Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1227

2017 m. kovo 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1227 dėl klijuotosios sluoksninės medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14080, ir dantytuoju dygiu sujungtos statybinės masyviosios medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 15497, klasifikavimo pagal degumą sąlygų, neatliekant bandymų, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/610/EB (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/1702

OJ L 177, 8.7.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1227/oj

8.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 177/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/1227

2017 m. kovo 20 d.

dėl klijuotosios sluoksninės medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14080, ir dantytuoju dygiu sujungtos statybinės masyviosios medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 15497, klasifikavimo pagal degumą sąlygų, neatliekant bandymų, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/610/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

statybos produktų su degumu susijusių eksploatacinių savybių klasifikavimo sistema nustatyta Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/364 (2). Tarp produktų, kuriems taikomas šis deleguotasis reglamentas, yra klijuotosios sluoksninės medienos produktai ir dantytuoju dygiu sujungtos statybinės masyviosios medienos produktai;

(2)

Komisijos sprendimo 2005/610/EB (3) priedo 1 lentelėje nustatytos klijuotosios sluoksninės medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14080, degumo klasės. Tačiau dėl papildomų šių produktų bandymų buvo pagrįsta koreguoti tame sprendime jiems nustatytas sąlygas;

(3)

klijuotosios sluoksninės medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14080, ir dantytuoju dygiu sujungtos statybinės masyviosios medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 15497, bandymai parodė, kad jų su degumu susijusios eksploatacinės savybės yra stabilios ir nuspėjamos, jei jie atitinka tam tikras sąlygas dėl mažiausio vidutinio medienos tankio ir mažiausio vidutinio produkto storio;

(4)

todėl, laikantis tokių sąlygų, be papildomų bandymų turėtų būti laikoma, kad klijuotosios sluoksninės medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14080, ir dantytuoju dygiu sujungtos statybinės masyviosios medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 15497, atitinka tam tikrą su degumu susijusią eksploatacinių savybių klasę, nustatytą Deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/364;

(5)

dėl teisinio tikrumo Sprendimo 2005/610/EB priedo 1 lentelė turėtų būti išbraukta, o vietoj jos klijuotosios sluoksninės medienos produktams, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14080, turėtų būti taikomas šio reglamento priedas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Be bandymų turi būti laikoma, kad priede nustatytas sąlygas atitinkantys sluoksninės medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14080, ir dantytuoju dygiu sujungtos statybinės masyviosios medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 15497, atitinka priede nurodytas eksploatacinių savybių klases.

2 straipsnis

Sprendimo 2005/610/EB priedo 1 lentelė išbraukiama.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 88, 2011 4 4, p. 5.

(2)  2015 m. liepos 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/364 dėl statybos produktų degumo klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (OL L 68, 2016 3 15, p. 4.)

(3)  2005 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos sprendimas 2005/610/EB, nustatantis kai kurių statybos produktų degumo klases (OL L 208, 2005 8 11, p. 21).


PRIEDAS

Produktai (1)

Mažiausias vidutinis tankis (2)

(kg/m3)

Mažiausias bendras storis

(mm)

Klasė (3)

Klijuotosios sluoksninės medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14080, ir dantytuoju dygiu sujungtos statybinės masyviosios medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 15497

380

22

D-s2, d0


(1)  Taikoma visoms rūšims ir klijams, kuriems taikomi produkto standartai.

(2)  Nustatyta pagal standartą EN 13238.

(3)  Deleguotojo reglamento (ES) 2016/364 priedo 1 lentelėje nustatyta klasė.


Top