EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0047

2003 m. birželio 4 d. Komisijos direktyva 2003/47/EB, iš dalies pakeičianti Direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje II, IV ir V priedus

OJ L 138, 5.6.2003, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 181 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/47/oj

32003L0047Oficialusis leidinys L 138 , 05/06/2003 p. 0047 - 0048


Komisijos direktyva 2003/47/EB

2003 m. birželio 4 d.

iš dalies pakeičianti Direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje II, IV ir V priedus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/22/EB [2], ypač į jos 14 straipsnio antrosios dalies c punktą,

atsižvelgdama į suinteresuotųjų šalių susitarimą,

kadangi:

(1) Portugalijos pateikta informacija, pagrįsta naujais tyrimais, rodo, kad nuo Gonipterus scutellatus Gyll. apsaugota zona turėtų būti pakeista ir apribota tik Azorų salomis.

(2) Dėl kanceliarinės klaidos ruošiant Komisijos direktyvą 2002/36/EB [3], iš dalies keičiančią tam tikrus Direktyvos 2000/29/EB priedus, buvo neteisingai priimtos naujos nuostatos dėl dirvožemio ir auginimo terpių, prilipusių arba susijusių su augalais, kurių kilmė Kipras ir Malta.

(3) Dėl kanceliarinės klaidos ruošiant Direktyvą 2002/36/EB, Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalies I antraštės 2 punkto tekstas buvo pakeistas, nenurodant atitinkamų augalų produktų.

(4) Todėl Direktyvos 2000/29/EB atitinkami priedai turėtų būti iš dalies keičiami.

(5) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2000/29/EB II, IV ir V priedai yra iš dalies pakeičiami, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2003 m. birželio 15 d., įgyvendina šią direktyvą Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Jos tas nuostatas taiko nuo 2003 m. birželio 16 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus. Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. birželio 4 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

[2] OL L 78, 2003 3 25, p. 10.

[3] OL L 116, 2002 5 3, p. 16.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Direktyvos 2000/29/EB priedai iš dalies pakeičiami taip:

1. II priedo B dalies a antraštės 5 punkto įrašas dešinėje skiltyje pakeičiamas taip:

"Graikija, Portugalija (Azorų salos)"

;

2. IV priede:

a) A dalies I skyriaus 34 punkto kairėje skiltyje išbraukiami žodžiai "Kipras, Malta";

b) B dalies 19 punkto dešinės skilties įrašas pakeičiamas taip:

"Graikija, Portugalija (Azorų salos)"

;

3. V priedo B dalies I antraštės:

a) 2 punkto tekstas pakeičiamas taip:

"Šių augalų dalys, išskyrus vaisius ir sėklas:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. ir Orchidaceae šeimos skintų gėlių,

- spygliuočių (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., kilusių iš Šiaurės Amerikos šalių,

- Prunus L., kilusių iš ne Europos šalių,

- Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. ir Trachelium L. skintų gėlių, kilusių iš ne Europos šalių,

- Apium graveolens L. ir Ocimum L. lapinių daržovių";

b) 7 punkto b papunktyje išbraukiami žodžiai "Kipras, Malta,".

--------------------------------------------------

Top