Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0499

2002 m. birželio 26 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Korėjos Respublikos (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 2251)

OJ L 168, 27.6.2002, p. 53–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 145 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 145 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 133 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/499/oj

32002D0499Oficialusis leidinys L 168 , 27/06/2002 p. 0053 - 0057


Komisijos sprendimas

2002 m. birželio 26 d.

leidžiantis nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Korėjos Respublikos

(pranešta dokumentu Nr. C(2002) 2251)

(2002/499/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir jų išplitimo joje [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/36/EB [2], ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės prašymą,

kadangi:

(1) Remiantis Direktyvos 2000/29/EB nuostatomis, Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę ne iš Europos šalių, iš esmės neturi būti įvežami į Bendriją. Tačiau Direktyva 2000/29/EB leidžia nukrypti nuo šios taisyklės, jei nustatoma, kad nėra kenksmingų organizmų įvežimo pavojaus.

(2) Komisijos maisto ir veterinarijos biuro delegacijai apsilankius Korėjos Respublikoje ir Komisijai pasikeitus informacija su šia šalimi, ji nustatė, kad kenksmingų organizmų išplitimo per importuotus natūralius arba dirbtiniu būdu išvestus žemaūgius Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalus pavojus negali kilti, jei laikomasi ypatingų reikalavimų.

(3) Todėl ribotam laikui turėtų būti leidžiama nukrypti nuo kai kurių Direktyvos 2000/29/EB nuostatų, kartu nustatant konkrečius reikalavimus.

(4) Šio sprendimo reguliuojamą leidimą reikėtų panaikinti, jei nustatoma, kad konkrečių reikalavimų nepakanka kenksmingų organizmų įvežimui sustabdyti, arba jei jų nesilaikoma.

(5) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Nuolatinio augalų sveikatos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo dokumentu valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo Direktyvos 2000/29/EB 4 straipsnio 1 dalies dėl tos direktyvos III priedo A dalies 1 punkte nurodytų draudimų Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalams iš Korėjos Respublikos, išskyrus vaisius ir sėklas.

Kad būtų suteikta teisė taikyti šią nukrypti leidžiančią nuostatą, Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalams, išskyrus vaisius ir sėklas, be Direktyvos 2000/29/EB I bei II priede ir IV priedo A dalies I skirsnio 43 punkte nustatytų reikalavimų, dar turi atitikti ir šio sprendimo priede nustatytus reikalavimus.

2 straipsnis

Valstybės narės iki 2005 m. rugpjūčio 1 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją apie pagal šį sprendimą iki tos dienos importuotus kiekius ir išsamią techninę ataskaitą apie priedo 10 punkte nurodytu karantino laikotarpiu atliktą šių augalų patikrinimą ir (arba) tyrimus.

Visos valstybės narės, į kurias įvežti augalai, išskyrus importuojančią, iki 2005 m. rugpjūčio 1 d. dar pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms išsamią techninę ataskaitą apie minėtų augalų, įvežtų iki tos dienos, patikrinimą ir (arba) tyrimus, atliktus priedo 10 punkte nurodytu karantino laikotarpiu.

3 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visas pagal šio sprendimo nuostatas į jų teritoriją įvežtas siuntas, kurios, kaip vėliau buvo nustatyta, neatitiko jame nustatytų reikalavimų.

4 straipsnis

1 straipsnyje minimas leidžiančias nukrypti nuostatas valstybės narės gali taikyti Pinus ir Chamaecyparis augalams, importuotiems į Bendriją nuo 2004 m. birželio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d., ir Juniperus augalams, importuotiems į Bendriją nuo 2004 m. lapkričio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2002 m. liepos 1 d.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. birželio 26 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

[2] OL L 116, 2002 5 3, p. 16.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Konkretūs reikalavimai, taikytini Korėjos Respublikoje kilusiems augalams, kuriems taikoma šio sprendimo 1 straipsnyje numatyta leidžianti nukrypti nuostata

1. Tai natūralūs arba dirbtiniu būdu išvesti mažaūgiai Chamaecyparis Spach genties,Juniperus L. genties, o Pinus L. genties atveju – arba grynai Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) augalai arba tos rūšys, įskiepytos į Pinus rūšies, išskyrus Pinus parviflora Sieb. & Zucc, šakniastiebį. Pastaruoju atveju šakniastiebis turi būti be ūglių.

2. Bendras augalų skaičius neturi viršyti tų kiekių, kuriuos nustatė importuojanti valstybė narė, atsižvelgdama į turimas karantino patalpas.

