EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Skolintų vertybinių popierių pardavimas

Skolintų vertybinių popierių pardavimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Reglamentu siekiama nustatyti tam tikrus skolintų vertybinių popierių pardavimo* ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių* aspektus Europos Sąjungoje (ES).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Didelio finansinio nestabilumo laikotarpiu dėl tam tikrų finansinių sandorių, kaip antai skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorių, nepadengto skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorių* ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių, gali labiau įsisukti akcijų, ypač bankų, kainų mažėjimo spiralė, todėl gali kilti grėsmė jų gyvybingumui ir atsirasti rizika visai bankų sistemai.

Toks nestabilumas finansų rinkose gali paveikti realiąją ekonomiką.

Reglamentu nustatomos griežtos taisyklės dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų, proporcingos susijusiai rizikai, įskaitant:

  • priemones, kurios užkirstų kelią vyriausybių išleistų akcijų ir paskolų (vadinamųjų valstybės skolos vertybinių popierių) nepadengtam skolintų vertybinių popierių pardavimo sandoriui;
  • draudimą vykdyti nepadengtus kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius (įskaitant susijusius su valstybės skolos vertybiniais popieriais).

Atskleidimo reikalavimai. Finansų įstaigos turi atskleisti tam tikrus skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorius bankininkystės institucijoms. Sandoriams viršijus tam tikrą ribą, apie juos turi būti viešai pranešta rinkoms.

Išskirtinio finansinio nestabilumo laikotarpiu kompetentingos institucijos bet kurioje ES šalyje gali laikinai sustabdyti skolintų vertybinių popierių pardavimą, jei tų vertybinių popierių kaina labai krenta.

Apie siūlomą sustabdymą turi būti pranešama kitoms nacionalinėms institucijoms ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, kurios turi pateikti savo nuomonę apie tai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2012 m. lapkričio 1 d.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Skolintų vertybinių popierių pardavimas: sandoris, kurio metu finansų įstaiga parduoda pasiskolintą finansinį produktą su tikslu jį atpirkti vėliau. Įstaiga tikisi, kad per tą laiką produkto kaina sumažės, todėl jai reikės mokėti mažesnę kainą nei buvo gauta pardavimo metu.

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai: labai rizikingos, nereguliuojamos išvestinės finansinės priemonės.

Nepadengtas skolintų vertybinių popierių pardavimo sandoris: rizikingesnis nei įprastas skolintų vertybinių popierių pardavimo sandoris, kai pardavėjas net nėra pasiskolinęs finansinio produkto.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (OL L 86, 2012 3 24, p. 1–24)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 236/2012 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1033, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (OL L 175, 2016 6 30, p. 1–7)

paskutinis atnaujinimas 04.11.2016

Top