Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0290

2018 m. vasario 26 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/290, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios glicidilo riebalų rūgščių esterių koncentracijos augaliniuose aliejuose ir riebaluose, kūdikių pradinio maitinimo mišiniuose, kūdikių tolesnio maitinimo mišiniuose ir specialios medicininės paskirties maisto produktuose, skirtuose kūdikiams bei mažiems vaikams, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (Tekstas svarbus EEE. )

C/2018/1018

OJ L 55, 27.2.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/290/oj

27.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/290

2018 m. vasario 26 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios glicidilo riebalų rūgščių esterių koncentracijos augaliniuose aliejuose ir riebaluose, kūdikių pradinio maitinimo mišiniuose, kūdikių tolesnio maitinimo mišiniuose ir specialios medicininės paskirties maisto produktuose, skirtuose kūdikiams bei mažiems vaikams, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006 (2) nustatyta didžiausia leidžiamoji tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracija;

(2)

2016 m. gegužės mėn. Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) teršalų maisto grandinėje mokslinė grupė (CONTAM) priėmė mokslinę nuomonę dėl maiste esančių 3 ir 2-monochlor-propandiolio (MCPD) ir jų riebalų rūgščių esterių ir glicidilo riebalų rūgščių esterių keliamos rizikos žmonių sveikatai (3);

(3)

Tarnyba, atsižvelgusi į atnaujintas jos mokslinio komiteto gaires dėl orientacinės dozės metodo naudojimo atliekant rizikos vertinimą (4), nusprendė iš naujo įvertinti 3-MCPD ir jo riebalų rūgščių esterius, atlikusi išsamią Jungtinio FAO/PSO maisto priedų ekspertų komiteto (5) ir Tarnybos nuomonių skirtumų dėl šių teršalų analizę. Todėl prieš imantis atitinkamų reguliavimo priemonių tikslinga sulaukti 3-MCPD ir jo riebalų rūgščių esterių vertinimo;

(4)

glicidilo riebalų rūgščių esteriai yra maisto teršalai, kurių didžiausia koncentracija nustatoma rafinuotuose augaliniuose aliejuose ir riebaluose. Glicidilo riebalų rūgščių esteriai virškinamajame trakte yra hidrolizuojami į glicidolį;

(5)

Tarnyba padarė išvadą, kad glicidolis yra genotoksinis ir kancerogeninis junginys. Atsižvelgdama į genotoksišką ir kancerogeninį glicidolio poveikį, Tarnyba taikė poveikio ribos (PR) metodą. Atlikus poveikio kūdikiams, mažyliams ir kitiems vaikams scenarijus gauta 12 800–4 900, o kūdikiams, maitinamiems vien mišiniais, – apie 5 500–2 100 poveikio riba. Tarnybos nuomone, pavojų sveikatai kelia mažesnė nei 25 000 poveikio riba. Todėl tikslinga nustatyti didžiausią leidžiamąją glicidilo riebalų rūgščių esterių koncentraciją augaliniuose aliejuose ir riebaluose, pateikiamuose rinkai galutiniam vartotojui arba naudoti kaip maisto produktų sudedamąją dalį. Dėl pavojaus kūdikių, mažylių ir mažų vaikų sveikatai tikslinga nustatyti griežtesnę didžiausią leidžiamąją koncentraciją augaliniuose aliejuose ir riebaluose, skirtuose kūdikių maisto produktų ir perdirbtų grūdinių maisto produktų kūdikiams bei mažiems vaikams gamybai;

(6)

kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus kūdikių, mažylių ir mažų vaikų sveikatai, visų pirma, atsižvelgiant į galimą glicidilo riebalų rūgščių esterių poveikį kūdikiams, maitinamiems vien pradinio maitinimo mišiniais, tikslinga nustatyti konkrečią griežtą didžiausią leidžiamąją koncentraciją kūdikių pradinio maitinimo mišiniuose, kūdikių tolesnio maitinimo mišiniuose ir specialios medicininės paskirties maisto produktuose, skirtuose kūdikiams bei mažiems vaikams. Tačiau būtina toliau mažinti glicidilo riebalų esterių koncentraciją kūdikių pradinio maitinimo mišiniuose, kūdikių tolesnio maitinimo mišiniuose ir specialios medicininės paskirties maisto produktuose, skirtuose kūdikiams bei mažiems vaikams, todėl būtina persvarstyti didžiausią leidžiamąją koncentraciją, kuomet bus patvirtintas patikimas analizės metodas, kuriuo bus galima ištirti griežtesnes ribas, siekiant užtikrinti veiksmingą šių ribų laikymąsi;

(7)

maisto tvarkymo subjektams turėtų būti suteikta pakankamai laiko, kad jie galėtų pritaikyti gamybos procesus;

(8)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šio reglamento priede nurodyti maisto produktai, teisėtai pateikti rinkai iki šio reglamento įsigaliojimo, gali likti rinkoje iki 2018 m. rugsėjo 19 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. vasario 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(2)  2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

(3)  Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food. EFSA Journal 2016; 14(5): 4426, 159 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426.

(4)  2017 m. vasario 13–14 d. mokslinio komiteto 82-ojo plenarinio posėdžio protokolas. Pateikiamas adresu https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf.

(5)  Jungtinis FAO/PSO maisto priedų ekspertų komitetas, aštuoniasdešimt trečiasis posėdis, Roma, 2016 m. lapkričio 8–17 d., santrauka ir išvados. Pateikiama adresu http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priede 3-monochloropropano-1,2-dioliui (3-MCPD) skirta 4 dalis pakeičiama taip:

„4 dalis. 3-monochloropropandiolis (3-MCPD) ir glicidilo riebalų rūgščių esteriai

Maisto produktai (1)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija

(μg/kg)

4.1

3-monochloropropandiolis (3-MCPD)

 

4.1.1

Hidrolizuoti augaliniai baltymai (30)

20

4.1.2

Sojų padažas (30)

20

4.2

Glicidilo riebalų rūgščių esteriai, išreikšti kaip glicidolis

 

4.2.1

Augaliniai aliejai ir riebalai, pateikiami rinkai galutiniam vartotojui arba naudoti kaip maisto produktų, išskyrus 4.2.2 punkte nurodytus maisto produktus, sudedamąją dalį

1 000

4.2.2.

Augaliniai aliejai ir riebalai, skirti kūdikių maisto produktų ir perdirbtų grūdinių maisto produktų kūdikiams bei mažiems vaikams gamybai (3)

500

4.2.3

Kūdikių pradinio maitinimo mišiniai, kūdikių tolesnio maitinimo mišiniai ir specialios medicininės paskirties maisto produktai, skirti kūdikiams bei mažiems vaikams (milteliai) (3) (29)

Iki 2019 6 30 – 75

Nuo 2019 7 1 – 50

4.2.4

Kūdikių pradinio maitinimo mišiniai, kūdikių tolesnio maitinimo mišiniai ir specialios medicininės paskirties maisto produktai, skirti kūdikiams bei mažiems vaikams (skystis) (3) (29)

Iki 2019 6 30 – 10,0

Nuo 2019 7 1 – 6,0“


Top