Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0336

2013 m. balandžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 336/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 nuostatos dėl su trečiosiomis valstybėmis sudaromų administracinių susitarimų dėl jūrų žuvininkystės produktams būtinų sugautų žuvų kiekio sertifikatų

OJ L 105, 13.4.2013, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 012 P. 149 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/336/oj

13.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 336/2013

2013 m. balandžio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 nuostatos dėl su trečiosiomis valstybėmis sudaromų administracinių susitarimų dėl jūrų žuvininkystės produktams būtinų sugautų žuvų kiekio sertifikatų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (1), visų pirma į jo 12 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 3 dalį, 20 straipsnio 4 dalį ir 52 straipsnį,

kadangi:

(1)

su trečiosiomis valstybėmis sudaryti administraciniai susitarimai dėl žuvininkystės produktams būtinų sugautų žuvų kiekio sertifikatų išvardyti 2009 m. spalio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1010/2009, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, įgyvendinimo taisyklės (2), IX priede. Šiuose susitarimuose nurodyti atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingų institucijų patvirtinti sugautų žuvų kiekio sertifikatų pavyzdžiai;

(2)

2013 m. kovo 1 d. pasikeis Naujosios Zelandijos institucijos pavadinimas, nurodytas ant tos šalies patvirtintų sugautų žuvų kiekio sertifikatų;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 IX priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 IX priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 286, 2008 10 29, p. 1.

(2)  OL L 280, 2009 10 27, p. 5.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 IX priedo 3 skirsnio (Naujoji Zelandija) 1 priedėlis pakeičiamas taip:

Image

Image


Top