EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0220

2019 m. vasario 6 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/220, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles

C/2019/765

OL L 35, 2019 2 7, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/220/oj

7.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/220

2019 m. vasario 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (1), ypač į jo 19 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 (2) tikslas – įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 338/97 ir užtikrinti visišką Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) (toliau – konvencija) laikymąsi;

(2)

septynioliktajame šios konvencijos šalių konferencijos susitikime susitarta dėl tam tikrų CITES konferencijos rezoliucijos Nr. 11.20 (red. CoP17) pakeitimų, susijusių su prekybos gyvais drambliais ir raganosiais. Tame pačiame susitikime pertvarkytas ir atnaujintas prie CITES konferencijos rezoliucijos Nr. 12.11 (red. CoP17) pridėtas standartinės nomenklatūros nuorodų sąrašas, kuris turi būti naudojamas leidimuose ir sertifikatuose nurodant rūšių mokslinius pavadinimus;

(3)

67-ajame konvencijos nuolatinio komiteto susitikime priimtos persvarstytos metinių ataskaitų teikimo gairės. Šiose gairėse taip pat nurodyti kodai, kurie turi būti įtraukti į egzempliorių aprašymą, ir leidimuose ir sertifikatuose naudojami matavimo vienetai;

(4)

CITES konferencijos rezoliucijos Nr. 11.20 ir Nr. 12.11 pakeitimai, patikslinti kodai ir matavimo vienetai turi būti įtraukti į Reglamentą (EB) Nr. 865/2006;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

įterpiamas 5b straipsnis:

„5b straipsnis

Gyviems raganosiams ir gyviems drambliams skirtų leidimų ir sertifikatų turinys

Pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnį ir 5 straipsnį išduotuose leidimuose ir sertifikatuose dėl gyvų raganosių ar gyvų dramblių iš populiacijų, įtrauktų į to reglamento B priedą, importo ar reeksporto turi būti sąlyga, kad tų gyvūnų arba jų palikuonių dramblio kaulas arba ragai negali patekti į Sąjungos komercinę prekybą ar komercinę veiklą. Be to, gyvi raganosiai ir gyvi drambliai iš šių populiacijų negali būti medžiojami trofėjams kitur nei jų istoriniame areale.“;

2)

VII ir VIII priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. vasario 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(2)  2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).


PRIEDAS

„VII PRIEDAS

Kodai, kuriuos būtina nurodyti aprašant egzempliorius, ir matavimo vienetai, kurie turi būti naudojami leidimuose ir sertifikatuose pagal 5 straipsnio 1 ir 2 punktus.

Aprašymas

Prekyboje naudojamos sąvokos kodas

Siūlomas matavimo vienetas

Alternatyvus matavimo vienetas

Paaiškinimas

banginių ūsai

BAL

kg

vnt.

banginių ūsai

žievė

BAR

kg

 

medžio žievė (žalia, džiovinta arba malta; neapdorota)

kūnas

BOD

vnt.

kg

beveik visas negyvas gyvūnas, įskaitant šviežią arba perdirbtą žuvį, vėžlių iškamšas, užkonservuotus drugelius, roplius spirite, medžioklės trofėjų iškamšas ir kt.

kaulas

BON

kg

vnt.

kaulai, įskaitant žandikaulius

vėžlio filė

CAL

kg

 

vėžlio dalis po apatiniu arba po viršutiniu lukštu (vėžlio kremzlė sriubai)

Šarvas

CAP

vnt.

kg

žalias arba neapdorotas visas Testudines rūšies šarvas

drožiniai

CAR

kg

vnt.

išdrožti produktai, išskyrus dramblio kaulą, kaulą ir ragus, pavyzdžiui, koralai ir mediena (įskaitant rankdarbius).

Pastaba: Dramblio kaulo drožiniai turi būti nurodyti (žr. toliau – IVC). Dėl rūšių, iš kurių galima išdrožti daugiau nei vienos rūšies produktų (pvz., ragas ir kaulas), jei įmanoma, prekyboje naudojamos sąvokos kode turi būti nurodytas produkto tipas (pvz., kaulo drožinys BOC arba rago drožinys HOC).

drožinys – kaulas

BOC

kg

vnt.

kaulo drožinys

drožinys – ragas

HOC

kg

vnt.

rago drožinys

drožinys – dramblio kaulo

IVC

kg

vnt.

dramblio kaulo drožiniai, pvz. mažesni dramblio kaulo drožiniai (peilių rankenėles, šachmatų rinkiniai, mažongo rinkiniai ir kt.). Pastaba: visa išdrožta iltis turėtų būti nurodoma kaip iltis (žr. TUS toliau). Iš drožto dramblio kaulo pagaminti juvelyriniai dirbiniai turi būti nurodomi kaip „juvelyriniai dirbiniai – dramblio kaulas“ (žr. IJIJW toliau).

