EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kompensacija nusikaltimų aukoms kitose ES šalyse

Kompensacija nusikaltimų aukoms kitose ES šalyse

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva įdiegiama bendradarbiavimo sistema, palengvinanti nusikaltimo aukoms gauti kompensaciją, neatsižvelgiant į tai, kurioje Europos Sąjungos (ES) šalyje buvo įvykdytas nusikaltimas.
 • Ši sistema veikia pagal ES šalių kompensacijų smurtinių tyčinių nusikaltimų, padarytų atitinkamose jų teritorijoje, aukoms schemas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šioje direktyvoje numatyti du svarbūs elementai.

 • Ja reikalaujama, kad visos ES šalys numatytų kompensacijų smurtinių tyčinių nusikaltimų, padarytų atitinkamose jų teritorijose, aukoms schemas. Šių schemų parengimas ir veikimas paliekamas ES šalių kompetencijai.
 • Šia direktyva įdiegiama pirma paminėtomis nacionalinėmis schemomis paremta ES bendradarbiavimo sistema.

Adekvačios kompensacijos užtikrinimas

Užtikrinti adekvačią kompensaciją aukoms gali būti sunku dėl šių priežasčių:

 • nusikaltėlis gali neturėti reikiamų lėšų žalai atlyginti;
 • gali būti sunku nustatyti nusikaltėlio tapatybę ir patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn (galimybė gauti kompensaciją iš nusikaltėlio užtikrinama Direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai).

Direktyva reikalaujama, kad aukos:

 • gautų kompensaciją neatsižvelgiant į jų gyvenamąją šalį ar ES šalį, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas;
 • gautų sąžiningą ir tinkamą kompensaciją. Dėl konkrečios sumos sprendžia ES šalis, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas.

Bendradarbiavimas

Iki 2005 m. liepos 1 d. visos ES šalys turėjo įdiegti nacionalines sąžiningos ir tinkamos kompensacijos schemas. Šia direktyva sukuriama nacionalinių institucijų bendradarbiavimo sistema, palengvinanti galimybę aukoms gauti kompensacijas visoje ES.

 • Jei nusikaltimas įvykdytas ne aukos gyvenamojoje ES šalyje, ji gali kreiptis į savo gyvenamosios šalies instituciją (padedančiąją instituciją) dėl informacijos, kaip kreiptis dėl kompensacijos.
 • Nacionalinė institucija perduoda prašymą nacionalinei ES šalies, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas, institucijai (sprendžiančiajai institucijai), kuri atsako už prašymo įvertinimą ir kompensacijos išmokėjimą.
 • Susirašinėjimas vyksta sprendžiančiosios šalies kalba. Europos Komisija yra parengusi pareiškimų dėl kompensacijos gavimo ir sprendimų dėl kompensacijos gavimo perdavimo standartines formas.
 • Šia direktyva sukuriama centrinių ryšių palaikymo atstovybių visose ES šalyse sistema, palengvinanti bendradarbiavimą tarpvalstybiniais klausimais. Ryšių palaikymo atstovybės reguliariai posėdžiauja. Papildomos informacijos ieškokite Europos e. teisingumo portalo interneto svetainėje.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2004 m. rugpjūčio 26 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2006 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms (OL L 261, 2004 8 6, p. 15–18)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. balandžio 19 d. Komisijos sprendimas 2006/337/EB nustatantis standartines pareiškimų ir sprendimų dėl kompensacijos gavimo užsienyje perdavimo formas pagal Tarybos direktyvą 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms (OL L 125, 2006 5 12, p. 25–30)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 57–73)

paskutinis atnaujinimas 08.12.2015

Top