Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0176

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 176/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo, į Europos Sąjungą įstojus Bulgarijai ir Rumunijai

OJ L 61, 5.3.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 83 - 87

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/176/oj

5.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 61/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 176/2008

2008 m. vasario 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo, į Europos Sąjungą įstojus Bulgarijai ir Rumunijai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje (2) nustatytos tvarkos,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 (3) sukurta teisinė regionų klasifikavimo sistema, siekiant sudaryti galimybę Bendrijoje rinkti, rengti ir platinti suderintą regioninę statistiką.

(2)

Visi Komisijai perduodami valstybių narių statistiniai duomenys, suskirstyti pagal teritorinius vienetus, tinkamais atvejais turėtų būti klasifikuojami pagal NUTS klasifikatorių.

(3)

Būtina pritaikyti Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 priedus, kad būtų atsižvelgta į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą.

(4)

Kadangi šio reglamento tikslo – sukurti bendrus statistikos standartus, kurie padėtų gauti suderintus duomenis – valstybės narės negali deramai pasiekti ir todėl šio tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali patvirtinti priemones laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedo tekstą.

2.

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedo tekstą.

3.

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedo tekstą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2008 m. vasario 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 175, 2007 7 27, p. 13.

(2)  2007 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. sausio 21 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 154, 2003 6 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 105/2007 (OL L 39, 2007 2 10, p. 1).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Tarp BE – BELGIQUE/BELGIË ir CZ – ČESKÁ REPUBLIKA įterpiama ši lentelė:

„БЪЛГАРИЯ

KODAS

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BG

 

 

 

BG3

СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG31

 

Северозападен

 

BG311

 

 

Видин

BG312

 

 

Монтана

BG313

 

 

Враца

BG314

 

 

Плевен

BG315

 

 

Ловеч

BG32

 

Северен централен

 

BG321

 

 

Велико Търново

BG322

 

 

Габрово

BG323

 

 

Русе

BG324

 

 

Разград

BG325

 

 

Силистра

BG33

 

Североизточен

 

BG331

 

 

Варна

BG332

 

 

Добрич

BG333

 

 

Шумен

BG334

 

 

Търговище

BG34

 

Югоизточен

 

BG341

 

 

Бургас

BG342

 

 

Сливен

BG343

 

 

Ямбол

BG344

 

 

Стара Загора

BG4

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG41

 

Югозападен

 

BG411

 

 

София (столица)

BG412

 

 

София

BG413

 

 

Благоевград

BG414

 

 

Перник

BG415

 

 

Кюстендил

BG42

 

Южен централен

 

BG421

 

 

Пловдив

BG422

 

 

Хасково

BG423

 

 

Пазарджик

BG424

 

 

Смолян

BG425

 

 

Кърджали

BGZ

EXTRA-REGIO

 

 

BGZZ

 

Extra-Regio

 

BGZZZ

 

 

Extra-Regio“

2.

Tarp PT – PORTUGAL ir SI – SLOVENIJA įterpiama ši lentelė:

„ROMÂNIA

KODAS

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

RO

 

 

 

RO1

MACROREGIUNEA UNU

 

 

RO11

 

Nord-Vest

 

RO111

 

 

Bihor

RO112

 

 

Bistriţa-Năsăud

RO113

 

 

Cluj

RO114

 

 

Maramureş

RO115

 

 

Satu Mare

RO116

 

 

Sălaj

RO12

 

Centru

 

RO121

 

 

Alba

RO122

 

 

Braşov

RO123

 

 

Covasna

RO124

 

 

Harghita

RO125

 

 

Mureş

RO126

 

 

Sibiu

RO2

MACROREGIUNEA DOI

 

 

RO21

 

Nord-Est

 

RO211

 

 

Bacău

RO212

 

 

Botoşani

RO213

 

 

Iaşi

RO214

 

 

Neamţ

RO215

 

 

Suceava

RO216

 

 

Vaslui

RO22

 

Sud-Est

 

RO221

 

 

Brăila

RO222

 

 

Buzău

RO223

 

 

Constanţa

RO224

 

 

Galaţi

RO225

 

 

Tulcea

RO226

 

 

Vrancea

RO3

MACROREGIUNEA TREI

 

 

RO31

 

Sud – Muntenia

 

RO311

 

 

Argeş

RO312

 

 

Călăraşi

RO313

 

 

Dâmboviţa

RO314

 

 

Giurgiu

RO315

 

 

Ialomiţa

RO316

 

 

Prahova

RO317

 

 

Teleorman

RO32

 

Bucureşti – Ilfov

 

RO321

 

 

Bucureşti

RO322

 

 

Ilfov

RO4

MACROREGIUNEA PATRU

 

 

RO41

 

Sud-Vest Oltenia

 

RO411

 

 

Dolj

RO412

 

 

Gorj

RO413

 

 

Mehedinţi

RO414

 

 

Olt

RO415

 

 

Vâlcea

RO42

 

Vest

 

RO421

 

 

Arad

RO422

 

 

Caraş-Severin

RO423

 

 

Hunedoara

RO424

 

 

Timiş

ROZ

EXTRA-REGIO

 

 

ROZZ

 

Extra-Regio

 

ROZZZ

 

 

Extra-Regio“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Tarp Belgijos ir Čekijos Respublikos su NUTS 3 lygmeniu susijusioje pastraipoje įterpiama:

„Bulgarijos „Области (Oblasti)“,“.

2.

Tarp Vengrijos ir Slovakijos Respublikos su NUTS 3 lygiu susijusioje pastraipoje įterpiama:

„Rumunijos „Judeţe“,“.


III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Tarp Belgijos ir Čekijos Respublikos įterpiama:

„Bulgarijos „Общини (Obshtini)“,“.

2.

Tarp Portugalijos ir Slovėnijos įterpiama:

„Rumunijos „Municipii, Oraşe, Comune“,“.


Top