EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0365

2015 m. kovo 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/365, kuriuo tam tikroms valstybėms narėms nustatomos nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su sveikatos priežiūros išlaidų ir jos finansavimo statistinių duomenų perdavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1338/2008 (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 1377) Tekstas svarbus EEE

OJ L 62, 6.3.2015, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/365/oj

6.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/365

2015 m. kovo 4 d.

kuriuo tam tikroms valstybėms narėms nustatomos nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su sveikatos priežiūros išlaidų ir jos finansavimo statistinių duomenų perdavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1338/2008

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 1377)

(Tekstas autentiškas tik nyderlandų, anglų, rumunų ir ispanų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1338/2008 nustatoma bendra sistemingo Europos visuomenės sveikatos ir sveikatos bei saugos darbe statistikos rengimo sistema;

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 1338/2008 reikalaujama, kad valstybės narės teiktų sveikatos priežiūros išlaidų ir jos finansavimo statistinius duomenis, kaip nustatyta to reglamento II priede;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1338/2008 9 straipsnio 2 dalį, jei būtina, valstybėms narėms gali būti taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos ir pereinamieji laikotarpiai, jeigu jie pagrįsti objektyviomis priežastimis;

(4)

Ispanijos Karalystė, Nyderlandų Karalystė, Rumunija ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė paprašė leisti nukrypti nuo reglamento nuostatų dėl poreikio iš esmės pakeisti jų nacionalines statistikos sistemas, kad jos visiškos atitiktų Reglamentą (EB) Nr. 1338/2008;

(5)

todėl reikėtų nustatyti valstybių narių prašomas nukrypti leidžiančias nuostatas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priede išvardytos nukrypti leidžiančios nuostatos nustatomos Ispanijos Karalystei, Nyderlandų Karalystei, Rumunijai ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Ispanijos Karalystei, Nyderlandų Karalystei, Rumunijai ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Marianne THYSSEN

Komisijos narė


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 70.


PRIEDAS

NUOSTATOS, LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUO REGLAMENTO (EB) NR. 1338/2008, SUSIJUSIOS SU SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ IR JOS FINANSAVIMO STATISTINIAIS DUOMENIMIS

Ispanijos Karalystė, Nyderlandų Karalystė, Rumunija ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė neteikia šioje lentelėje nurodytų kintamųjų:

Valstybė narė

Kintamieji ir jų suskirstymas

Leidžiančios nukrypti nuostatos galiojimo pabaiga

Ispanija

1.

2014 ataskaitinių metų duomenys ir metaduomenys teikiami vėliausiai 2016 m. rugpjūčio 31 d.

2016 m. rugpjūčio mėn.

2.

2015 ataskaitinių metų duomenys ir metaduomenys teikiami vėliausiai 2017 m. rugpjūčio 31 d.

2017 m. rugpjūčio mėn.

3.

2016 ataskaitinių metų duomenys ir metaduomenys teikiami vėliausiai 2018 m. rugpjūčio 31 d.

2018 m. rugpjūčio mėn.

Nyderlandai

1.

Suskirstyti visų rūšių finansavimo sistemų (HF.1.1–HF.4) ir einamųjų išlaidų sveikatos priežiūrai (HF.1.1–HF.4 suma) duomenys:

a.

stacionarinis gydymas ir stacionarinė reabilitacija (HC.1.1, HC.2.1) taip pat apima dienos stacionarinį gydymą ir stacionarinę reabilitaciją (HC.1.2, HC.2.2)

b.

dienos stacionarinio gydymo ir stacionarinės reabilitacijos (HC.1.2, HC.2.2) duomenys atskirai nebus teikiami

c.

stacionarinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.1) duomenys taip pat apima dienos ilgalaikės slaugos (sveikatos) (HC.3.2) ir ilgalaikės slaugos namuose (sveikatos) (HC.3.3) duomenis

d.

dienos ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.2) duomenys nebus teikiami

e.

ilgalaikės slaugos namuose (sveikata) (HC.3.3) duomenys nebus teikiami

2.

