Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0284

2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 284/2008, įtraukiantis į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą tam tikrus pavadinimus (Lingot du Nord (SGN), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (SGN), Marrone di Roccadaspide (SGN))

OJ L 86, 28.3.2008, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 143 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/284/oj

28.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 284/2008

2008 m. kovo 27 d.

įtraukiantis į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą tam tikrus pavadinimus (Lingot du Nord (SGN), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (SGN), Marrone di Roccadaspide (SGN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir taikant 17 straipsnio 2 dalį, Prancūzijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Lingot du Nord“ ir Italijos paraiškos įregistruoti pavadinimus „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ ir „Marrone di Roccadaspide“ buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Kadangi Komisijai prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį pateikta nebuvo, šiuos pavadinimus reikia įregistruoti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodyti pavadinimai įregistruojami.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL C 151, 2007 7 5, p. 21 (Lingot du Nord), OL C 160, 2007 7 13, p. 15 (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), OL C 160, 2007 7 13, p. 19 (Marrone di Roccadaspide).


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

Klasė 1.6.   Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

PRANCŪZIJA

Lingot du Nord (SGN)

ITALIJA

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (SGN)

Marrone di Roccadaspide (SGN)


Top