Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos

11

 

*

2004 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1249/2004, dėl kai kurių išimtinių rinkos palaikymo priemonių Nyderlandų kiaušinių sektoriuje

12

 

*

2004 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1250/2004, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 2808/98 nuostatas, susijusias su priemoka pieno produktams

13

 

*

2004 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1251/2004, keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2799/1999, nustatantį išsamias Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių pardavimu

14

 

 

2004 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1252/2004, leidžiantis pradėti pirkti sviestą kai kuriose valstybėse narėse

15

 

 

2004 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1253/2004, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1210/2004 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2004–2005 prekybos metams

16

 

 

2004 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1254/2004, iš dalies keičiantis importo muito mokesčius ryžių sektoriuje

18

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2004/539/EB:
2004 m. liepos 1 d. Komisijos sprendimas, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemonę Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniais tikslais vežamiems naminiams gyvūnėliams, įgyvendinimui (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2365)
 ( 1 )

21

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top