Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0558

2015 m. balandžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/558, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 2160) Tekstas svarbus EEE

OJ L 92, 8.4.2015, p. 109–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/558/oj

8.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/109


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/558

2015 m. balandžio 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 2160)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką, (1) ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse. Šio sprendimo priede nustatytos ir išvardytos tam tikros šių valstybių narių teritorijos, išskirstytos pagal epidemiologine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Į tą sąrašą įtrauktos tam tikros Estijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos teritorijos;

(2)

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 7 straipsnis, kuriame numatoma nuostata, leidžianti nukrypti nuo draudimo išvežti šalutinių gyvūninių produktų, gautų iš kiaulių, siuntas iš teritorijų, išvardytų to Įgyvendinimo sprendimo priedo III ir IV dalyse, turėtų būti persvarstytas, kad būtų galima saugiai sunaikinti kiaulių kilmės, išskyrus laukinių kiaulių, šalutinius gyvūninius produktus, įskaitant neperdirbtus negyvų gyvūnų kūnus, iš ūkių, esančių priedo III dalyje išvardytose teritorijose, tokiu būdu, kuris atitiktų šių šalutinių gyvūninių produktų keliamą riziką;

(3)

2015 m. sausio – vasario mėn. laikotarpiu buvo pranešta apie afrikinio kiaulių maro protrūkį tarp naminių kiaulių Lenkijoje ir keletą ligos atvejų tarp laukinių šernų Lietuvoje ir Lenkijoje, ribojamoje zonoje, nurodytoje Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalyje. 2015 m. vasario ir kovo mėn. pranešta apie keletą atvejų Latvijoje, ribojamosiose zonose, išvardytose Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I ir III dalyse;

(4)

atliekant gyvūnų sveikatos padėties keliamos rizikos Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje vertinimą turėtų būti atsižvelgiama į dabartinės epidemiologinės padėties raidą. Siekiant nustatyti tikslingesnes gyvūnų sveikatos kontrolės priemones, užkirsti kelią afrikinio kiaulių maro plitimui, išvengti bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir nepagrįstų trečiųjų šalių nustatomų kliūčių prekybai, turėtų būti iš dalies pakeistas Sąjungos teritorijų, kurioms taikomos Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, sąrašas, kad būtų atsižvelgta į Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje dėl šios ligos susiklosčiusią dabartinę gyvūnų sveikatos padėtį;

(5)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES iš dalies keičiamas taip:

1.

7 straipsnio 2 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„2.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio d punkte nustatyto draudimo, susijusios valstybės narės gali leisti išsiųsti kiaulių kilmės, išskyrus laukinių kiaulių, šalutinius gyvūninius produktus, įskaitant neperdirbtus negyvų gyvūnų kūnus iš ūkių arba skerdenas iš skerdyklų, patvirtintų pagal Reglamentą (EB) Nr. 853/2004, esančių to sprendimo priedo III dalyje išvardytose teritorijose, į perdirbimo, deginimo arba bendro deginimo įmonę, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, esančią už teritorijų, išvardytų priedo III dalyje, su sąlyga, kad:“

;

2.

Priedas pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 1 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).


PRIEDAS

„PRIEDAS

I DALIS

1.   Estija

Šios Estijos teritorijos:

Pelvama,

Hedemėstės savivaldybė,

Kambjos savivaldybė,

Kasepės savivaldybė,

Kolga Janio savivaldybė,

Kongutos savivaldybė,

Keo savivaldybė,

Kepu savivaldybė,

Laekverės savivaldybė,

Lasvos savivaldybė,

Meremejės savivaldybė,

Neo savivaldybė,

Paikusės savivaldybė,

Persčio savivaldybė,

Puhjos savivaldybė,

Regaverės savivaldybė,

Ranu savivaldybė,

Rengu savivaldybė,

Sardės savivaldybė,

Sarės savivaldybė,

Sarepėdžio savivaldybė,

Semeru savivaldybė,

Surju savivaldybė,

Sūrė Janio savivaldybė,

Tahkuranos savivaldybė,

Tormos savivaldybė,

Vastselynos savivaldybė,

Vyratsio savivaldybė,

Vinio savivaldybė,

Viru Nigulos savivaldybė,

Veru savivaldybė,

Veru miestas,

Kundos miestas,

Viljandžio miestas.

