Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

ES kosmoso stebėjimo ir sekimo rėmimo programa

Go to the summaries’ table of contents

ES kosmoso stebėjimo ir sekimo rėmimo programa

Sprendimas Nr. 541/2014/ES - kosmoso stebėjimo ir sekimo rėmimo programa

DOKUMENTAS

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES, kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir sekimo rėmimo programa

SANTRAUKA

Palydovai - tai daugelio ekonomikai bei visuomenės saugumui ir gerovei būtinų sistemų bei paslaugų pagrindas. Tačiau egzistuoja pavojus, kad jie gali susidurti su kosminėmis šiukšlėmis*, kurios tapo rimčiausia grėsme veiklai kosmose.

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Šiuo sprendimu sukuriama kosmoso stebėjimo ir sekimo rėmimo programa, kuria siekiama apsaugoti palydovus nuo kosminių šiukšlių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kas yra kosmoso stebėjimas ir sekimas?

Kosmoso stebėjimo ir sekimo sistema (toliau - SST) daugiausia per antžeminius jutiklius, tokius kaip teleskopai ir radarai, aptinka ir stebi palydovus bei kosmines šiukšles. Kol kas Europos lygmens SST pajėgumų neturima, o palydovai ir jų paleidimo operatoriai yra priklausomi nuo Jungtinių Amerikos Valstijų teikiamų duomenų, perspėjančių apie galimus susidūrimus.

Tikslai

Svarbiausias STT tikslas yra remti Europos SST paslaugos plėtrą. Ši paslauga būtų grindžiama tinklu, sudarytu iš ES šalyse esančių SST jutiklių. Tinklas gali būti remiamas JAV teikiamomis technologijomis ir informacija.

Konkretūs programos tikslai yra šie:

vertinti ir mažinti palydovų susidūrimo su kosminėmis šiukšlėmis riziką bei sekti jų judėjimą, kai nustatoma potenciali susidūrimo rizika, - tai leidžia veiksmingiau planuoti ir įgyvendinti susidūrimui išvengti skirtas priemones;

mažinti su Europos erdvėlaivių paleidimu susijusią riziką;

stebėti nevaldomo pakartotinio erdvėlaivių ar jų nuolaužų patekimo į Žemės atmosferą atvejus ir teikti tikslesnius bei veiksmingesnius išankstinius perspėjimus, siekiant sumažinti galimą riziką;

siekti užkirsti kelią kosminių šiukšlių daugėjimui.

Kas gali naudotis šiomis paslaugomis?

Galimybė naudotis šiomis paslaugomis turėtų būti suteikta valstybiniams, komerciniams, civiliniams, kariniams subjektams ir valdžios institucijoms.

Pažanga

Komisija iki 2018 m. liepos mėn. parengs sprendimo tikslų įgyvendinimo ataskaitą.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Kosminės šiukšlės - įvairūs Žemės orbitoje esantys dirbtiniai objektai, pavyzdžiui, seni palydovai arba raketų nuolaužos.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas Nr. 541/2014/ES

2014 6 16

-

OL L 158, 2014 5 27, p. 227-234

paskutinis atnaujinimas 28.09.2015

Top