EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčų, kylančių perkant internetu, sprendimas

Vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčų, kylančių perkant internetu, sprendimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

  • Juo siekiama sukurti Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformą (svetainę) ES lygmeniu.
  • Vartotojai ir komercinės veiklos subjektai galės naudotis platforma savo ginčams dėl visoje (Europos Sąjungoje) ES įsigyto gaminio ar paslaugos spręsti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Skundų teikimo procedūroje dalyvauja abi šalys ir tarpininkavimo įstaiga, dėl kurios šalys susitaria (alternatyvus ginčų sprendimas arba AGS). Šios įstaigos (kai kurios jų veikia internete) siūlo neutralią šalį, pavyzdžiui, ombudsmeną arba tarpininką. Jų pareiga – pasiūlyti ar nustatyti sprendimą arba suvesti šalis, kad jos galėtų pačios rasti sprendimą.

Visą procedūrą galima greitai atlikti elektroniniu būdu, todėl daugelis ginčų turėtų būti išspręsti per 90 dienų.

EGS platforma

EGS platformą sukurs, valdys ir prižiūrės Europos Komisija. Ji pradės veikti 2016 m. sausio mėn. ir bus:

  • interaktyvi ir patogi;
  • atvira ES vartotojams ir komercinės veiklos subjektams;
  • prieinama visomis ES oficialiosiomis kalbomis;
  • nemokama.

Platforma turi kelias funkcijas: pateikti elektroninę skundo formą, informuoti šalį atsakovę apie skundą, nustatyti nacionalines tarpininkavimo įstaigas ir suteikti elektroninę bylų valdymo priemonę.

Kiekvienoje ES šalyje turi būti paskirta po vieną EGS kontaktinį centrą, kuriame dirbtų ne mažiau kaip du EGS patarėjai. Komisija taip pat sukurs EGS kontaktinių centrų tinklą.

Pateikus elektroninę skundo formą EGS platformoje, platforma greitai susisiekia su šalimi atsakove ir paprašo jos pateikti atsakymą. Ji taip pat perduoda skundą tarpininkavimo įstaigai, dėl kurios šalys susitaria. Jeigu tarpininkavimo įstaiga sutinka nagrinėti ginčą, ji siekia jį greitai išspręsti ir informuoja EGS platformą apie procedūros rezultatus.

Alternatyvus ginčų sprendimas

Prieiga prie EGS platformos suteikiama per portalą „Jūsų Europa“. Ji taip pat bus sujungta su visomis įsteigtomis nacionalinėmis tarpininkavimo įstaigomis, apie kurias buvo pranešta Europos Komisijai pagal ES direktyvą dėl alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS).

Reglamentas dėl elektroninio ginčų sprendimo ir Direktyva dėl alternatyvaus ginčų sprendimo buvo priimti 2013 m. gegužės mėn.

Vartotojai ir komercinės veiklos subjektai gali naudotis EGS platforma nuo 2016 m. vasario 15 d.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2016 m. sausio 9 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Reglamentas dėl vartotojų EGS) (OL L 165, 2013 6 18, p. 1–12)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų AGS) (OL L 165, 2013 6 18, p. 63–79)

2015 m. liepos 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1051 dėl elektroninio ginčų sprendimo platformos funkcijų vykdymo, elektroninės skundo formos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo numatytų kontaktinių centrų bendradarbiavimo sąlygų (OL L 171, 2015 7 2, p. 1–4)

paskutinis atnaujinimas 30.08.2016

Top