ikrai

CAV

kg

 

neapvaisinti negyvi apdoroti visų Acipenseriformes rūšių kiaušinėliai; dar vadinami ikrais

skiedros

CHP

kg

 

medienos, ypač Aquilaria spp., Gyrinops spp. ir Pterocarpus santalinus skiedros

kojos

CLA

vnt.

kg

nagai, pvz. Felidae, Ursidae arba Crocodylia (pastaba: „vėžlių nagai“ paprastai yra ne tikrieji nagai, o šarvai)

audinys

CLO

m2

kg

audinys; jei audinys nėra pagamintas vien iš CITES nurodytų rūšių plaukų, jei įmanoma, šių rūšių plaukų svoris registruojamas įrašant kodą HAI

koralas (žaliava)

COR

vnt.

kg

koralo žaliava arba neapdorotas koralas ir koralų uola (taip pat gyva uola ir substratas) [kaip apibrėžta rezoliucijoje 11.10 (Rev.CoP15)]. Koralų uola turi būti įrašyta kaip „Sclerotinia spp.“

Pastaba: prekyba turi būti registruojama pagal vienetų skaičių tik tuo atveju, jei koralų egzemplioriai vežami vandeniu.

Gyva uola (vežama šlapia dėžėse) turi būti nurodoma kg. turėtų būti nurodomas koralų substratų vienetų skaičius (kadangi jie vežami vandenyje kaip substratas, prie kurio prisikabinę CITES nenurodyti koralai).

kosmetikos priemonės

COS

g

ml

kosmetikos priemonės, kuriose yra CITES nurodytų rūšių ekstraktų. Kiekis turėtų atspindėti jų sudėtyje esančių CITES nurodomų rūšių kiekį.

kultūra

CUL

kolbų skaičius ir pan.

 

dirbtinai padaugintų augalų kultūros

išvestiniai produktai

DER

kg/l

 

išvestiniai produktai (išskyrus nurodytus kitose šios lentelės vietose)

džiovintas augalas

DPL

vnt.

 

džiovinti augalai, pvz., herbariumo egzemplioriai

ausis

EAR

vnt.

 

ausys – dažniausiai dramblio

kiaušinis

EGG

vnt.

kg

visas negyvybingas arba įskilęs kiaušinis (taip pat žr. „ikrai“)

kiaušinis (gyvybingas)

EGL

vnt.

kg

gyvybingi apvaisinti kiaušiniai – dažniausiai paukščių ir roplių, bet įskaitant ir žuvų bei bestuburių

kiaušinio lukštas

ESH

g/kg

 

žalias arba neapdorotas kiaušinio lukštas, išskyrus visą kiaušinį

ekstraktas

EXT

kg

l

ekstraktas – dažniausiai augalų ekstraktai

plunksnos

FEA

kg arba sparnų skaičius

vnt.

plunksnos – kai tai yra daiktai (pvz., paveikslai), padaryti iš plunksnų, užregistruokite daiktų skaičių

skaidulinės medžiagos

FIB

kg

m

pluoštas, pvz., augalų pluoštas, bet įskaitant ir teniso rakečių tinklelį

pelekas

FIN

kg

 

švieži, užšaldyti arba džiovinti pelekai ir jų dalys (įskaitant pilvinius pelekus)

žuvų jauniklis

FIG

kg

vnt.

vienerių arba dvejų metų žuvų jaunikliai, skirti akvariumams, perykloms arba paleisti veistis laisvėje

žiedai

FLO

kg

 

žiedai

gėlių vazonas

FPT

vnt.

 

gėlių vazonai, pagaminti iš augalų dalių, pvz., papartmedžio pluošto (pastaba: gyvi augalai, kuriais prekiaujama vazonuose su gėlių kompozicija, turėtų būti registruojami kaip „gyvi augalai“, o ne gėlių vazonai)

varlių kojelės

LEG

kg

 

varlių kojelės

vaisiai

FRU

kg

 

vaisiai

pėda

FOO

vnt.

 

pėdos, pvz., dramblio, raganosio, begemoto, liūto, krokodilo ir t. t.

kailių gaminiai (stambūs)

FPL

vnt.

 

stambūs gaminiai iš kailių, pvz., antklodės iš lokio ar lūšies kailio arba stambūs kailių gaminiai.

kailių gaminiai (smulkūs)

FPS

vnt.

 

smulkūs gaminiai iš kailių, įskaitant rankines, raktų pakabukus, pinigines, pagalves, kutelius ir kt.

tulžis

GAL

kg

 

tulžis

tulžies pūslė

GAB

vnt.

kg

tulžies pūslė

drabužis

GAR

vnt.

