Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0004

2013 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotoji direktyva 2014/4/ES, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama šviną naudoti rentgeno vaizdo stiprintuvų vakuuminių aliuminio ir plieno jungčių sandarumui užtikrinti Tekstas svarbus EEE

OJ L 4, 9.1.2014, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/4/oj

9.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 4/51


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/4/ES

2013 m. spalio 18 d.

kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama šviną naudoti rentgeno vaizdo stiprintuvų vakuuminių aliuminio ir plieno jungčių sandarumui užtikrinti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES draudžiama šviną naudoti rinkai teikiamoje elektros ir elektronikos įrangoje;

(2)

švinas naudojamas rentgeno vaizdo stiprintuvuose siekiant užtikrinti vakuuminių aliuminio ir plieno jungčių sandarumą;

(3)

šviną pakeitus kita medžiaga, vaizdo stiprintuvai taptų nepakankamai patikimi, todėl kol kas tokia alternatyva laikytina techniškai neįmanoma. Todėl pacientų sveikatos bei saugos atžvilgiu būtina toliau naudoti šviną siekiant užtikrinti, kad rentgeno vaizdo stiprintuvų vakuuminės aliuminio ir plieno jungtys būtų sandarios;

(4)

Direktyvą 2011/65/ES reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES IV priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jos įsigaliojimo. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.


PRIEDAS

Į Direktyvos 2011/65/ES IV priedą įrašomas toks 24 punktas:

„24.

Švinas, skirtas rentgeno vaizdo stiprintuvų vakuuminių aliuminio ir plieno jungčių sandarumui užtikrinti. Nustoja galioti 2019 m. gruodžio 31 d.“


Top