Suskirstyti visų rūšių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų (HP.1–HP.9) ir einamųjų išlaidų sveikatos priežiūrai (HP.1–HP.9 suma) duomenys:

a.

stacionarinis gydymas ir stacionarinė reabilitacija (HC.1.1, HC.2.1) taip pat apima dienos stacionarinį gydymą ir stacionarinę reabilitaciją (HC.1.2, HC.2.2)

b.

dienos stacionarinio gydymo ir stacionarinės reabilitacijos (HC.1.2, HC.2.2) duomenys nebus teikiami

c.

stacionarinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.1) duomenys taip pat apima dienos ilgalaikės slaugos (sveikatos) (HC.3.2) ir ilgalaikės slaugos namuose (sveikatos) (HC.3.3) duomenis

d.

dienos ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.2) duomenys nebus teikiami

e.

ilgalaikės slaugos namuose (sveikata) (HC.3.3) duomenys nebus teikiami

3.

Suskirstyti visų rūšių sveikatos priežiūros funkcijų (HC.1.1, HC.2.1–HC.9) duomenys:

a.

į privalomojo įmokinio sveikatos draudimo sistemas ir privalomąsias sveikatos taupomąsias sąskaitas (HF.1.2, HF.1.3) taip pat bus įtraukta dalis namų ūkių savo lėšomis padengiamų išlaidų (HF.3)

b.

į savanoriško sveikatos draudimo sistemas (HF.2.1) taip pat bus įtrauktos namų ūkių savo lėšomis padengiamos išlaidos (HF.3)

c.

namų ūkių savo lėšomis padengiamų išlaidų (HF.3) duomenys nebus pateikiami

4.

Suskirstyti visų rūšių tiekėjų (HP.1–HP.9) duomenys:

a.

į privalomojo įmokinio sveikatos draudimo sistemas ir privalomąsias sveikatos taupomąsias sąskaitas (HF.1.2, HF.1.3) taip pat bus įtraukta dalis namų ūkių savo lėšomis padengiamų išlaidų (HF.3)

b.

į savanoriško sveikatos draudimo sistemas (HF.2.1) taip pat bus įtrauktos namų ūkių savo lėšomis padengiamos išlaidos (HF.3)

c.

namų ūkių savo lėšomis padengiamų išlaidų (HF.3) duomenys nebus pateikiami

2018 m. kovo mėn.

Rumunija

1.

Sveikatos priežiūros funkcijų lentelė pagal sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus

a.

Visi ligoninių (HP.1) duomenys, suskirstyti pagal visų sveikatos priežiūros funkcijų rūšių (HC1.1, HC2.1–HC.9) kategorijas, išskyrus stacionarinį gydymą ir stacionarinę reabilitaciją (HC.1.1, HC.2.1) ir profilaktinę priežiūrą (HC.6)

b.

Visi rezidentinės ilgalaikės priežiūros įstaigų (HP.2) duomenys, suskirstyti pagal visų sveikatos priežiūros funkcijų rūšių (HC1.1, HC2.1–HC.9) kategorijas, išskyrus stacionarinį gydymą ir stacionarinę reabilitaciją (HC.1.1, HC.2.1) ir stacionarinę ilgalaikę slaugą (HC.3.1)

c.

Visi ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų (HP.3) duomenys, suskirstyti pagal visų sveikatos priežiūros funkcijų (HC1.1, HC2.1–HC.9) kategorijas, išskyrus ambulatorinį gydymą ir reabilitaciją (HC.1.3, HC.2.3) ir ilgalaikę slaugą namuose (sveikata) (HC.3.4)

d.

Visi pagalbinių paslaugų teikėjų (HP.4) duomenys, suskirstyti pagal visų sveikatos priežiūros funkcijų rūšių (HC1.1, HC2.1–HC.9) kategorijas, išskyrus ambulatorinį gydymą ir reabilitaciją (HC.1.3, HC.2.3), pagalbines paslaugas (funkcijos nenurodytos) (HP.4) ir profilaktinę priežiūrą (HC.6)

e.

Visi mažmeninės prekybos įmonių ir kitų medicinos prekių tiekėjų (HP.5) duomenys, suskirstyti pagal visų sveikatos priežiūros funkcijų rūšių (HC1.1, HC2.1–HC.9) kategorijas, išskyrus vaistus ir kitas neilgalaikio vartojimo medicinos prekes (HC.5.1) ir terapinius aparatus ir kitas medicinos prekes (HC.5.2)

f.

Visi profilaktinės priežiūros teikėjų (HP.6) duomenys, suskirstyti pagal visų sveikatos priežiūros funkcijų rūšių (HC1.1, HC2.1–HC.9) kategorijas, išskyrus profilaktinę priežiūrą (HC.6)

g.