 

drabužiai, įskaitant pirštines ir skrybėles, bet ne batus; įskaitant drabužių apdailą arba papuošimą

genitalijos

GEN

kg

vnt.

iškastruotos genitalijos arba džiovinti peniai

žiaunų plokštelės

GIL

vnt.

 

žiaunų plokštelės (pvz., ryklių)

šakniastiebių skiepas

GRS

vnt.

 

šakniastiebiai (be skiepūglių)

plaukai

HAI

kg

g

plaukai, įskaitant visų gyvūnų plaukus, pvz., dramblių, jakų, vikunijų, guanakų

plaukų gaminiai

HAP

vnt.

g

iš plaukų pagaminti gaminiai (pvz., iš dramblio plaukų pagamintos apyrankės)

ragas

HOR

vnt.

kg

ragai, įskaitant elnio ragus

juvelyriniai dirbiniai

JWL

vnt.

g

juvelyriniai dirbiniai, įskaitant apyrankes, vėrinius ir kitus juvelyrinius dirbinius iš įvairių medžiagų (pvz., medienos, koralų ir t. t.), išskyrus dramblio kaulą

juvelyriniai dirbiniai – dramblio kaulas

IJW

vnt.

g

iš drožto dramblio kaulo pagaminti juvelyriniai dirbiniai

odos gaminiai (stambūs)

LPL

vnt.

 

stambūs odos dirbiniai, pvz., portfeliai, baldai, lagaminai, kelioninės odinės skrynios

odos gaminiai (smulkūs)

LPS

vnt.

 

smulkūs odos gaminiai, pvz., diržai, petnešos, dviračių sėdynės, čekių arba kredito kortelių dėklai, rankinės, raktų pakabukai, užrašų knygelės, moteriškos piniginės, batai, tabako kapšeliai, vyriškos piniginės, laikrodžių dirželiai, kuteliai

gyvi

LIV

vnt.

kg

gyvi augalai ir gyvūnai

lapai

LVS

kg

vnt.

lapai

rąstai

LOG

m3

 

visa rąsto pavidalo mediena, kurios žievė arba balana yra nuskusta arba nenuskusta, arba grubiai aptašyta mediena, skirta perdirbti į pjautinę medieną, medienos masę ar faneros lakštus. Pastaba: specialios paskirties medienos rąstais prekiaujant pagal svorį (pvz., Guaiacum spp. medžio šerdimi), turėtų būti nurodomi kg

mėsa

MEA

kg

 

mėsa, įskaitant žuvies mėsą, jei ji nėra visas gyvūnas (žr. „kūnas“), šviežią arba neperdirbtą mėsą, taip pat perdirbtą mėsą (pvz., rūkytą, žalią, džiovintą, šaldytą arba konservuotą mėsą)

vaistai

MED

kg/l

 

vaistai

muskusas

MUS

g

 

muskusas

aliejus

OIL

kg

l

taukai, pvz., vėžlių, ruonių, banginių, žuvų, ir įvairių augalų aliejus

perlai

PRL

vnt.

 

perlai (pvz., Strombus gigas)

pianino klavišai

KEY

vnt.

 

pianino klavišai iš dramblio kaulo (pvz., vieną standartinį pianiną sudaro 52 klavišai iš dramblio kaulo)

gabalas – kaulo

BOP

kg

 

kaulo gabalai, neapdirbti

gabalas – rago

HOP

kg

 

rago gabalai, neapdirbti, įskaitant nuolaužas

gabalas – dramblio kaulo

IVP

kg

 

dramblio kaulo gabalai, neapdirbti, įskaitant nuolaužas

skiautės

PLA

m2

 

kailių skiautės, įskaitant kilimėlius, jei jie pagaminti iš kelių odų

fanera

PLY

m2

m3

medžiaga, sudaryta iš trijų ar daugiau klijuotų ir presuotų medienos lakštų, kurie paprastai sudedami taip, gretimų sluoksnių pluoštas būtų statmenas

milteliai

POW

kg

 

milteliai

lėliukės

PUP

vnt.

 

drugelių lėliukės

šaknis

ROO

vnt.

kg

šaknys, svogūnėliai, gumbasvogūniai arba šakniagumbiai

Pastaba: Medieninių agarmedžių taksonų Aquilaria spp. ir Gyrinops spp. atveju siūlomas matavimo vienetas yra kilogramai. Alternatyvus matavimo vienetas – skaičius.

kilimėliai

RUG

vnt.

