EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0783

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/783 2020 m. birželio 12 d. kuriuo dėl priemonių, kuriomis dėl COVID-19 pandemijos pritaikomas saugai svarbias užduotis atliekančių geležinkelio darbuotojų, išskyrus traukinių mašinistus, periodinių sveikatos patikrinimų dažnumas, iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/757/ES (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/3743

OJ L 188, 15.6.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/783/oj

15.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 188/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2020/783

2020 m. birželio 12 d.

kuriuo dėl priemonių, kuriomis dėl COVID-19 pandemijos pritaikomas saugai svarbias užduotis atliekančių geležinkelio darbuotojų, išskyrus traukinių mašinistus, periodinių sveikatos patikrinimų dažnumas, iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/757/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (1), ypač į jos 5 straipsnio 11 dalį,

kadangi:

(1)

valstybės narės informavo Komisiją apie tai, kad dėl priemonių, kurias imtasi taikyti prasidėjus COVID-19 pandemijai, sunku atnaujinti tam tikrus saugai svarbas užduotis atliekančių darbuotojų, išskyrus traukinių mašinistus, pažymėjimus ar licencijas;

(2)

dėl tų priemonių taikymo reikalavimai dėl Komisijos sprendimo 2012/757/ES (2) I priedo 4.7.2.2.1 punkte nustatyto saugai svarbias užduotis atliekančių darbuotojų, išskyrus traukinių mašinistus, periodinių sveikatos patikrinimų dažnumo negalėjo būti įvykdyti. Siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą, tiems patikrinimams atlikti turėtų būti suteiktas papildomas šešių mėnesių laikotarpis. Tokia priemonė neturėtų daryti poveikio papildomiems sveikatos patikrinimams arba dažnesniam sveikatos tikrinimui, jei tai būtina dėl darbuotojo sveikatos būklės;

(3)

todėl Sprendimas 2012/757/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

tikėtina, kad nuo 2020 m. kovo 1 d. saugai svarbias užduotis atliekantys darbuotojai dėl COVID-19 pandemijos negalėjo įvykdyti reikalavimų dėl periodinių patikrinimų. Todėl, siekiant išvengti teisinio netikrumo, laikotarpis, per kurį turi būti atlikti periodiniai sveikatos patikrinimai, turėtų būti pratęstas nuo 2020 m. kovo 1 d.;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Direktyvos (ES) 2016/797 51 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę;

(6)

siekiant užtikrinti, kad šiame sprendime nustatytos priemonės būtų veiksmingos, šis sprendimas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2012/757/ES I priedo 4.7.2.2.1 punktas papildomas šia pastraipa:

„Nedarant poveikio 4.7.2.2.3 punkto dėl papildomų sveikatos patikrinimų ir (arba) psichologinių vertinimų taikymui, jei periodinis sveikatos patikrinimas turėjo būti atliktas nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., jo atlikimo laikotarpis pratęsiamas 6 mėnesiais. Laikotarpis nepratęsiamas, jei gydytojas yra nustatęs dažnesnį sveikatos tikrinimą, išskyrus atvejus, kai valstybė narė nusprendžia kitaip. Geležinkelio įmonė ir infrastruktūros valdytojas turi būti nustatę tvarką, pagal kurią kontroliuojama nedarbingų darbuotojų buvimo darbo vietoje rizika.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 138, 2016 5 26, p. 44.

(2)  2012 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas 2012/757/ES dėl Europos Sąjungos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/756/EB (OL L 345, 2012 12 15, p. 1).


Top