Visi sveikatos priežiūros sistemų administravimo paslaugų ir finansavimo teikėjų (HP.7) duomenys, suskirstyti pagal visų sveikatos priežiūros funkcijų rūšių (HC1.1, HC2.1–HC.9) kategorijas, išskyrus valdymą ir sveikatos priežiūros sistemos ir finansavimo administravimą (HC.7)

h.

Visi kitų ekonomikos sektorių (HP.8) duomenys, suskirstyti pagal visų sveikatos priežiūros funkcijų rūšių (HC1.1, HC2.1–HC.9) kategorijas, išskyrus ilgalaikę slaugą namuose (sveikata) (HC.3.4) ir profilaktinę priežiūrą (HC.6)

i.

Visi likusio pasaulio sektoriaus (HP.9) duomenys, suskirstyti pagal visų sveikatos priežiūros funkcijų rūšių (HC1.1, HC2.1–HC.9) kategorijas, išskyrus stacionarinį gydymą ir stacionarinę reabilitaciją (HC.1.1, HC.2.1), ambulatorinį gydymą ir reabilitaciją (HC.1.3, HC.2.3) ir pagalbines paslaugas (funkcijos nenurodytos) (HC.4)

2017 m. kovo mėn.

2.

Sveikatos priežiūros funkcijų lentelė pagal sveikatos priežiūros paslaugų sistemas

a.

Valdžios sektoriaus sistemų (HF.1.1) duomenys, suskirstyti pagal dienos stacionarinio gydymo ir stacionarinės reabilitacijos (HC.1.2, HC.2.2), gydymo namuose ir reabilitacijos namuose (HC.1.4, HC.2.4), dienos ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.2), ambulatorinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.3), terapinių aparatų ir kitų medicinos prekių (HC.5.2) ir kitų niekur kitur nepriskirtų sveikatos priežiūros paslaugų (HC.9) kategorijas

b.

Privalomojo įmokinio sveikatos draudimo sistemų ir privalomųjų sveikatos taupomųjų sąskaitų (HF.1.2, HF.1.3) duomenys, suskirstyti pagal dienos stacionarinio gydymo ir stacionarinės reabilitacijos (HC.1.2, HC.2.2), gydymo namuose ir reabilitacijos namuose (HC.1.4, HC.2.4), stacionarinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.1), dienos ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.2), ambulatorinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.3) ir profilaktinės priežiūros (HC.6) kategorijas

c.

Savanoriško sveikatos draudimo sistemų (HF.2.1) duomenys, suskirstyti pagal dienos stacionarinio gydymo ir stacionarinės reabilitacijos (HC.1.2, HC.2.2), gydymo namuose ir reabilitacijos namuose (HC.1.4, HC.2.4), stacionarinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.1), dienos ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.2), ambulatorinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.3), ilgalaikės slaugos namuose (sveikata) (HC.3.4), vaistų ir kitų neilgalaikio vartojimo medicinos prekių (HC.5.1), terapinių aparatų ir kitų medicinos prekių (HC.5.2) ir profilaktinės priežiūros (HC.6) kategorijas

d.

Ne pelno institucijų finansavimo sistemų (HF.2.2) duomenys, suskirstyti pagal stacionarinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.1), dienos ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.2), ambulatorinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.3), pagalbinių paslaugų (funkcijos nenurodytos) (HC.4), vaistų ir kitų neilgalaikio vartojimo medicinos prekių (HC.5.1), terapinių aparatų ir kitų medicinos prekių (HC.5.2) bei valdymo ir sveikatos priežiūros sistemų ir finansavimo administravimo (HC.7) kategorijas

e.

Įmonių finansavimo sistemų (HF.2.3) duomenys, suskirstyti pagal visų rūšių sveikatos priežiūros funkcijų (HC.1.1, HC.2.1–HC.9) kategorijas

f.

Namų ūkių savo lėšomis padengiamų išlaidų (HF.3) duomenys, suskirstyti pagal dienos stacionarinio gydymo ir stacionarinės reabilitacijos (HC.1.2, HC.2.2), gydymo namuose ir reabilitacijos namuose (HC.1.4, HC.2.4), stacionarinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.1), dienos ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.2), ambulatorinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.3), ilgalaikės slaugos namuose (sveikata) (HC.3.4), profilaktinės priežiūros (HC.6), valdymo ir sveikatos priežiūros sistemos ir finansavimo administravimo (HC.7) ir kitų niekur kitur nepriskirtų sveikatos priežiūros paslaugų (HC.9) kategorijas

g.

