Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0104

2007/104/EB: 2007 m. vasario 15 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/300/EB dėl zonų, neįtrauktų į patvirtintų zonų Bonamia ostreae atžvilgiu, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 419) (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 46, 16.2.2007, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 250–252 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009; netiesiogiai panaikino 32009D0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/104(1)/oj

16.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/51


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. vasario 15 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/300/EB dėl zonų, neįtrauktų į patvirtintų zonų Bonamia ostreae atžvilgiu, sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 419)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/104/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/67/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių akvakultūros gyvūnų ir jų produktų teikimą į rinką (1), ypač į jos 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendimo 2002/300/EB, nustatančio zonų, patvirtintų Bonamia ostreae ir (arba) Marteilia refringens atžvilgiu, sąrašą (2), priede pateikiamas Bendrijos zonų, kuriose neaptikta moliuskų ligos Bonamia ostreae ir (arba) Marteilia refringens, sąrašas.

(2)

2006 m. liepos mėn. rašte Jungtinė Karalystė pranešė Komisijai, kad Sunarto įlankoje aptikta Bonamia ostreae. Anksčiau manyta, kad šioje teritorijoje Bonamia ostreae nėra, tačiau dabar ši teritorija jau negali būti laikoma neužkrėsta šia liga.

(3)

2006 m. liepos mėn. rašte Airija pranešė Komisijai, kad Svilio ežere aptikta Bonamia ostreae. Anksčiau manyta, kad šioje teritorijoje Bonamia ostreae nėra, tačiau dabar ši teritorija jau negali būti laikoma neužkrėsta šia liga.

(4)

Todėl Sprendimą 2002/300/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2002/300/EB priedas keičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 46, 1991 2 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 103, 2002 4 19, p. 24. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/559/EB (OL L 219, 2006 8 10, p. 28).


PRIEDAS

„PRIEDAS

PATVIRTINTOS ZONOS, KURIOSE NEUŽFIKSUOTA VIENOS ARBA DAUGIAU BONAMIA OSTREAE IR MARTEILIA REFRINGENS MOLIUSKŲ LIGŲ

1.A.   Patvirtintos Airijos zonos, kuriose neužfiksuota B. ostreae

Visa Airijos pakrantė, išskyrus šias aštuonias teritorijas:

Korko įlanka

Golvėjaus įlanka

Balinakilo įlanka (Ballinakill Harbour)

Klu įlanka

Akelio sąsiauris

Lochmoras (Loughmore), Blaksodo įlanka

Foilo įlanka

Svilio ežeras

1.B.   Patvirtintos Airijos zonos, kuriose neužfiksuota M. refringens

Visa Airijos pakrantė

2.A.   Patvirtintos Jungtinės Karalystės, Lamanšo sąsiaurio salų ir Meno salų zonos, kuriose neužfiksuota B. ostreae

Visa Didžiosios Britanijos pakrantė, išskyrus šias penkias teritorijas:

pietinė Kornvalio pakrantė nuo Lizardo iki Starto kyšulio (Start Point)

teritorija apie Solento žiotis nuo Portlando kyšulio iki Selsio kyšulio

teritorija palei Esekso pakrantę nuo Šuberineso iki Landgvardo kyšulio (Landguard point)

teritorija palei pietvakarių Velso pakrantę nuo Vulteko kyšulio (Wooltack Point) iki Sent Govanso kyšulio, įskaitant Milford Heiveną ir Cleddau upės rytinės bei vakarinės dalies potvynio vandenis

teritorija, apimanti Sunarto įlankos vandenis į rytus nuo menamos linijos, nubrėžtos į pietus – pietryčius nuo šiauriausios Maclean’s Nose vietos iki Aulistono kyšulio (Auliston Point)

Visa Šiaurės Airijos pakrantė, išskyrus šią teritoriją:

Foilo įlanka

Visa Gernsio ir Hermo pakrantė

Džersio valstijų zona: šią zoną sudaro potvynio ir atoslūgio zona bei artimiausia kranto teritorija tarp vidutinio aukščiausio vandens pakilimo taško Džersio saloje ir menamos linijos, nubrėžtos už trijų jūrmylių nuo vidutinio žemiausio atoslūgio taško Džersio saloje. Ši zona yra Normandijos–Bretanės įlankoje, pietinėje Lamanšo dalyje

Visa Meno salos pakrantė

2.B.   Patvirtintos Jungtinės Karalystės, Lamanšo sąsiaurio salų ir Meno salų zonos, kuriose neužfiksuota M. refringens

Visa Didžiosios Britanijos pakrantė

Visa Šiaurės Airijos pakrantė

Visa Gernsio ir Hermo pakrantė

Džersio valstijų zona: šią zoną sudaro potvynio ir atoslūgio zona bei artimiausia kranto teritorija tarp vidutinio aukščiausio vandens pakilimo taško Džersio saloje ir menamos linijos, nubrėžtos už trijų jūrmylių nuo vidutinio žemiausio atoslūgio taško Džersio saloje. Ši zona yra Normandijos–Bretanės įlankoje, pietinėje Lamanšo dalyje

Visa Meno salos pakrantė

3.   Patvirtintos Danijos zonos, kuriose neužfiksuota B. ostreae ir M. refringens

Limfjordenas nuo Tiuboriono vakaruose iki Halso rytuose.“


Top