3. Prieš eksportuojant augalus į Europos bendriją, jie ne mažiau kaip dvejus metus iš eilės auginami, laikomi ir formuojami oficialiai įregistruotuose daigynuose, kuriems taikoma oficialiai prižiūrimas kontrolės režimas. Ne vėliau kaip iki 2004 m. kovo 1 d. Komisijai pateikiami metiniai įregistruotų daigynų sąrašai. Tie sąrašai tuoj pat perduodami valstybėms narėms. Juose nurodomas kiekviename daigyne auginamų augalų, laikomų tinkamais siųsti į Bendriją šiame sprendime nustatytomis sąlygomis, skaičius.

4. Kas dėl Juniperus augalų, ne mažiau kaip šešis kartus per metus atitinkamais intervalais turi būti oficialiai patikrinti Chaenomeles Lindl., Crataegus Lindl., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. ir Pyrus L. genties augalai, paskutiniuosius dvejus metus prieš juos išsiunčiant auginti pirmiau minėtuose natūralių arba dirbtinai išvestų mažaūgių augalų daigynuose arba netoliese, siekiant nustatyti susirūpinimą keliančius kenksmingus organizmus. Kas dėl Chamaecyparis ir Pinus augalų, ne mažiau kaip šešis kartus per metus atitinkamais intervalais Chamaecyparis Spach ir Pinus L. genčių augalai turi būti oficialiai patikrinti dėl atitinkamų kenksmingų organizmų.

Susirūpinimą keliantys kenksmingi organizmai yra šie:

a) Juniperus augalams:

- Aschistonyx eppoi Inouye,

- Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada ir G. yamadae Miyabe ex Yamada,

- Oligonychus perditus Pritchard et Baker,

- Popillia japonica Newman,

- visi kiti kenksmingi organizmai, kurių Bendrijoje nepasitaikė;

b) Chamaecyparis augalams:

- Popillia japonica Newman,

- visi kiti kenksmingi organizmai, kurių Bendrijoje nepasitaikė;

c) Pinus augalams:

- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.,

- Cercoseptoria pini densiflorae (Hori & Nambu) Deighton,

- Coleosporimu phellodendri Komr,

- Coleosporium asterum (Dietel) Sydow,

- Coleosporium eupatorii Arthur,

- Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai,

- Dendrolimus spectabilis Butler,

- Monochamus spp. (neeuropinis),

- Popillia japonica Newman,

- Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye,

- visi kiti kenksmingi organizmai, kurių Bendrijoje nepasitaikė.

Šių patikrinimų metu augaluose neturi būti rasta pirmiau minėtų kenksmingų organizmų. Užsikrėtę augalai turi būti pašalinti. Likusieji – veiksmingai apdoroti.

5. 4 punkte išvardytų atitinkamų kenksmingų organizmų aptikimas pagal 4 punktą atliktų patikrinimų metu oficialiai užregistruojamas, o įrašai pateikiami Komisijai jos prašymu. Aptikus bet kuriuos kenksmingus organizmus, daigynai netenka 3 punkte nurodyto statuso. Apie tai nedelsiant pranešama Komisijai. Tokiais atvejais registracija atnaujinama tik kitais metais.

6. Bendrijai skirti augalai bent jau 3 punkte nurodytam laikotarpiui:

a) bent tuo pačiu laikotarpiu sodinami į puodus, kurie laikomi ant lentynų ne mažiau kaip 50 cm aukštyje nuo žemės arba ant grindų, į kurias negali prasiskverbti nematodai, ir kurios yra gerai užlaikomas ir be lūženų;

b) 4 punkte nurodytų patikrinimų metu juose neturi būti rasta tame pačiame punkte išvardytų atitinkamų kenksmingų organizmų ir jiems neturėjo būti taikytos 5 punkte minimos priemonės;

c) jei jie priskiriami Pinus L. genčiai ir tada, kai buvo paskiepytas Pinus rūšies, išskyrus Pinus parviflora Sieb. & Zucc., šakniastiebis, jis buvo oficialiai patvirtintas kaip sveika medžiaga;

d) gali būti atpažįstamas iš žymos, kuri kiekvienam augalui yra vis kitokia ir apie kurią pranešta Korėjos Respublikos oficialiai augalų apsaugos organizacijai, ir pagal kurią galima identifikuoti įregistruotą daigyną bei pasodinimo į puodą metus.

7. Korėjos Respublikos oficiali augalų apsaugos organizacija užtikrina galimybę identifikuoti augalus nuo jų išvežimo iš daigyno dienos iki pakrovimo eksportavimui užplombuodama transporto priemones arba imdamasi atitinkamų alternatyvių priemonių.