Likusio pasaulio sektoriaus finansavimo sistemų (nerezidentinių) (HF.4) duomenys, suskirstyti pagal visų rūšių sveikatos priežiūros funkcijų (HC.1.1, HC.2.1–HC.9) kategorijas

3.

Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų lentelė pagal sveikatos priežiūros paslaugų sistemas

a.

Valdžios sektoriaus sistemų (HF.1.1) duomenys, suskirstyti pagal likusio pasaulio sektoriaus (HP.9) kategoriją

b.

Privalomojo įmokinio sveikatos draudimo sistemų ir privalomųjų sveikatos taupomųjų sąskaitų (HF.1.2, HF.1.3) duomenys, suskirstyti pagal rezidentinės ilgalaikės priežiūros įstaigų (HP.2) ir profilaktinės priežiūros teikėjų (HP.6) kategorijas

c.

Savanoriško sveikatos draudimo sistemų (HF.2.1) duomenys, suskirstyti pagal rezidentinės ilgalaikės priežiūros įstaigų (HP.2), mažmeninės prekybos įmonių ir kitų medicinos prekių tiekėjų (HP.5), profilaktinės priežiūros teikėjų (HP.6) ir kitų ekonomikos sektorių (HP.8) kategorijas

d.

Ne pelno institucijų finansavimo sistemų (HF.2.2) duomenys, suskirstyti pagal pagalbinių paslaugų teikėjų (HP.4), mažmeninės prekybos įmonių ir kitų medicinos prekių tiekėjų (HP.5), profilaktinės priežiūros teikėjų (HP.6), sveikatos priežiūros sistemos administravimo paslaugų ir finansavimo teikėjų (HP.7), kitų ekonomikos sektorių (HP.8) ir likusio pasaulio sektoriaus (HP.9) kategorijas

e.

Įmonių finansavimo sistemų (HF.2.3) duomenys, suskirstyti pagal visų rūšių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų (HP.1–HP.9) kategorijas

f.

Namų ūkių savo lėšomis padengiamų išlaidų (HF.3) duomenys, suskirstyti pagal rezidentinės ilgalaikės priežiūros įstaigų (HP.2), profilaktinės priežiūros teikėjų (HP.6), sveikatos priežiūros sistemos administravimo paslaugų ir finansavimo teikėjų (HP.7), kitų ekonomikos sektorių (HP.8) ir likusio pasaulio sektoriaus (HP.9) kategorijas

g.

Likusio pasaulio sektoriaus finansavimo sistemų (nerezidentinių) (HF.4) duomenys, suskirstyti pagal visų rūšių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų (HP.1–HP.9) kategorijas

2017 m. kovo mėn.

Jungtinė Karalystė

1.

Stacionarinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.1) duomenys, suskirstyti pagal šias kategorijas:

a.

valdžios sektoriaus sistemų (HF.1.1)

b.

savanoriško sveikatos draudimo sistemų (HF.2.1)

c.

ne pelno institucijų finansavimo sistemas (HF.2.2)

d.

namų ūkių savo lėšomis padengiamų išlaidų (HF.3)

2018 m. kovo mėn.

2.

Dienos ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.2) duomenys, suskirstyti pagal šias kategorijas:

a.

valdžios sektoriaus sistemų (HF.1.1)

b.

savanoriško sveikatos draudimo sistemų (HF.2.1)

c.

ne pelno institucijų finansavimo sistemų (HF.2.2)

d.

namų ūkių savo lėšomis padengiamų išlaidų (HF.3)

2018 m. kovo mėn.

3.

Ambulatorinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.3) duomenys, suskirstyti pagal šias kategorijas:

a.

valdžios sektoriaus sistemų (HF.1.1)

b.

savanoriško sveikatos draudimo sistemų (HF.2.1)

c.

ne pelno institucijų finansavimo sistemų (HF.2.2)

d.

namų ūkių savo lėšomis padengiamų išlaidų (HF.3)

2018 m. kovo mėn.

4.

