EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos Sąjungos sprendimai

Europos Sąjungos sprendimai

Vykdydamos ES kompetenciją, ES institucijos gali priimti penkių rūšių teisės aktus. Sprendimas yra teisiškai privalomas aktas, taikomas visuotinai arba skirtas konkrečiam adresatui.

SANTRAUKA

Vykdydamos ES kompetenciją, ES institucijos gali priimti penkių rūšių teisės aktus. Sprendimas yra teisiškai privalomas aktas, taikomas visuotinai arba skirtas konkrečiam adresatui.

Sprendimas yra ES antrinės teisės dalis. Jį priima ES institucijos, vadovaudamosi steigimo sutartimis.

Aktas, kuris yra privalomas visas

Vadovaujantis Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 288 straipsniu, sprendimas yra privalomas visas. Kaip ir reglamentas, jis negali būti taikomas ne visas, pasirinktinai ar iš dalies.

Sprendimas gali būti teisėkūros procedūra priimtas aktas ir ne teisėkūros procedūra priimtas aktas.

Sprendimai yra teisėkūros procedūra priimti aktai, jei juos bendrai priima:

Kitais atvejais sprendimai yra ne teisėkūros procedūra priimti aktai. Juos, pavyzdžiui, gali priimti Europos Vadovų Taryba, Taryba arba Komisija.

Ne teisėkūros procedūra priimti sprendimai gali būti deleguotieji aktai ir įgyvendinimo aktai.

Sprendimas su nurodytu adresatu

Sprendimas gali būti skirtas vienam ar keliems adresatams (vienai ar kelioms ES šalims ir vienai ar kelioms įmonėms arba fiziniams asmenims). Pavyzdžiui, kai Komisija paskelbė sprendimą, kuriuo skyrė baudą programinės įrangos milžinei „Microsoft“ už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi rinkoje, jis buvo taikomas tik „Microsoft“.

Sprendimas nurodytam adresatui įsigalioja tuomet, kai informuojama suinteresuotoji šalis. Suinteresuotoji šalis gali būti informuota registruotu laišku, pasirašant gavimą patvirtinantį pranešimą. Sprendimas nurodytam adresatui gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tačiau toks paskelbimas neatleidžia nuo pranešimo prievolės - aktas adresato atžvilgiu įsigalioja tik informavus adresatą.

Sprendimai, adresuoti vienam ar keliems konkretiems fiziniams asmenims ar įmonėms, turi tiesioginį veikimą (t. y. jie sukuria adresatams teises ir pareigas, kurie gali jomis remtis ar pasikliauti teismuose).

Beje, sprendimai, adresuoti konkrečiai ES šaliai ar ES šalims, gali turėti tiesioginį veikimą. Tai, ar šie sprendimai turi tiesioginį veikimą, priklauso nuo jų pobūdžio, aiškinimo ir formuluotės. ES Teisingumo Teismas pripažįsta tik „vertikalų“ vienai ar kelioms ES šalims adresuotų sprendimų tiesioginį veikimą. Tai reiškia, kad fiziniai asmenys gali pasikliauti sprendimu tik prieš tą ES šalį, kuriai šis sprendimas adresuotas (o ne prieš kitą fizinį asmenį).

Sprendimai be adresato

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, sprendime nebūtinai turi būti nurodytas adresatas. SESV 288 straipsnyje aiškinama, kad sprendime gali būti nurodyta, kam jis adresuojamas, kai tuo tarpu ankstesniame dokumente (Europos bendrijos steigimo sutarties 249 straipsnyje) buvo aiškinama, kad sprendime turi būti nurodyta, kam jis adresuojamas.

Sprendimai be nurodytų adresatų gali būti priimami teisėkūros procedūra.

Sprendimai, kuriuose nenurodyti adresatai ir kurie nėra priimti teisėkūros procedūra, yra ne teisėkūros procedūra priimti aktai. Tokie ne teisėkūros procedūra priimti aktai yra tapę pagrindiniais teisės aktais bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) srityje. Vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 25 straipsniu, ES vykdo bendrą užsienio ir saugumo politiką:

  • apibrėždama bendras gaires,
  • nustatydama veiksmus, kurių turi imtis ES,
  • nustatydama pozicijas, kurias turi priimti ES,
  • nustatydama pirma išvardytų veiksmų ir pozicijų įgyvendinimo priemones.

Tuo tikslu ir vadovaudamosi ES sutartimi, Europos Vadovų Taryba ir Taryba priima ne teisėkūros procedūra priimamus sprendimus (ES sutarties 31 straipsnio 1 dalis).

Sprendimai, kuriuose nenurodyti adresai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra teisėkūros procedūra, ar ne teisėkūros procedūra priimti aktai, turi būti skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Sprendimai įgalioja nuo juose nurodytos datos, o jei ši data nenurodyta - 20-tą dieną nuo jų paskelbimo.

Daugiau informacijos žr. Europos Sąjungos interneto svetainės skiltyje apie ES teisę.

paskutinis atnaujinimas 16.09.2015

Top