Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:234:TOC

 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 234

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

48 tomas
2005m. rugsėjo 22d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Parengiamieji aktai

 

Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

415-oje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2005 m. kovo 9-10 d.

2005/C 234/1

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl kooperatinių bendrovių skatinimo Europoje KOM(2004) 18 galutinis

1

2005/C 234/2

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas, pataisančias 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo ir 1993 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvą 93/6/EEB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo KOM(2004) 486 galutinis — 2004/0155 ir 2004/0159 (COD)

8

2005/C 234/3

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo parengti Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymą, iš dalies pakeičiantį Tarybos sprendimą 2000/819/EB dėl daugiametės įmonių ir verslininkystės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), programos (2001–2005 m.) KOM (2004) 781 galutinis — 2004/0272 (COD)

14

2005/C 234/4

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl Bendrijos skrydžių vadovo licencijos KOM (2004) 473 galutinis — 2004/0146 (COD)

17

2005/C 234/5

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo sukuriama antroji „Marco Polo“ programa, skirta teikti Bendrijos pagalbą krovinių pervežimo transporto sistemos aplinkosaugos rodikliams gerinti („Marco Polo II“) KOM (2004) 478 galutinis -2004/0157 (COD)

19

2005/C 234/6

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo parengti Tarybos reglamentą, iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1868/94, nustatantį bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą COM (2004) 772 galutinis — 2004/0269 (CNS)

25

2005/C 234/7

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles KOM(2004) 775 galutinis — 2004/0270 (COD)

26

2005/C 234/8

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos socialinio fondo KOM(2004) 493 galutinis

27

2005/C 234/9

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą dėl Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo (EŽŪKPF) paramos kaimo plėtrai KOM (2004) 490 galutinis -2004/0161 CNS

32

2005/C 234/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Socialinio globalizacijos aspekto — ES politikos indėlis užtikrinant jos naudą visiems KOM(2004) 383 galutinis

41

2005/C 234/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų skyriaus nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, įsteigiantį programą „Veiklus jaunimas“ 2007-2013 metų laikotarpiui (KOM (2004) 471 galutinis — 2004/0152 (COD)

46

2005/C 234/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl EIB vaidmens viešose ir privačiose partnerystėse (VPP) bei jo poveikio plėtros problematikai

52

2005/C 234/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Naujųjų valstybių narių ir bendrųjų ekonominės politikos gairių

60

2005/C 234/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės pagalbos teikimo transeuropinių transporto ir energijos tinklų srityje ir pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2236/95 KOM (2004) 475 galutinis -2004/0154 (COD)

69


LT

 

Top