EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tarptautiniai mokėjimai eurais

Tarptautiniai mokėjimai eurais

Bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) tikslas - užtikrinti, kad vykdyti elektroninius mokėjimus visoje euro zonoje būtų taip pat lengva, kaip atsiskaityti grynaisiais pinigais, o elektroniniams mokėjimams eurais kitoje Europos Sąjungos (ES) šalyje nebūtų taikomi jokie papildomi mokesčiai.

DOKUMENTAS

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001.

SANTRAUKA

Bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) tikslas - užtikrinti, kad vykdyti elektroninius mokėjimus visoje euro zonoje būtų taip pat lengva, kaip atsiskaityti grynaisiais pinigais, o elektroniniams mokėjimams eurais kitoje Europos Sąjungos (ES) šalyje nebūtų taikomi jokie papildomi mokesčiai.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Taisyklėse reikalaujama, kad bankai taikytų vienodus mokesčius tarp dviejų Europos šalių vykdomoms tarptautinėms elektroninėms mokėjimo operacijoms eurais ir toje pačioje Europos šalyje vykdomoms atitinkamoms nacionalinėms elektroninėms mokėjimo operacijoms* eurais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Elektroninės mokėjimo operacijos apima kredito pervedimus, tiesioginio debeto operacijas, lėšų išėmimą iš bankomatų, mokėjimus debeto bei kredito kortelėmis ir grynųjų pinigų pervedimus.

Mokėjimai, kuriems taikomas šis reglamentas, turi būti vykdomi eurais arba nacionaline ES šalių, kurios nori taikyti šį reglamentą, valiuta. Švedijos prašymu Švedijos kronomis vykdomiems mokėjimams taip pat taikomas vienodo atlyginimo principas.

Praktiniu požiūriu tai reiškia, kad bankai turi suteikti savo klientams tarptautinį banko sąskaitos numerį (IBAN), kuris naudojamas vykdant tarptautines elektronines mokėjimo operacijas. Bankai taip pat turi suteikti banko identifikavimo kodą (BIC). Būtent todėl šie pervedimai kainuoja tiek pat, kiek pervedimai, vykdomi toje pačioje šalyje.

Pareigų vykdymas

Jeigu bankas nesilaiko mokesčių ėmimo taisyklių, jo klientai arba bet kuri suinteresuotoji šalis gali pateikti skundą nacionalinei valdžios institucijai.

Siekiant užtikrinti, kad tarp bankų ir klientų kylantys ginčai būtų išspręsti, ES šalys turi užtikrinti veiksmingas neteisminio skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo procedūras. Taisyklių pažeidimo atveju gali būti taikomos sankcijos.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. lapkričio 1 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Atitinkami mokėjimai - mokėjimai, pasižymintys panašiomis ypatybėmis, kaip antai tokia pačia suma, mokėjimo kanalu (pvz., bankomatas, internetas ir pan.) ar naudojama mokėjimo priemone (kortelės, čekiai, tiesioginio debeto operacijos ar kredito pervedimai).

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 924/2009

2009 11 1

-

OL L 266, 2009 10 9, p. 11-18

Iš dalies keičiantys aktai

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 260/2012

2012 3 31

-

OL L 94, 2012 3 30, p. 22-37

Reglamentas (ES) Nr. 248/2014

2014 3 21

-

OL L 84, 2014 3 20, p. 1-3

Paskutinį kartą atnaujinta: 19.06.2015

Top