EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kova su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius

Kova su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Šia direktyva siekiama apsaugoti įmones, ypač mažąsias ir vidutines (MVĮ), nuo pavėluotų mokėjimų*, atliekamų pagal komercinius sandorius*, užtikrinant, kad sąskaitos būtų apmokėtos laiku.
 • Ja nustatomi terminai, per kuriuos turi būti apmokėtos sąskaitos, ir piniginės nuobaudos, jei tų terminų nesilaikoma.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Įmonės privalo apmokėti sąskaitas per 60 dienų, išskyrus atvejus, kai sutartyje aiškiai susitariama kitaip, su sąlyga, kad tai nėra labai nesąžininga kreditoriaus atžvilgiu.
 • Viešosios valdžios institucijos privalo sumokėti už įsigytas prekes ir paslaugas per 30 dienų. Tam tikromis aplinkybėmis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų, pavyzdžiui, jei institucija veikia sveikatos priežiūros sektoriuje arba vykdo pramoninio ar komercinio pobūdžio ekonominę veiklą.
 • Kreditoriai, kurie įvykdė savo sutartines ir teisines pareigas ir kuriems nebuvo sumokėta laiku, turi teisę į delspinigius ir kompensaciją už pavėluotą mokėjimą.
 • Delspinigiai turi ne mažiau kaip aštuoniais procentiniais punktais viršyti referencinę palūkanų normą, kurią taiko Europos Centrinis Bankas. Europos Komisija taikomus tarifus skelbia interneto svetainėje. Daugelyje ES šalių tai sudaro 8–10 %.
 • Kreditoriai turi teisę gauti iš skolininkų ne mažesnę kaip 40 EUR sumą. Be to, jie turi teisę reikalauti pagrįstos kompensacijos už visas išieškojimo išlaidas, pavyzdžiui, patirtas naudojantis advokato ar skolų išieškojimo įmonės paslaugomis.
 • Kreditoriai turi teisę į delspinigius nuo dienos, einančios po mokėjimo termino pabaigos.
 • Kai sutartyje mokėjimo diena nenustatyta, kreditorius turi teisę į delspinigius praėjus 30 dienų nuo dienos, kai skolininkas gauna sąskaitą, arba, kai sąskaitos gavimo diena yra neaiški – 30 dienų po prekių gavimo ar paslaugų suteikimo dienos.
 • Nacionalinės valdžios institucijos turi siekti, kad visuomenė būtų informuota apie pavėluoto mokėjimo atvejais taikomas atlyginimo priemones.
 • Komisija ne vėliau kaip 2016 m. kovo 16 d. pateiks ataskaitą apie šio teisės akto įgyvendinimą.

Nuo 2012 m. spalio mėn. iki 2014 m. lapkričio mėn. Komisija visoje ES organizavo informavimo apie pavėluotus mokėjimus kampaniją, kad suinteresuotosios šalys žinotų savo teises ir pareigas.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2011 m. kovo 15 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2013 m. kovo 16 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie Pavėluoto mokėjimo direktyvą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Pavėluotas mokėjimas – mokėjimas, neatliktas per teisės aktuose arba sutartyje numatytą mokėjimo laikotarpį už prekes ar paslaugas.

*Komerciniai sandoriai – įmonių sandoriai arba įmonių ir viešosios valdžios institucijų sandoriai, kai turi būti sumokėta už prekes ir paslaugas.

DOKUMENTAS

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1–10)

paskutinis atnaujinimas 11.02.2016

Top