EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euro apsauga nuo padirbinėjimo: Europolas

Euro apsauga nuo padirbinėjimo: Europolas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2005/511/TVR, kuriuo Europolas paskiriamas centriniu biuru kovoje su euro padirbinėjimu

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo sprendimu Europolas paskiriamas centriniu biuru kovoje su euro padirbinėjimu. Taip siekiama veiksmingai taikyti 1929 m. Ženevos tarptautinę konvenciją dėl kovos su pinigų padirbinėjimu (Ženevos konvencija) ir sustiprinti Europos Sąjungos (ES) šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir jų bendradarbiavimą su Europolu ir ES nepriklausančiomis šalimis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES stiprina ES šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir jų bendradarbiavimą su Europolu, kad apsaugotų eurą nuo padirbinėjimo tarptautiniu lygmeniu. ES nepriklausančioms šalims reikia centrinės ryšių palaikymo įstaigos informacijai apie padirbtus eurus. Visa tokia informacija turėtų būti surinkta Europole analizės tikslais. Europolas veikia kaip centrinis biuras kovoje su euro padirbinėjimu pagal Ženevos konvenciją.

Europolo vaidmuo

 • Europolas veikia kaip centrinis biuras kovoje su euro padirbinėjimu, kaip nustatyta Ženevos konvencijos 12 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad „kiekvienoje šalyje, laikantis šalies vidaus teisės, tyrimus dėl pinigų padirbinėjimo turi organizuoti centrinė institucija“.
 • Laikydamasis savo įgaliojimų Europolas:
  • centralizuoja ir tvarko visą informaciją, kuri padeda tirti euro padirbinėjimą, užkirsti jam kelią bei su juo kovoti, ir nedelsdamas perduoda šią informaciją ES šalių nacionaliniams centriniams biurams;
  • palaiko tiesioginius ryšius su ES nepriklausančių šalių centriniais biurais laikydamasis asmens duomenų perdavimo taisyklių;
  • jei mano esant tikslinga, ES nepriklausančių šalių centriniams biurams perduoda autentiškų euro pavyzdžių rinkinį;
  • reguliariai praneša ES nepriklausančių šalių centriniams biurams apie į apyvartą išleistas naujas valiutos emisijas ir valiutos išėmimą iš apyvartos, padirbtos ar suklastotos euro valiutos nustatymo atvejus, padirbinėjimo nustatymą ir pan.
 • Visų kitų valiutų padirbinėjimo atveju lieka galioti esama nacionalinių centrinių biurų kompetencija.

Veiksmingas 1929 m. Ženevos konvencijos taikymas

 • Ženevos konvencija turėtų būti taikoma veiksmingiau. Joje nustatytos veiksmingos taisyklės, kaip užkirsti kelią padirbinėjimui ir su juo kovoti. Terminas „valiuta“ reiškia banknotus ir monetas, kurie yra teisėta mokėjimo priemonė.
 • Taryba mano esant tikslinga, kad visos ES šalys būtų Konvencijos susitariančiosios šalys.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2005 m. liepos 16 d.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas 2005/511/TVR dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo paskiriant Europolą centriniu biuru kovoje su euro padirbinėjimu (OL L 185, 2005 7 16, p. 35–36)

paskutinis atnaujinimas 23.03.2017

Top