Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Turto įšaldymas ir konfiskavimas

Turto įšaldymas ir konfiskavimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2018/1805 — dėl nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Taikant šį reglamentą siekiama palengvinti sąlygas tarpvalstybiniu mastu susigrąžinti nusikalstamu būdu įgytą turtą ir užtikrinti veiksmingą neteisėtos kilmės lėšų konfiskavimą Europos Sąjungoje.

Reglamentas yra sudedamoji veiksmų plano, kurį parengė Europos Komisija, dalis siekdama sustiprinti kovą su teroristų finansavimu. Jis taikomas siekiant užbaigti saugumo sąjungos steigimą, kad nusikaltėliai netektų savo turto.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos taisyklės, pagal kurias ES šalis savo pripažįsta ir vykdo kitos ES šalies vykstant procesams baudžiamosiose bylose priimtus nutarimus įšaldyti* teritorijoje arba nutarimus konfiskuoti*.

Ypatybės

Reglamentui būdingos šios pagrindinės ypatybės.

  • Su galiojančių teisinių priemonių įgyvendinimu susijusių klausimų sprendimas ir šiuo tikslu parengiant vieną reglamentą — apimantį ir nutarimus įšaldyti, ir konfiskavimo nutarimus —, kuris būtų tiesiogiai taikomas ES.
  • Bendrasis tarpusavio pripažinimo principas reiškia, kad vienoje ES šalyje priimti visi teismo sprendimai baudžiamosiose bylose paprastai būtų tiesiogiai pripažįstami ir vykdomi kitoje ES šalyje. Tėra keletas priežasčių, dėl kurių šie sprendimai nebūtų pripažįstami ir vykdomi.
  • Standartiniai sertifikatai ir procedūros siekiant užtikrinti greitesnius ir veiksmingesnius įšaldymo ir konfiskavimo veiksmus.
  • 45 dienų konfiskavimo nutarimo pripažinimo galutinis terminas ir 48 valandų pripažinimo galutinis terminas skubiais atvejais bei įšaldymo nutarimų vykdymas per 48 valandas. Laikantis griežtų sąlygų apribojimų taikymas gali būti atidedamas.
  • Nuostatos, kurias taikant užtikrinamos nukentėjusiojo teisės tarpvalstybinėse bylose į žalos atlyginimą ir restituciją.

NUO KADA REGLAMENTAS BUS PRADĖTAS TAIKYTI?

Jis bus pradėtas taikyti nuo 2020 m. gruodžio 19 d.

KONTEKSTAS

Reglamentas papildo jau ES taikomus policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose teisės aktus, įskaitant:

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Nutarimas įšaldyti: priimančiosios institucijos priimtas arba patvirtintas sprendimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią turto, kurį institucija siekia konfiskuoti, sunaikinimui, pakeitimui, perkėlimui, perdavimui arba atsikratymui.
Nutarimas konfiskuoti: įvykus procesui, susijusiam su nusikalstama veika, teismo skirta galutinė sankcija ar priemonė, kurios pasekmė yra galutinis turto atėmimas iš fizinio asmens arba bendrovės.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1805 dėl nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo (OL L 303, 2018 11 28, p. 1–38)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1919 dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms (OL L 297, 2016 11 4, p. 1–8)

Vėlesni Direktyvos (ES) 2016/1919 pakeitimai įtraukti į pradinę redakciją. Ši suvestinė redakcija turi tik dokumentinę vertę.

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji (OL L 132, 2016 5 21, p. 1–20)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai, Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimas siekiant kovoti su terorizmu ir sukurti tikrą veiksmingą saugumo sąjungą (COM(2016) 230 final, 2016 4 20)

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo (OL L 65, 2016 3 11, p. 1–11)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų planas (COM(2016) 50 final, 2016 2 2)

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (OL L 127, 2014 4 29, p. 39–50)

Žr. suvestinę redakciją.

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu (OL L 294, 2013 11 6, p. 1–12)

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, 2012 6 1, p. 1–10)

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese (OL L 280, 2010 10 26, p. 1–7)

2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti (OL L 328, 2006 11 24, p. 59–78)

Žr. suvestinę redakciją.

2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje (OL L 196, 2003 8 2, p. 45–55)

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (OJ L 130, 2014 5 1, p. 1–36)

paskutinis atnaujinimas 11.02.2019

Top