2.   Latvija

Šios Latvijos teritorijos:

Aizkrauklės savivaldybė,

Alūksnės savivaldybėje Ilzenės, Zeltinių, Kalncempių, Anos, Malienos, Jaunanos, Malupės ir Liepnos valsčiai,

Krimuldos savivaldybėje Krimuldos valsčius,

Amatos savivaldybė,

Apės savivaldybėje Virešų valsčius,

Baltinavos savivaldybė,

Balvų savivaldybė,

Cėsių savivaldybė,

Gulbenės savivaldybė,

Ikškilės savivaldybė,

Inčukalnio savivaldybė,

Jaunjelgavos savivaldybė,

Jaunpiepalgos savivaldybė,

Kegumo savivaldybė,

Lielvardės savivaldybė,

Lygatnės savivaldybė,

Malpilio savivaldybė,

Neretos savivaldybė,

Uogrės savivaldybė,

Priekulių savivaldybė,

Raunos savivaldybė,

Ruopažių savivaldybė,

Rugajų savivaldybė,

Salos savivaldybė,

Sėjos savivaldybė,

Siguldos savivaldybė,

Skryverių savivaldybė,

Smiltenės savivaldybė,

Vecpiebalgos savivaldybė,

Vecumniekų savivaldybė,

Viesytės savivaldybė,

Viliakos savivaldybė.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos teritorijos:

Kėdainių rajono savivaldybėje Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų ir Surviliškio seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybėje Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio ir Smilgių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybėje Skėmių ir Sidabravo seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybėje Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Taurakiemio, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybėje Kruonio, Nemaitonių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkių seniūnijos ir Rumšiškių seniūnijos dalis, esanti į pietus nuo kelio Nr. A1,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos teritorijos:

Palenkės vaivadija:

Suvalkų miestas-apskritis,

Balstogės miestas-apskritis,

Suvalkų apskritis: Rūtelės, Šipliškių, Suvalkų ir Račkų valsčiai,

Seinų apskritis: Krasnapolio ir Punsko valsčiai,

Augustavo apskritis: Augustavo savivaldybė ir Augustavo miestas, Novinkos, Štabino ir Barglavo valsčiai,

Monkų apskritis,

Sokulkos apskritis: Suchovolios ir Korycino valsčiai,

Balstogės apskritis: Choroščiaus, Juchnovec Košcelnių, Suražo, Turošno Košcelnos, Tykocino, Zabluduvo, Lapų, Pošvientnės, Zavadų ir Dobžinevo Dužės valsčiai,

Belsko apskritis,

Hainuvkos apskritis,

Semiatyčės apskritis: Grodzisko, Dziadkovicės ir Mileičycės valsčiai,

Zambruvo apskritis: Rutkų valsčius,

Mazovijos Vysokio apskritis: Kobylino-Božymos, Kuleše Košcelnės, Sokolų, Mazovijos Vysokio valsčiai ir Mazovijos Vysokio miestas, Naujųjų Pekutų, Šepetovo, Kliukovo ir Cechanoveco valsčiai.

