EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Šengenas (susitarimas ir konvencija)

Santraukų glosarijus

ŠENGENAS (SUSITARIMAS IR KONVENCIJA)

1985 m. birželio 14 d. pasirašytu Šengeno susitarimu Belgija, Vokietija, Prancūzija, Liuksemburgas ir Nyderlandai susitarė palaipsniui panaikinti savo vidaus sienų kontrolę ir užtikrinti judėjimo laisvę visiems pasirašiusių šalių, kitų ES valstybių narių ir kai kurių ES nepriklausančių šalių piliečiams.

Susitarimas papildytas Šengeno konvencija, kurioje numatyta erdvės be vidaus sienų kontrolės nustatymo tvarka ir apsaugos priemonės. 1990 m. birželio 19 d. Šengeno konvenciją pasirašė tos pačios penkios šalys. Ji įsigaliojo 1995 m. Susitarimas ir konvencija kartu su susijusiais susitarimais ir taisyklėmis sudaro „Šengeno acquis“, kuris 1999 m. buvo integruotas į ES teisės sistemą ir tapo ES teisės aktais. Lisabonos sutartimi „teritorija <...> be vidaus sienų, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas“, tapo ES tikslu.

Šiandien Šengeno erdvę sudaro 26 Europos šalys, įskaitant 22 iš 27 ES valstybių narių.

Pagal atitinkamus Stojimo aktus Bulgarija, Kroatija, Kipras ir Rumunija taip pat priklauso Šengeno erdvei, tačiau jų vidaus sienos kontrolė dar nėra panaikinta.

Airija yra vienintelė valstybė narė, nepriklausanti Šengeno erdvei. Nors ji prisideda prie Šengeno policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, Airija nepriklauso erdvei, kurioje nėra vidaus sienų kontrolės, ir palaiko sienų kontrolę su Šengeno šalimis.

Dar keturios šalys (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija) taip pat yra susijusios su Šengeno acquis pagal atitinkamus Šengeno asociacijos susitarimus su ES, todėl jos taip pat priklauso Šengeno erdvei.

ES šalys kandidatės stodamos privalo priimti visą Šengeno acquis. Tačiau sienų kontrolė prie vidaus sienų panaikinama (Tarybai vienbalsiai priimant sprendimą) tik po vertinimo:

  • kuris atliekamas pagal taikomą Šengeno vertinimo mechanizmą;
  • kuriame daroma išvada, kad yra visos sąlygos teisingai taikyti Šengeno acquis priemones, kurios sudaro sąlygas panaikinti vidaus sienų kontrolę.

TAIP PAT ŽR.:

Top