EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sutartinės prievolės ES: taikytinos nacionalinės teisės nustatymas

Sutartinės prievolės ES: taikytinos nacionalinės teisės nustatymas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Šiuo reglamentu nustatomos visoje ES galiojančios taisyklės, reglamentuojančios, kokia nacionalinė teisė turėtų būti taikoma civilinėse ir komercinėse bylose, kuriose dalyvauja daugiau nei viena valstybė.
 • Siekiant nustatyti įvairių rūšių civilinėms ir komercinėms byloms taikytiną teisę, šis reglamentas, kuris dar vadinama „Roma I“ taikomas drauge su kitais dviem reglamentais: „Roma II“ (nesutartinės prievolės) ir „Roma III“ (santuokos nutraukimas ir gyvenimas skyrium).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis reglamentas netaikomas fiskaliniams, muitų bei administraciniams klausimams, įrodymams ir teismo procesui. Jis taip pat netaikomas kai kurioms prievolėms, įskaitant susijusias su:

 • fizinio asmens statusu ar veiksnumu;
 • šeimos santykiais;
 • sutuoktinių turto režimu;
 • dokumentais, kuriais garantuojamas konkrečios pinigų sumos sumokėjimas, pavyzdžiui, įsakomaisiais vekseliais, čekiais, paprastaisiais vekseliais;
 • arbitražu ir susitarimais dėl teismo pasirinkimo;
 • klausimais, kurie reglamentuojami įmonių ir kitų juridinio asmens statusą turinčių ar neturinčių subjektų teise;
 • trestais;
 • santykiais iki sutarties sudarymo.

Taikytinos teisės apimtis

Taikytina nacionalinė teisė šiame reglamente nustatoma pagal įvairius sutarčių aspektus, įskaitant:

 • tai, kaip sutartis aiškinama ir ką reikia padaryti, norint patenkinti jos sąlygas;
 • sutartinių prievolių pažeidimo pasekmes, įskaitant žalos nustatymą;
 • įvairius sutartinių prievolių pasibaigimo būdus (pavyzdžiui, apmokėjimą, žalos atlyginimą, sutarties pripažinimą negaliojančia), ieškinių senatį* ir ieškinio pateikimo terminus;
 • sutarties negaliojimo pasekmes.

Teisės pasirinkimas

 • Sutarties šalys gali pasirinkti taikytiną teisę.
 • Ji gali būti taikoma daliai sutarties arba visai sutarčiai.
 • Taikytina teisė bet kuriuo metu gali būti pakeista susitarus visoms sutarties šalims.

Teisė, taikytina tuo atveju, jeigu ji nebuvo pasirinkta

Jeigu sutarties šalys nepasirinko taikytinos teisės, taisyklės priklauso nuo sutarties rūšies:

 • prekių pardavimo, paslaugų teikimo, franšizės ir platinimo sutartims taikoma pardavėjo, paslaugų teikėjo arba franšizės gavėjo gyvenamosios vietos teisė;
 • sutartims dėl nekilnojamojo turto taikoma turto buvimo vietos šalies teisė, išskyrus nuomą laikinam asmeniniam naudojimui (ne ilgiau nei šešiems mėnesiams iš eilės). Tokiais atvejais sutarčiai taikoma nuomotojo gyvenamosios vietos šalies teisė;
 • prekių pardavimo aukcione atveju taikoma aukciono vietos šalies teisė;
 • jeigu sutarčiai netaikoma nė viena arba taikomos kelios pirmiau minėtos taisyklės, taikytina teisė nustatoma pagal sutarties šalies, kuriai tenka pagrindinė sutarties dalis, gyvenamąją vietą.

Tačiau jeigu sutartis yra glaudžiau susijusi su kita valstybe nei nurodyta šiose taisyklėse, taikoma tos kitos valstybės teisė. Tas pats galioja, kai taikytinos teisės neįmanoma nustatyti.

Specialiosios sutartys

Tam tikroms specialioms sutarčių rūšims šiame reglamente numatyta galimybė pasirinkti taikytiną teisę ir nustatytas taikomas pasirinkimas, jeigu taikytina teisė nebuvo pasirinkta. Tokioms specialiosioms sutartims priskiriamos:

 • prekių vežimo sutartys;
 • keleivių vežimo sutartys;
 • vartojimo sutartys tarp vartotojų ir specialistų;
 • draudimo sutartys;
 • individualios darbo sutartys.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas sutartims, sudarytoms po 2009 m. gruodžio 17 d.

KONTEKSTAS

Sutartinės ir nesutartinės prievolės

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Senatis – laiko tėkmės vaidmuo teisių sukūrimui ir pasibaigimui.

DOKUMENTAS

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės („Roma I“) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6–16)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 593/2008 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės („Roma II“) (OL L 199, 2007 7 31, p. 40–49)

2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (OL L 343, 2010 12 29, p. 10–16)

paskutinis atnaujinimas 11.01.2016

Top