 

kilimėliai

pjūklažuvių rostrumai

ROS

vnt.

kg

pjūklažuvių rostrumai

pjautinė mediena

SAW

m3

 

išilgai perpjauta arba profiliuota mediena; kurios storis paprastai didesnis kaip 6 mm. Pastaba: specialios paskirties medienos rąstais prekiaujant pagal svorį (pvz., Guaiacum spp. medžio šerdimi), turėtų būti nurodomi kg

žvynai

SCA

kg

 

žvynai arba šarvai, pvz., vėžlių, kitų roplių, žuvų, skujuočių

sėklos

SEE

kg

 

sėklos

kiaukutas

SHE

vnt.

kg

žali arba neapdoroti moliuskų kiaukutai

šonas

SID

vnt.

 

odų šonai arba paslėpsniai; neįskaitant krokodilų Tinga frames (žr. „oda“)

griaučiai

SKE

vnt.

 

iš esmės visas skeletas

oda

SKI

vnt.

 

iš esmės visa oda, žalia arba rauginta, įskaitant krokodilų Tinga frames (išorinį odos sluoksnį), su žvynais ar be jų

odos gabalas

SKP

kg

 

odos gabalai, įskaitant skiautes, žalias arba raugintas

kaukolė

SKU

vnt.

 

kaukolė

sriuba

SOU

kg

l

sriuba, pvz., vėžlio

egzempliorius (mokslo reikmėms)

SPE

kg, l, ml vnt.

 

mokslinės paskirties egzemplioriai, įskaitant kraują, audinius (pvz., inkstus, blužnį ir kt.), histologinius preparatus, konservuotus muziejų egzempliorius ir kt.

stiebas

STE

vnt.

kg

augalų stiebai

Pastaba: Medieninių agarmedžių taksonų Aquilaria spp. ir Gyrinops spp. atveju siūlomas matavimo vienetas yra kilogramai. Alternatyvus matavimo vienetas – skaičius.

plaukiojimo pūslė

SWI

kg

 

hidrostatinis organas, įskaitant žuvų (eršketo) klijus

uodega

TAI

vnt.

kg

uodegos, pvz., kaimano (odai) arba lapės (drabužių apdailai, apykaklėms, boa ir kt.), taip pat įskaitant bangininių būrio gyvūnų uodegos pelekus.

dantis

TEE

vnt.

kg

dantys, pvz., banginio, liūto, begemoto, krokodilo ir t. t.

mediena

TIM

m3

kg

žaliavinė mediena, išskyrus pjautus rąstus ir pjautinę medieną

trofėjus

TRO

vnt.

 

trofėjus – visos vieno gyvūno trofėjaus dalys, jei jos eksportuojamos kartu: pvz., ragai (2), kaukolė, kaklo oda, nugaros oda, uodega ir kojos (t. y. 10 egzempliorių), sudaro vieną trofėjų. Bet jei, pavyzdžiui, eksportuojama tik gyvūno kaukolė ir ragai, tada abu šie gyvūnų egzemplioriai turėtų būti nurodyti kaip vienas trofėjus. Kitu atveju jie įrašomi atskirai. Viso kūno iškamša registruojama „BOD“ kodu. Jei tai vien tik oda, ji registruojama „SKI“ kodu. Prekiaujant viso kūno iškamšomis, iškamšomis iki pečių ir pusės kūno iškamšomis, eksportuojamomis su kitais to paties gyvūno egzemplioriais, turėtų būti nurodomas kodas „1 TRO“.

straublys

TRU

vnt.

kg

dramblio straublys. Pastaba: Dramblių straubliai, kaip trofėjai eksportuojami su kitais to paties gyvūno egzemplioriais, tame pačiame medžioklės trofėjaus leidime turėtų būti nurodomi kaip „TRO“.

iltis

TUS

vnt.

kg

beveik sveikos iltys, apdirbtos arba neapdirbtos, įskaitant dramblio, begemoto, jūrų vėplio, narvalo iltis, bet ne kitus dantis

faneros lakštai:

 

 

 

 

rotacinė fanera

VEN

m3

kg

vienodo storio, paprastai 6 mm arba plonesni medienos sluoksniai arba lakštai, dažniausiai gaminami nuimant medžio lukštą (rotacinė fanera) arba pjaustant (pjautinė fanera), naudojami klijuotai fanerai, faneros baldams, fanerinėms talpykloms ir kt. gaminti

pjautinė fanera

VEN

m2

kg

vaškas

WAX

kg

 

vaškas

medienos produktas

WPR

vnt.

kg

pagaminti medienos produktai, įskaitant užbaigtus medienos produktus, tokius kaip baldai, muzikos instrumentai.

Pagrindiniai matavimo vienetai

Matavimo vienetas

Padalinio kodas

gramai

g

kilogramai

kg

litrai

l

kubiniai centimetrai

cm3

mililitrai

ml

metrai

m

kvadratiniai metrai

m2

kubiniai metrai

m3

egzempliorių skaičius

vnt.

