EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1157

2014 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1157/2014, kuriuo taisoma Komisijos reglamento (EB) Nr. 141/2007 dėl pašarų verslo ūkio subjektų, gaminančių arba teikiančių į rinką kokcidiostatų ir histomonostatų kategorijos pašarų priedus, patvirtinimo reikalavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 183/2005 redakcija slovėnų kalba (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 309, 30.10.2014, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1157/oj

30.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1157/2014

2014 m. spalio 29 d.

kuriuo taisoma Komisijos reglamento (EB) Nr. 141/2007 dėl pašarų verslo ūkio subjektų, gaminančių arba teikiančių į rinką kokcidiostatų ir histomonostatų kategorijos pašarų priedus, patvirtinimo reikalavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 183/2005 redakcija slovėnų kalba

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 183/2005, nustatantį pašarų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 141/2007 (2) redakcijoje slovėnų kalba terminai „pašarų verslo operatoriai“, „pašarų verslo ūkio subjektai“, „teikiantys į rinką“ ir „kategorija“ yra klaidingi. Todėl reglamento redakcija slovėnų kalba turi būti pataisyta. Redakcijų kitomis kalbomis taisyti nereikia;

(2)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 141/2007 turėtų būti atitinkamai pataisytas;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikoma tik redakcijai slovėnų kalba.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 35, 2005 2 8, p. 1.

(2)  2007 m. vasario 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 141/2007 dėl pašarų verslo ūkio subjektų, gaminančių arba teikiančių į rinką „kokcidiostatų ir histomonostatų“ kategorijos pašarų priedus, patvirtinimo reikalavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 183/2005 (OL L 43, 2007 2 15, p. 9).


Top