EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:071:TOC

 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.071.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 71

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. kovo 9d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos Komisija

2012/C 071/01

2012 m. kovo 7 d. Komisijos nuomonė, pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį dėl radioaktyviųjų atliekų šalinimo iš SPIRAL-2 objekto Prancūzijoje plano

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2012/C 071/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) (1)

2

2012/C 071/03

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

3


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2012/C 071/04

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2010/656/BUSP ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 560/2005 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams Dramblio Kaulo Krante, nustatytos ribojamosios priemonės

6

 

Europos Komisija

2012/C 071/05

Euro kursas

7


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

2012/C 071/06

Atviras kvietimas teikti paraiškas – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Cedefop Europos profesinio švietimo bei mokymo tinklas

8

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 071/07

Pranešimas apie importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams taikomų antidempingo priemonių tarpinės peržiūros inicijavimą

10

2012/C 071/08

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

23

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 071/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

32

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2012/C 071/10

Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

33


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top