EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0045

1999 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 45/1999, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų dėl leidimų naudoti kokcidiostatams bei kitoms vaistinėms medžiagoms priskiriamiems priedams panaikinimu

OJ L 6, 12.1.1999, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 286 - 286
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 286 - 286
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 286 - 286
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 286 - 286
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 286 - 286
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 286 - 286
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 286 - 286
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 286 - 286
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 286 - 286

No longer in force, Date of end of validity: 17/10/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/45/oj

31999R0045Oficialusis leidinys L 006 , 12/01/1999 p. 0003 - 0003


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 45/1999

1999 m. sausio 11 d.

iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų dėl leidimų naudoti kokcidiostatams bei kitoms vaistinėms medžiagoms priskiriamiems priedams panaikinimu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2821/98 [2], ypač į jo 9g straipsnio 3 dalies a punktą,

kadangi iki 1998 m. sausio 1 d. į Direktyvos 70/524/EEB I priedą įtrauktus kokcidiostatus ir kitas vaistines medžiagas nuo 1998 m. balandžio 1 d. laikinai leidžiama naudoti ir jos perkeltos į B priedo I skyrių siekiant iš naujo įvertinti kaip priedus, susietus su asmeniu, atsakingu už jų išleidimą į rinką;

kadangi Komisija privalo panaikinti laikinus leidimus tiems kokcidiostatams bei kitoms vaistinėms medžiagoms, dėl kurių iki 1998 m. spalio 1 d. už dokumentus, kurių pagrindu buvo suteiktas ankstesnis leidimas, atsakingas asmuo arba jo pasekėjas ar pasekėjai nepateikė Komisijai per valstybę narę, veikiančią kaip pranešėjas, naujos paraiškos ir monografijos bei identifikavimo pažymos;

kadangi Komisija negavo paraiškų dėl arprinocido, dinitolmido ir ipronidazolio; kadangi Direktyvos 70/524/EEB reikalavimų nesilaikoma ir minėtiems priedams išduotus leidimus reikėtų panaikinti, o jų įrašus išbraukti iš tos direktyvos B priedo I skyriaus;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Toliau išvardytų kokcidiostatams bei kitoms vaistinėms medžiagoms priskiriamų medžiagų įrašai Direktyvos 70/524/EEB B priedo I skyriuje išbraukiami:

- arprinocidas,

- dinitolmidas,

- ipronidazolis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1999 m. rugsėjo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1999 m. sausio 11 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 270, 1970 12 14, p. 1.

[2] OL L 351, 1998 12 29, p. 4.

--------------------------------------------------

Top