Pastaba: jei matavimo vienetas nenurodytas, laikoma, kad tai yra egzempliorių skaičius (pvz., gyvų gyvūnų).

VIII PRIEDAS

Standartinės nomenklatūros nuorodos, naudotinos pagal 5 straipsnio 4 punktą, siekiant leidimuose ir sertifikatuose nurodyti rūšių mokslinius pavadinimus

FAUNA

 

 

Taksonas, kuriam taikoma

Taksonominė nuoroda

MAMMALIA

 

 

Visi MAMMALIA taksonai

išskyrus dėl šių pavadinimų priskyrimo laukinėms rūšims (labiau negu naminių rūšių pavadinimų):

Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, ir

išskyrus tam tikrus toliau nurodytus Mammalia būrių taksonus

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).

ARTIODACTYLA

Camelidae

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. - Nature, 426: 278–281.

 

Delphinidae

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21(3): 365–400.

 

Delphinidae

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi“ (Sotalia fluviatilis) and „costero“ (Sotalia guianensis) dolphins. - Marine Mammal Science, 23: 358–386.

 

Delphinidae

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. - Marine Mammal Science, 30(4): 1494–1541.

 

Delphinidae

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. - PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Iniidae

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. - PLoS ONE 83623: 1–12.

 

Phocoenidae

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. - Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3–16.

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Platanistidae

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Ziphiidae

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. and Yamada, T. K. (2014): Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. - Marine Mammal Science, 30 (3): 10811108.

PRIMATES

Atelidae

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. - In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pp. 29–79. Springer, New York, USA.

 

Aotidae

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55–70.

 

Cebidae

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 35 (2): 529–546. (dėl Mico marcai kartu su Mico manicorensis pagal CITES laikomų Callithrix manicorensis]

 

Cebidae

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). - Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16.

 

Cebidae

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 31: 693–714.

 

Cebidae

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). - Zootaxa, 3721 (2): 172–182.

 

Cebidae

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426–435.

 

Cercopithecidae

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. - PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cercopithecidae

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. - International Journal of Primatology, 26(4): 977–989: doi: 10.1007/s10764–005–5333–3.

 

Cercopithecidae

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. - Amer. J. Primatology, 73: 96–107.

 

Cercopithecidae

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. - Science, 312: 1378–1381.

 

Cercopithecidae

Trachypithecus villosus

Brandon- Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. - International Journal of Primatology, 25: 97–163.

 

Cercopithecidae

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs - biological reality or taxonomic bias? - Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593–609.

 

Cercopithecidae

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. - Primates, 53: 157–170.

 

Cercopithecidae

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. International Journal of Primatology, 34: 455–469.

 

Hylobatidae

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. - Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12.

 

Lorisidae

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). - American Journal of Primatology, 75: 46–56.

 

Pitheciidae

Cacajao melanocephalus Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. - Zootaxa, 3866 (3): 353–370.

 

Pitheciidae

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. - Primate Conservation, 20: 29–39.

 

Pitheciidae

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. - Primate Conservation, 25: 1–9.

 

Pitheciidae

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261–279.

 

Pitheciidae

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457–472.

 

Pitheciidae

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. - Neotropical Primates, 21: 1–163.

 

Tarsiidae

Tarsius lariang

Merker, S. & Groves, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. - International Journal of Primatology, 27(2): 465–485.

 

Tarsiidae

Tarsius tumpara

Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. - Primate Conservation, 23: 55–64.

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

SCANDENTIA

Tupaiidae

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358–372.

 

Tupaiidae

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E.(2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. - Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111–123.

AVES

APODIFORMES

 

paukščių šeimų ir būrių pavadinimai

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp.

 

 

visos paukščių rūšys, išskyrus toliau minimus taksonus

Dickinson, E.C. (ed.)(2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm).

kartu su

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (available on the CITES website)

 

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242–244.

 

Trochilidae

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. - Ornitologia Neotropical, 18:161–170.

 

Trochilidae

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). - Auk, 126: 604–612.

FALCONIFORMES

Accipitridae

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. - Ibis, 144: 665–675.

 

Accipitridae

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131.

 

Falconidae

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. - Wilson Bulletin, 114: 421–445.

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). - Forktail, 22: 85–112.

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). -- Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196.

 

Loriidae

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba“ or „Perriche jaune“: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). - Zootaxa, 2013: 1–16.

 

Psittacidae

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242–244.

 

Psittacidae

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. - Auk, 119: 815–819.

 

Psittacidae

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. - PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Psittacidae

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. - Cotinga, 24: 77–83.

 

Psittacidae

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. - Papageien, 8: 278–286.

STRIGIFORMES

Strigidae

Glaucidium mooreorum

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. - Ararajuba, 10(2): 123–130.

 

Strigidae

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160–171.