II DALIS

1.   Estija

Šios Estijos teritorijos:

Rytų Viruma,

Valgama,

Abjos savivaldybė,

Halistės savivaldybė,

Karksi savivaldybė,

Paistu savivaldybė,

Tarvastu savivaldybė,

Antslos savivaldybė,

Mienistės savivaldybė,

Varstu savivaldybė,

Reugės savivaldybė,

Semerpalu savivaldybė,

Hanjos savivaldybė,

Miso savivaldybė,

Urvastės savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos teritorijos:

Aknystos savivaldybė,

Alūksnės savivaldybėje Veclaicenės, Jaunlaicenės, Ziemerų, Alsviķų, Markalnės, Jaunalūksnės ir Pededzės valsčiai,

Apės savivaldybėje Gaujienos, Trapenės ir Apės valsčiai,

Krimuldos savivaldybėje Ledurgos valsčius,

Aluojos savivaldybė,

Cesvainės savivaldybė,

Erglių savivaldybė,

Ilūkstės savivaldybė,

Respublikinio pavaldumo miestas Jekabpilis,

Jekabpilio savivaldybė,

Kuocėnų savivaldybė,

Kuoknesės savivaldybė,

Krustpilio savivaldybė,

Lyvanų savivaldybė,

Lubanos savivaldybė,

Limbažių savivaldybė,

Madonos savivaldybė,

Mazsalacos savivaldybė,

Pargaujos savivaldybė,

Pliavinių savivaldybė,

Salacgryvos savivaldybė,

Varaklianų savivaldybė,

Respublikinio pavaldumo miestas Valmiera.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos teritorijos:

Anykščių rajono savivaldybėje Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Traupio, Troškūnų, Viešintų seniūnijos ir Svėdasų dalis, esanti į pietus nuo kelio Nr. 118,

Kėdainių rajono savivaldybėje Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos ir Šėtos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybėje Alizavos, Kupiškio, Noriūnų ir Subačiaus seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybėje Ramygalos, Vadoklių ir Raguvos seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybėje Domeikavos, Karmėlavos, Kauno miesto, Lapių, Neveronių, Samylų, Užliedžių ir Vandžiogalos seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybėje Kaišiadorių miesto, Kaišiadorių apylinkių, Palomenės, Paparčių, Pravieniškių, Žąslių seniūnijos ir Rumšiškių seniūnijos dalis, esanti į šiaurę nuo kelio Nr. A1,

Alytaus apskritis,

Vilniaus miesto savivaldybė:

Biržų rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos teritorijos:

Palenkės vaivadija:

Seinų apskritis: Gibų ir Seinų valsčiai ir Seinų miestas,

Augustavo apskritis: Lipsko ir Plaskos valsčiai,

Sokulkos apskritis: Balstogės Dambravos, Januvo, Novy Dvuro ir Sidros valsčiai,

Balstogės apskritis: Balstogės Čarnos, Supraslės ir Vasilkuvo valsčiai.

III DALIS

1.   Latvija

Šios Latvijos teritorijos:

Agluonos savivaldybė,

Beverynos savivaldybė,

Burtniekų savivaldybė,

Ciblos savivaldybė,

Dagdos savivaldybė,

Daugpilio savivaldybė,

Karsavos savivaldybė,

Kraslavos savivaldybė,

Ludzos savivaldybė,

Naukšėnų savivaldybė,

Preilių savivaldybė,

Rėzeknės savivaldybė,

Riebinių savivaldybė,

Rūjienos savivaldybė,

Strenčių savivaldybė,

Valkos savivaldybė,

Varkavos savivaldybė,

Vilianų savivaldybė,

Zilupės savivaldybė,

Respublikinio pavaldumo miestas Daugpilis,

Respublikinio pavaldumo miestas Rėzeknė.

2.   Lietuva

Šios Lietuvos teritorijos:

Ignalinos rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybėje Šimonių ir Skapiškio seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybėje Svėdasų seniūnijos dalis, esanti į šiaurę nuo kelio Nr. 118.

3.   Lenkija

Šios Lenkijos teritorijos:

Palenkės vaivadija:

Sokulkos apskritis: Krynkų, Kuznicos, Suchovolios ir Šudzialovo valsčiai,

Balstogės apskritis: Grudeko ir Michalovo valsčiai.

IV DALIS

Italija

Šios Italijos teritorijos:

visos Sardinijos teritorijos.“


Top