Help Print this page 

Document C:2007:303:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 303, 2007m. gruodis 14d.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 14/12/2007
Miscellaneous information
  • Author: Europos Sąjunga
  • Form: Oficialusis leidinys
Text
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 303

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. gruodžio 14d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Parlamentas
Taryba
Komisija

2007/C 303/01

Europos sąjungos pagrindinių teisių chartija

1

2007/C 303/02

Su pagrindinių teisių chartija susiję išaiškinimai

17


LT

 

Top