 

Strigidae

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85–105.

REPTILIA

CROCODYLIA ir RHYNCHOCEPHALIA

 

Crocodylia & Rhynchocephalia išskyrus toliau minimus taksonus

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Crocodylidae

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. - Australian Zoologist, 35(2): 432–434.

 

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). - Conservation Genetics, 11 (93): 1063–1081.

SAURIA

 

dėl Sauria šeimų atribojimo

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agamidae

Saara spp.

Uromastyx spp.

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus Saara Gray, 1845. - Bonner zool. Beiträge, 56(1–2): 55–99.

 

Chamaeleonidae

Chamaleonidae spp.

Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). -- Vertebrate Zoology, 65(2): 167–246.

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)

 

Cordylidae

Cordylidae spp., išskyrus toliau minimą taksoną

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). - Molecular Phylogenetics and Evolution, 58(1): 53–70.

 

Cordylidae

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. - African Journal of Herpetology, 61 (1): 14–39.

 

Gekkonidae

Dactylonemis spp.

Hoplodactylus spp.

Mokopirirakau spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1–22.

 

Gekkonidae

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. - Copeia, 1983(no. 2): 465–475.

 

Gekkonidae

Naultinus spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1–22.

 

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Rhoptropella spp.

Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). - Vertebrate Zoology, 65(2): 167–246)

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)

 

Gekkonidae

Toropuku spp.

Tukutuku spp.

Woodworthia spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1–22.

 

Gekkonidae

Uroplatus spp., išskyrus toliau minimus taksonus

Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. - In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934–949. Chicago.

 

Gekkonidae

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. - Zootaxa, 3022: 39–57.

 

Gekkonidae

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. - Salamandra, 42: 129–144.

 

Gekkonidae

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). - Salamandra, 39(3/4): 129–138.

 

Gekkonidae

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. - Journal of Zoology, 275: 423–440.

 

Iguanidae

Iguanidae spp., išskyrus toliau minimus taksonus

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).

 

Iguanidae

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. - Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426.

 

Iguanidae

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. - Zootaxa, 2201: 1–10.

 

Iguanidae

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004): Revision to Species Cvclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana - Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203.

 

Iguanidae

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. - Herpetologica, 60: 117.

 

Teiidae

Teiidae spp.

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). - Zootaxa, 3459: 1–156.

 

Varanidae

Varanidae spp.,

išskyrus toliau minimus taksonus

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) - Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1–43.

kartu su

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zool. Bull., 57(2): 127–136.

 

Varanidae

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. - Zootaxa, 3881 (3): 201–227.

 

Varanidae

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. - Zootaxa, 3768 (2): 139–158.

 

Varanidae

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). - Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41–52.

 

Varanidae

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. - Zootaxa, 2446: 1–54.

 

Varanidae

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. - Records of the Western Australian Museum, 29: 128–140.

SERPENTES

 

Loxocemidae spp.

Pythonidae spp.

Boidae spp.

Bolyeriidae spp.

Tropidophiidae spp.

Viperidae spp.

išskyrus dėl Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura genčių išlaikymo ir Epicrates maurus pripažinimo esama rūšimi, išskyrus toliau minimus taksonus

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).

 

Boidae

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). - Hamadryad, 26(2): 283–315.

 

Boidae

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). - Copeia, 2009 (3): 572–582.

 

Boidae

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). - Herpetol. Monographs, 22: 1–30.

 

Boidae

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). - Tropical Zoology, 18(1): 67–136.

 

Boidae

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Colubridae

Xenochrophis piscator

Xenochrophis schnurrenbergeri

Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). - Zootaxa, 3473: 1–60.

 

Elapidae

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. - Zootaxa, 3931 (3): 352–386.

 

Elapidae

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) - Toxicon, 34: 339–406.

 

Elapidae

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naia) from Myanmar (Burma) - Herpetologica, 56: 257–270.

 

Elapidae

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) - Toxicon, 34: 339–406.

 

Pythonidae

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. - Journal of Herpetology, 42(4): 645–667.

 

Pythonidae

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, l4: 139–185.

 

Pythonidae

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. - Sauria, 31: 5–16.

 

Pythonidae

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001.Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia - Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129.

 

Pythonidae

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). - Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112–136.

 

Pythonidae

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. - African Herp News, 29: 31–32.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spp.,

išskyrus toliau minimus taksonus

Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). - Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83–90.

 

Tropidophiidae

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba - Copeia, 1999(2): 376–381.

 

Tropidophiidae

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80–121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba - Journal of Herpetology, 36:157–161.

 

Tropidophiidae

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba - Journal of Herpetology,35: 615–617.

 

Tropidophiidae

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80–121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba - Journal of Herpetology, 33: 436–441.

