EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:230:TOC

 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 230

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. birželio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1196/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1197/2004, nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2004 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos ir kiaušinių sektorių produktams pagal Reglamentus (EB) Nr. 593/2004 ir (EB) Nr. 1251/96

3

 

 

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1198/2004, nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2004 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 774/94, atidarančiu tam tikras Bendrijos tarifines paukštienos ir kai kurių kitų žemės ūkio produktų kvotas bei numatančiu tokių kvotų administravimą

5

 

 

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1199/2004, nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2004 m. briželio mėn. kai kuriems paukštienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 2497/96

7

 

 

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1200/2004, atidarantis konkursą Nr. 52/2004 EB, skirtą naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams

9

 

*

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1201/2004, atidarantis tarifų kvotas ne daugiau kaip 80 kilogramų sveriantiems veršeliams, kurių kilmės šalis yra Bulgarija arba Rumunija, ir numatantis jų administravimą (nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.)

12

 

*

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1202/2004, atidarantis penėjimui skirtų jaunų jaučių importo tarifinę kvotą ir numatančio jos administravimą (2004 m. liepos 1 d.–2005 m. birželio 30 d.)

19

 

*

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1203/2004, atidarantis KN pozicijoje 0202 klasifikuojamos sušaldytos galvijienos bei KN pozicijoje 0206 29 91 klasifikuojamų produktų tarifinę kvotą ir numatantis jos administravimą (2004 m. liepos 1 d.–2005 m. birželio 30 d.)

27

 

*

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1204/2004, atidarantis gyvų galvijų, sveriančių nuo 80 iki 300 kg ir kurių kilmės šalis yra Bulgarija arba Rumunija, tarifų kvotą ir numatantis jos administravimą (nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.)

32

 

*

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1205/2004, skelbiantis konkursą vaisių ir daržovių (pomidorų, apelsinų, stalo vynuogių, obuolių ir persikų) A3 eksporto licencijoms paskirstyti

39

 

*

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1206/2004, atidarantis ir administruojantis sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifų kvotas (2004 m. liepos 1 d.–2005 m. birželio 30 d.)

42

 

 

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1207/2004, iš dalies pakeičiantis importo muitus grūdų sektoriuje

52

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

*

2004/524/EB, Euratomas:
2004 m. birželio 23 d. Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas, dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo teisėjo paskyrimo

55

 

 

Europos centrinis bankas

 

*

2004/525/EB:
2004 m. birželio 3 d. Europos centrinio banko sprendimas, dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos centrinio banko tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo (ECB/2004/11)

56

 

*

2004/526/EB:
2004 m. birželio 17 d. Europos centrinio banko sprendimas, dėl Europos centrinio banko bendrosios tarybos darbo reglamento patvirtinimo (BCE/2004/12)

61

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top