Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2795

1999 m. gruodžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2795/1999 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

OJ L 337, 30.12.1999, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 011 P. 278 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 011 P. 278 - 279
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 136 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2795/oj

31999R2795Oficialusis leidinys L 337 , 30/12/1999 p. 0036 - 0037


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2795/1999

1999 m. gruodžio 29 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistikos nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2626/1999 [2], ypač į jo 9 straipsnį,

(1) kadangi siekiant užtikrinti, kad minėto reglamento priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2) kadangi Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius;

(3) kadangi laikantis minėtų bendrųjų taisyklių šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turi būti klasifikuojamos priskiriant KN kodus, nurodytus 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais;

(4) kadangi pripažįstama, kad, remiantis 1992 m. spalio 12 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 dėl Bendrijos muitinės kodekso [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 955/1999 [4], 12 straipsnio 6 dalies nuostatomis, valstybių narių muitinių išduotos privalomosios tarifinės informacijos dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, turėtojas ja remtis gali dar tris mėnesius [5];

(5) kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Nomenklatūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytus KN kodus.

2 straipsnis

Remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi, valstybių narių muitinių išduotos privalomosios tarifinės informacijos, kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, turėtojas gali ja remtis dar tris mėnesius.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimt pirmą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1999 m. gruodžio 29 d.

Komisijos vardu

Margot Wallström

Komisijos narė

[1] OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

[2] OL L 321, 1999 12 14, p. 3.

[3] OL L 365, 1990 12 28, p. 17.

[4] OL L 271, 1992 9 16, p. 5.

[5] OL L 160, 1990 6 26, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Prekių aprašymas | Klasifikavimas (KN kodas) | Motyvai |

(1) | (2) | (3) |

Medvilniniai apmušalai, kuriais nuolatinai aptraukiami apmuštų baldų atlošai arba sėdimosios dalys. Apmušalai naudojami kartu su baldų dalių rinkiniais baldų surinkimo metu. Surinkus baldus jų apmušalų neįmanoma nuimti neišardžius baldų. | 94019080 | Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1-ąja ir 6-ąja bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 9401, 940190 ir 94019080 atitinkančiais prekių aprašymais. Apmušalai laikomi sėdimųjų baldų dalimis, klasifikuojamomis KN kodu 9401. |

--------------------------------------------------

Top