 

Tropidophiidae

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. - Amphibia-Reptilia, 27(3): 427–432.

TESTUDINES

 

Testudines būrių pavadinimai

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

rūšių ir šeimų pavadinimai – išskyrus tai, kad išsaugomi šie pavadinimai: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata, ir išskyrus toliau minimus taksonus

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. - Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864–5755 [be priedo]

 

Emydidae

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. - Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98–113.

 

Geoemydidae

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. - Zootaxa, 1758: 61–68.

 

Geoemydidae

Batagur borneoensis

Batagur dhongoka

Batagur kachuga

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). - Zoologica Scripta, 36: 429–442.

 

Geoemydidae

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Geoemydidae

Cyclemys enigmatica

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? - Zoologica Scripta, 37: 367–390.

 

Geoemydidae

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? - Zoologica Scripta, 33: 213–221.

 

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. - Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393–394.

 

Testudinidae

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. - Zookeys, 113: 39–71.

 

Testudinidae

Homopus solus

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. - African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21.

 

Testudinidae

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). - Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192–201.

 

Trionychidae

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). - Vertebrate Zoology, 61(1): 147–160.

 

Trionychidae

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). - Zoologica Scripta, 36:301–310.

AMPHIBIA

 

 

Amphibia spp.

Taksonominis CITES prieduose ir EB reglamento 338/97 prieduose išvardytų varliagyvių rūšių sąrašas. Informacija apie rūšis iš: Frost, D. R. (ed.) (2015), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 6.0 as of May 2015 with additional comments by the Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee.

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI IR DIPNEUSTI

 

 

Visos žuvų rūšys, išskyrus Hippocampus gentį

Taksonominis CITES prieduose ir EB reglamento 338/97 prieduose išvardytų žuvų rūšių sąrašas (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, ir Dipneusti, išskyrus Hippocampus gentį). Informacija iš Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.): Catalog of Fishes, internetinė nuoroda (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), 2015 m. vasario 3d. versija.

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp.

Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef - Records of the Australian Museum, 53: 243–246.

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293–340.

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island - Records of the Australian Museum, 55: 113–116.

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific - Zoological Studies, 42: 284–291.

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM).

 

Syngnathidae

Hippocampus dahli

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293–340.

 

Syngnathidae

Hippocampus debelius

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. - Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44.

 

Syngnathidae

Hippocampus paradoxus

Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. - Zootaxa, 2613: 61–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus patagonicus

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). -- Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349.

 

Syngnathidae

Hippocampus planifrons

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293–340.

 

Syngnathidae

Hippocampus pontohi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). - Zootaxa, 1963: 54–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus satomiae

Hippocampus severnsi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). - Zootaxa, 1963: 54–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus tyro

Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. - Smithiana Bulletin, 10: 19–21.

 

Syngnathidae

Hippocampus waleanus

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. -- Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44.

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.,

išskyrus toliau minimus taksonus

Taksonominis CITES išvardytų vorų rūšių sąrašas, informacija iš: Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, 2006 m. balandžio 7 d. versija 6.5.

 

Theraphosidae

Brachypelma ruhnaui kartu su Brachypelma albiceps pagal CITES laikomasAphonopelma albiceps

Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Theraphosidae

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). - Arthropoda, 16(2): 26–30.

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus spp.,

išskyrus toliau minimus taksonus

Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention - Biogeographica, 72(3): 133–143.

 

 

Pandinus roeseli

Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). - Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139–151.

INSECTA

COLEOPTERA

Lucanidae

Colophon spp.

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). - African Entomology, 13(2): 347–352.

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4–9900697–0-6).

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. - Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3–8274–0927–6.

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. - Molluscan Research, 34 (3): 201–211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): Tridacna noae (Röding, 1798) - a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. - Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124–135.

ANTHOZOA IR HYDROZOA

 

Visos CITES nurodytos rūšys

Taksonominis visų CITES išvardytų koralų rūšių sąrašas, remiantis informacija, surinkta UNEP- WCMC 2012


FLORA

 

 

Taksonas, kuriam taikoma

Taksonominė nuoroda

Bendra nuoroda

Bendriniai pavadinimai

Dėl visų augalų genčių bendrinių pavadinimų, išvardytų Konvencijos priedėliuose, jei jų nepakeičia Konvencijos šalių konferencijos priimti etaloniniai katalogai.

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998)] dėl visų augalų genčių bendrinių pavadinimų, išvardytų Konvencijos priedėliuose, jei jų nepakeičia Konvencijos šalių konferencijos priimti etaloniniai katalogai)

Bendra nuoroda

Bendriniai pavadinimai

Dėl knygoje „The Plant Book“ nepaminėtų genčių sinonimų, jei jų nepakeičia Konvencijos šalių konferencijos priimti standartiniai sąrašai

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) dėl knygoje „The Plant Book“ nepaminėtų genčių sinonimų, jei jų nepakeičia toliau nurodyti Konvencijos šalių konferencijos priimti standartiniai sąrašai.

AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE

 

Cyclamen, Galanthus and Sternbergia

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kaip rekomendacija darant nuorodą į Cyclamen, Galanthus ir Sternbergia rūšių pavadinimus.

APOCYNACEAE

 

Pachypodium spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten- Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ir jo pakeitimas: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] kaip rekomendacija darant nuorodą į Aloe ir Pachypodium gentis sudarančių rūšių pavadinimus.

 

 

Hoodia spp.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, kaip rekomendacija darant nuorodą į Hoodia rūšių pavadinimus.

CACTACEAE

 

Visi Cactaceae

CITES Cactaceae Checklist third edition, (2016, compiled by D. Hunt) kaip rekomendacija darant nuorodą į Cactaceae rūšių pavadinimus. Jis pateikiamas Kju Karališkųjų botanikos sodų (JK) (Royal Botanic Gardens, Kew, UK) CITES skirtoje interneto svetainės dalyje https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf

CYCADACEAE, STANGERIACEAE ir ZAMIACEAE

 

Visi Cycadaceae, Stangeriaceae ir Zamiaceae

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), kaip rekomendacija darant nuorodą į Cycadaceae, Stangeriaceae ir Zamiaceae rūšių pavadinimus.

DICKSONIACEAE

 

Šiaurės ir Pietų Amerikos Dicksonia rūšys

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kaip rekomendacija darant nuorodą į Dicksonia rūšių pavadinimus.

DROSERACEAE, NEPHENTACEAE, SARRACENIACEAE

 

Dionaea, Nepenthes ir Sarracenia

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kaip rekomendacija darant nuorodą į Dionaea, Nepenthes ir Sarracenia rūšių pavadinimus.

EBANACEAE

 

Diospyros spp. – Madagaskaro populiacijos

The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar is available on the Catalogue website. Ši nuoroda turi būti naudojama kaip rekomendacija darant nuorodą į Madagaskaro Diospyros rūšių pavadinimus. Žr. http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Nuoroda: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17, rinkmena pdf formatu: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf

EUPHORBIACEAE

 

Succulent species of Euphorbia

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kaip rekomendacija darant nuorodą į sultingųjų karpažolių rūšių pavadinimus.

LEGUMINACEAE

 

Dalbergia spp. – Madagaskaro populiacijos

A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar is available as a pdf on the CITES website as SC65 Inf. 21. Ši nuoroda turi būti naudojama kaip rekomendacija darant nuorodą į Madagaskaro Dalbergia gentį sudarančių rūšių pavadinimus. Žr.: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

LILIACEAE

 

Aloe spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten- Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ir jo pakeitimas: CITES pakeitimas ir papildymas Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] kaip rekomendacija darant nuorodą į Aloe ir Pachypodium gentis sudarančių rūšių pavadinimus.

ORCHIDACEAE

 

Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ir Sophronitis (Volume 1, 1995) ir Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula ir Encyclia (Volume 2, 1997), ir Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides ir Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda ir Vandopsis (Volume 3, 2001); ir Aerides, Coelogyne, Comparettia ir Masdevallia

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) kaip rekomendacija darant nuorodą į Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ir Sophronitis (Volume 1, 1995) ir Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula ir Encyclia (Volume 2, 1997), ir Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides ir Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda ir Vandopsis (Volume 3, 2001); Ir Aerides, Coelogyne, Comparettia ir Masdevallia (Volume 4, 2006) rūšių pavadinimus.

 

 

Bulbophyllum spp.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Autorių adresas: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), kaip rekomendacija darant nuorodą į Bulbophyllumrūšių pavadinimus.

PALMAE

 

Dypsis decipiens ir Dypsis decaryi

Siūloma standartinė dviejų į CITES įtrauktų endeminių Madagaskaro palmių rūšių nuoroda (CVPM 2016), grindžiama Madagaskaro induočių augalų rūšių katalogu, pateikiama pdf formatu JAV žuvų ir laukinių augalų bei gyvūnų tarnybos (US Fish & Wildlife Service) interneto svetainėje. Ši nuoroda turi būti naudojama kaip rekomendacija darant nuorodą į Dypsis decipiens ir Dypsis decaryi rūšių pavadinimus. Žr.: http://www.fws.gov/international/

TAXACEAE

 

Taxus rūšys

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) kaip rekomendacija darant nuorodą į Taxus rūšių pavadinimus.

ZYGOPHYLLACEAE

 

Guaiacum spp.

Usta de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 kaip rekomendacija darant nuorodą į Guaiacum rūšių pavadinimus.


Top