Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0007

2014/7/ES: 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Gruzijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

OJ L 8, 11.1.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/7/oj

11.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 5 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Gruzijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

(2014/7/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 212 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2007 m. birželio 18 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo (1) dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Gruzijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (toliau – Protokolas);

(2)

derybos yra užbaigtos;

(3)

Protokolo tikslas – nustatyti finansines ir technines taisykles, siekiant Gruzijai sudaryti sąlygas dalyvauti tam tikrose Sąjungos programose. Protokolu nustatytą horizontalią programą sudaro ekonominio, finansinio ir techninio bendradarbiavimo priemonė, kuria suteikiama galimybė gauti paramą, visų pirma finansinę paramą, kurią pagal Sąjungos programas turi teikti Sąjunga. Ši sistema taikoma tik toms Sąjungos programoms, kuriose atitinkamais steigiamaisiais aktais numatoma Gruzijos dalyvavimo galimybė. Todėl Protokolo sudarymo ir laikino taikymo pagrindu nesuteikiami pagal programas vykdomos įvairių krypčių sektorių politikos įgaliojimai, kuriais naudojamasi nustatant tas programas;

(4)

Protokolas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu ir laikinai taikomas, kol bus užbaigtos jo sudarymo procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolą dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Gruzijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (toliau – Protokolas), su sąlyga, kad minėtas Protokolas bus sudarytas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Protokolą Sąjungos vardu.

3 straipsnis

Protokolas taikomas laikinai nuo jo pasirašymo dienos (2), kol bus užbaigtos jo sudarymui būtinos procedūros.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. A. BARAKAUSKAS


(1)  OL L 205, 1999 8 4, p. 3.

(2)  Protokolo pasirašymo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.


Top