EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

OLAF (Europos kovos su sukčiavimu tarnyba)

OLAF (Europos kovos su sukčiavimu tarnyba)

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) buvo įsteigta 1999 m. Sprendimu 1999/352/EB, EAPB, Euratomas, siekiant tirti korupciją bei sunkius nusižengimus ES institucijose ir ES biudžetui kenkiantį sukčiavimą. OLAF įgaliojimų ir kompetencijos teisinis pagrindas yra Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (OLAF reglamentas).

Pagal savo teisinį statusą OLAF yra mišraus pobūdžio. Tarnyba, kaip nepriklausoma įstaiga, atlieka išorės tyrimus ES ir ES nepriklausančiose šalyse dėl sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos, turinčios įtakos ES biudžetui, taip pat atlieka vidaus tyrimus ES institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose siekdama nustatyti ES pareigūnų sunkius nusižengimus, dėl kurių gali būti pradėtos drausminės procedūros arba iškeltos baudžiamosios bylos.

Kaip Komisijos tarnyba, OLAF yra atsakinga už politikos ir teisės aktų kūrimą kovos su sukčiavimu ir ES finansinių interesų apsaugos srityje.

Atlikus naujausią OLAF reglamento, galiojančio nuo 2021 m. sausio 17 d., peržiūrą buvo padidintas OLAF tyrimų veiksmingumas ir sustiprintas bendradarbiavimas su Europos prokuratūra, grindžiamas bendradarbiavimu, keitimusi informacija, papildomumu ir dubliavimosi vengimu.

TAIP PAT ŽR.:

Top