8. Augalai ir prie jų prikibusi arba su jais susijusi auginimo terpė, toliau – medžiaga, turi turėti fitosanitarinį sertifikatą, Korėjos Respublikos išduotą pagal Direktyvos 2000/29/EB 7 straipsnį, remiantis tos direktyvos 6 straipsnyje nustatytu patikrinimu, ypač dėl atitinkamų kenksmingų organizmų nebuvimo, bei 1–7 punktuose išdėstytais reikalavimais.

Sertifikate nurodoma:

a) įregistruoto daigyno pavadinimą arba pavadinimus;

b) 6 punkte nurodytus ženklus, leidžiančius nustatyti registruotą daigyną ir pasodinimo į puodus metus;

c) paskutiniojo prieš išsiuntimą atlikto apdorojimo specifikacijas;

d) skiltyje "Papildoma deklaracija" – nuoroda "Ši siunta atitinka Sprendime 2002/499/EB nustatytus reikalavimus".

9. Prieš įveždamas į valstybę narę, importuotojas apie kiekvieną įvežimą iš anksto praneša Direktyvoje 2000/29/EB minėtoms atsakingoms oficialioms institucijoms, nurodydamas:

a) medžiagos rūšį;

b) kiekį;

c) deklaruotą įvežimo datą;

d) oficialiai patvirtintą vietą, kur augalai bus laikomi, taikant jiems 10 punkte nurodytą karantiną po įvežimo.

Prieš įvežimą importuotojai oficialiai informuojami apie 1–12 punktuose nustatytus reikalavimus.

10. Prieš atiduodant medžiagą naudoti, jai taikomas oficialus karantino įvežus laikotarpis: ne mažiau kaip trys mėnesiai aktyvaus augimo Pinus ir Chamaecyparis augalams ir aktyvaus augimo laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. – Juniperus augalams, ir karantino metu medžiagoje neturi būti rasta jokių atitinkamų kenksmingų organizmų. Ypač svarbu išsaugoti 6 punkto d papunktyje nurodytą kiekvieno augalo ženklą.

11. 10 punkte minimas karantinas:

a) yra prižiūrimas atitinkamos valstybės narės atsakingosios oficialios institucijos, o vykdomas oficialiai patvirtinto ir apmokyto personalo, kuriam gali padėti Direktyvos 2000/29/EB 21 straipsnyje minimi ekspertai ten pat nurodyta tvarka;

b) vykdomas oficialiai patvirtintoje vietoje, turinčioje atitinkamus įrenginius, kurios pakanka taip kontroliuoti kenksmingus organizmus ir medžiagą, kad nekiltų menkiausio kenksmingų organizmo išplitimo pavojaus;

c) taikomas kiekvienai atskirai medžiagos daliai:

i) atvežus vizualiai, o po to reguliariais intervalais, atsižvelgiant į medžiagos rūšį ir jos keitimąsi karantino laikotarpiu, tikrinama dėl kenksmingų organizmų arba bet kurių jų sukeltų požymių;

ii) atitinkamai tiriamas kiekvienas vizualaus patikrinimo metu pastebėtas požymis, siekiant nustatyti šį požymį sukėlusį kenksmingą organizmą.

12. Oficialiai prižiūrint tuoj pat sunaikinama kiekviena siunta su medžiaga, kurioje 10 punkte minimo karantino laikotarpiu buvo aptikti susirūpinimą keliantys kenksmingi organizmai.

13. Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie 10 punkte minimo karantino laikotarpiu patvirtintus užkrėtimo kenksmingais organizmais atvejus. Tokiais atvejais atitinkamas Korėjos daigynas netenka 3 punkte nurodyto statuso. Komisija nedelsdama apie tai praneša Korėjai.

14. Medžiagos, kurioms importuojančioje valstybėje narėje buvo taikomas 10 punkte nurodytas karantinas po įvežimo ir kuriose nebuvo rasta atitinkamų kenksmingų organizmų, ir kurios buvo laikomos atitinkamose sąlygose, gali pajudėti Bendrijoje tik tada, kai, laikantis atitinkamų Direktyvos 2000/29/EB nuostatų joms išduodamas tos direktyvos 10 straipsnyje nurodytas augalo pasas ir pridedamas prie medžiagos, jos pakuotės arba šią medžiagą vežančios transporto priemonės.

Šio punkto pirmoje pastraipoje minėtame augalo pase nurodomas kilmės šalies pavadinimas.

--------------------------------------------------

Top