EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Direktyva dėl bendrosios rinkos skaidrumo

Direktyva dėl bendrosios rinkos skaidrumo

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

  • Direktyva reikalaujama, kad nacionalinės valdžios institucijos informuotų Europos Komisiją apie gaminiams ir informacinės visuomenės paslaugoms skirtų techninių reglamentų projektus prieš juos perkeliant į nacionalinę teisę. Joje numatomos tam tikros išimtys.
  • Direktyva siekiama užkirsti kelią naujoms kliūtims prekybai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • ES šalys privalo informuoti Komisiją apie bet kokių planuojamų techninių reglamentų projektus.
  • Komisija nedelsdama praneša apie tai kitoms ES šalims per techninių reglamentų informacinę sistemą (TRIS).
  • Prasidėjus trijų mėnesių priėmimo atidėjimo laikotarpiui ES šalis negali priimti savo siūlomo techninio reglamento projekto. Šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 4, 6, 12 ar net 18 mėnesių, priklausomai nuo aplinkybių.
  • Per šį laikotarpį Komisija ir kitos ES šalys nagrinėja siūlomo reglamento projektą ir gali atitinkamai reaguoti.
  • Skubiais atvejais dėl rimtų ir nenumatytų aplinkybių ES šalis gali priimti techninį reglamentą nelaukdama priėmimo atidėjimo laikotarpio pabaigos (skubos tvarka).
  • Komisija kas dveji metai praneša Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui apie šios direktyvos įgyvendinimą.
  • Šiuo teisės aktu įsteigiamas nacionalinių pareigūnų nuolatinis komitetas, kuriam pirmininkauja Komisija.
  • Komitetas susitinka ne rečiau kaip du kartus per metus. Jis pataria Komisijai, kaip išvengti kliūčių prekybai, ir svarsto direktyvos įgyvendinimo klausimus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva (ES) 2015/1535 panaikinama ir pakeičiama Direktyva 98/34/EC nuo 2015 m. spalio 7 d.

KONTEKSTAS

2015/1535 tvarkos tikslas

DOKUMENTAS

2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1–15)

paskutinis atnaujinimas 27.01.2016

Top