EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CO0156

2010 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis.
Karen Goncharov prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT).
Apeliacinis skundas - Bendrijos prekių ženklas - Iš akronimų sudaryti prekių ženklai -Ankstesnis prekių ženklas DSB -Žodinis žymuo DSBW - Protesto procedūra - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti tikrinimas - Vizualus panašumas - Fonetinis panašumas - Nepriimtinumas - Faktų vertinimasApeliacinis skundas - Bendrijos prekių ženklas - Iš akronimų sudaryti prekių ženklai -Ankstesnis prekių ženklas DSB -Žodinis žymuo DSBW - Protesto procedūra - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti tikrinimas - Vizualus panašumas - Fonetinis panašumas - Nepriimtinumas - Faktų vertinimas.
Byla C-156/10 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:767

2010 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis Goncharov prieš VRDT

(Byla C‑156/10 P)

„Apeliacinis skundas – Bendrijos prekių ženklas – Iš akronimų sudaryti prekių ženklai – Ankstesnis prekių ženklas DSB – Žodinis žymuo DSBW – Protesto procedūra – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybės supainioti nagrinėjimas – Vizualus panašumas – Fonetinis panašumas – Nepriimtinumas – Faktinių aplinkybių vertinimas“

Apeliacinis skundas – Pagrindai – Klaidingas faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas – Nepriimtinumas – Teisingumo Teismo atliekama faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį (SESV 256 straipsnio 1 dalies antra pastraipa; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa) (žr. 38 punktą)

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2010 m. sausio 21 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimo Goncharov prieš VRDT – DSB (DSBW ) (T‑34/07), kuriuo Bendrasis Teismas atmetė ieškinį dėl 2006 m. gruodžio 4 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo atsisakyti registruoti žodinį žymenį DSBW kaip Bendrijos prekių ženklą tam tikroms 39, 41 ir 43 klasių paslaugoms ir patenkinti ankstesnio žodinio Bendrijos prekių ženklo DSB savininko protestą panaikinimo – Galimybė supainioti – Galimybės supainioti nagrinėjimo atveju neatsižvelgimas į iš akronimų sudarytų prekių ženklų ypatumus – Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš K. Goncharov bylinėjimosi išlaidas.

Top