Ilgalaikės slaugos namuose (sveikata) (HC.3.4) duomenys, suskirstyti pagal šias kategorijas:

a.

valdžios sektoriaus sistemų (HF.1.1)

b.

savanoriško sveikatos draudimo sistemų (HF.2.1)

c.

ne pelno institucijų finansavimo sistemų (HF.2.2)

d.

namų ūkių savo lėšomis padengiamų išlaidų (HF.3)

2018 m. kovo mėn.

5.

Likusio pasaulio sektoriaus finansavimo sistemų (HF.4) ir einamųjų išlaidų sveikatos priežiūrai (HF.1.1–HF.4 suma) duomenys, suskirstyti pagal šias kategorijas:

a.

stacionarinio gydymo ir stacionarinės reabilitacijos (HC1.1, HC2.1)

b.

dienos stacionarinio gydymo ir stacionarinės reabilitacijos (HC.1.2, HC.2.2)

c.

ambulatorinio gydymo ir reabilitacijos (HC.1.3, HC.2.3)

d.

gydymo namuose ir reabilitacijos namuose (HC.1.4, HC.2.4)

e.

stacionarinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.1)

f.

dienos ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.2)

g.

ambulatorinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.3)

h.

ilgalaikės slaugos namuose (sveikata) (HC.3.4)

i.

pagalbinių paslaugų (funkcijos nenurodytos) (HC.4)

j.

vaistų ir kitų neilgalaikio vartojimo medicinos prekių (HC.5.1)

k.

terapinių aparatų ir kitų medicinos prekių (HC.5.2)

l.

profilaktinės priežiūros (HC.6)

m.

valdymo ir sveikatos priežiūros sistemos ir finansavimo administravimo (HC.7)

n.

kitų niekur kitur nepriskirtų sveikatos priežiūros paslaugų (HC.9)

2018 m. kovo mėn.

6.

Visų rūšių sveikatos priežiūros tiekėjų (HP.1–HP.9) duomenys, suskirstyti pagal šias kategorijas:

a.

stacionarinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.1)

b.

dienos ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.2)

c.

ambulatorinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.3)

d.

ilgalaikės slaugos namuose (sveikata) (HC.3.4)

e.

savanoriško sveikatos draudimo sistemų (HF.2.1)

f.

ne pelno institucijų finansavimo sistemų (HF.2.2)

g.

namų ūkių savo lėšomis padengiamų išlaidų (HF.3)

h.

likusio pasaulio sektoriaus finansavimo sistemų (nerezidentinių) (HF.4)

i.

einamųjų išlaidų sveikatos priežiūrai (HF.1.1–HF.4 suma)

2019 m. kovo mėn.

7.

Kitų ekonomikos sektorių (HP.8), likusio pasaulio sektoriaus (HP.9) ir einamųjų išlaidų sveikatos priežiūrai (HP.1–HP.9 suma) duomenys, suskirstyti pagal šias kategorijas:

a.

visų sveikatos priežiūros funkcijų rūšių (HC1.1, HC.2.1)

b.

dienos stacionarinio gydymo ir stacionarinės reabilitacijos (HC.1.2, HC.2.2)

c.

ambulatorinio gydymo ir reabilitacijos (HC.1.3, HC.2.3)

d.

gydymo namuose ir reabilitacijos namuose (HC.1.4, HC.2.4)

e.

stacionarinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.1)

f.

dienos ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.2)

g.

ambulatorinės ilgalaikės slaugos (sveikata) (HC.3.3)

h.

ilgalaikės slaugos namuose (sveikata) (HC.3.4)

i.

pagalbinių paslaugų teikėjų (funkcijos nenurodytos) (HC.4)

j.

vaistų ir kitų neilgalaikio vartojimo medicinos prekių (HC.5.1)

k.

terapinių aparatų ir kitų medicinos prekių (HC.5.2)

l.

profilaktinės priežiūros (HC.6)

m.

valdymo ir sveikatos priežiūros sistemos ir finansavimo administravimo (HC.7)

n.

kitų niekur kitur nepriskirtų sveikatos priežiūros paslaugų (HC.9)

2019 m. kovo mėn.

8.

Visų rūšių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų (HP.1–HP.9) duomenis, suskirstytus pagal visų sveikatos priežiūros funkcijų rūšių kategorijas, sudarys finansiniai duomenys, įtraukti į valdžios sektoriaus sistemas (HF.1.1)

2019 m. kovo mėn.


Top