EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių samprata bei apimtis

Labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių samprata bei apimtis

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių sampratos

SANTRAUKA

KAM REIKALINGA ŠI REKOMENDACIJA?

Rekomendacijoje pateikiami labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) nustatymo kriterijai. Pagal MVĮ apibūdinančius kriterijus (darbuotojų skaičių, metinę apyvartą ir balansinį turtą) nustatomas jų tinkamumas naudotis ES ir nacionalinėmis finansavimo bei paramos programomis. Įmonių apibrėžtys įsigaliojo 2005 m. sausio 1 d.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Apibrėžtys:
  • labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta (pinigų suma per konkretų laikotarpį) arba balanse (įmonės turto ir įsipareigojimų ataskaitoje) nurodytas turtas neviršija 2 mln. EUR;
  • mažoji įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau nei 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta arba balansinis turtas neviršija 10 mln. EUR;
  • vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau nei 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR arba balansinis turtas neviršija 43 mln. EUR.
 • Įvairius kriterijus atitinkančios MVĮ gali turėti naudos dėl:
  • galimybės pasinaudoti ES ir nacionalinėmis paramos verslui programomis, kaip antai mokslinių tyrimų, konkurencingumo ir inovacijų finansavimu, kuriomis kitais atvejais pagal ES valstybės pagalbos taisykles nebūtų galima naudotis;
  • mažesnių reikalavimų arba išlaidų dėl atitikties ES teisės aktams.
 • Europos Komisija nuolatos stebi praktinį šių apibrėžčių poveikį. 2012 m. rugsėjo mėn. paskelbtame nepriklausomame tyrime pabrėžta, kad peržiūrėti kriterijus nebuvo poreikio, tačiau esamų taisyklių išaiškinimas ir pateiktos rekomendacijos gali būti naudingos.
 • 2015 m. Komisija, įvertinusi pirmąjį nurodymų dėl MVĮ sampratos vadovą, paskelbė atnaujintą jo versiją.

KONTEKSTAS

MVĮ sudaro 99 % visų ES įmonių. Jos yra mūsų ekonomikos pagrindas. Dvi iš trijų darbo vietų yra MVĮ. 2013 m. daugiau nei 21 mln. Europos Sąjungos MVĮ dirbo beveik 90 mln. darbuotojų. Jos skatina verslumą bei inovacijas ir prisideda prie Europos konkurencingumo, ekonominio augimo bei užimtumo.

DOKUMENTAS

2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių sampratos (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 1422) (OL L 124, 2003 5 20, p. 36–41)

paskutinis atnaujinimas 11.01.2016

Top