Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0486

1999 m. liepos 2 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 94/269/EB, nustatantį specialius reikalavimus, reglamentuojančius Kolumbijos kilmės žuvininkystės produktų importą (pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1826)tekstas svarbus EEE

OJ L 190, 23.7.1999, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 11 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 11 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; netiesiogiai panaikino 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/486/oj

31999D0486Oficialusis leidinys L 190 , 23/07/1999 p. 0032 - 0035


Komisijos sprendimas

1999 m. liepos 2 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 94/269/EB, nustatantį specialius reikalavimus, reglamentuojančius Kolumbijos kilmės žuvininkystės produktų importą

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1826)

(tekstas svarbus EEE)

(1999/486/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 91/493/EEB, nustatančią veterinarijos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų pateikimą į rinką [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/79/EB [2], ypač į jos 11 straipsnį,

(1) 1994 m. balandžio 8 d. Komisijos sprendimo 94/269/EB, nustatančio specialius reikalavimus, reglamentuojančius Kolumbijos kilmės žuvininkystės ir akvakultūros produktų importą [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 96/31/EB [4], 1 straipsnyje nurodyta, kad Ministerio de Salud – División de Alimentos yra pripažįstama Kolumbijos kompetentinga institucija, galinčia patikrinti ir patvirtinti, kad žuvininkystės ir akvakultūros produktai atitinka Direktyvos 91/493/EEB reikalavimus;

(2) kadangi pertvarkius Kolumbijos judėjimą, žuvininkystės produktų veterinarijos sertifikatų kompetentinga institucija iš Ministerio de Salud – División de Alimentos buvo perkelta į Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos (Invima) ir ši nauja institucija yra pajėgi veiksmingai patikrinti, kaip taikomi galiojantys įstatymai; kadangi dėl to reikia pakeisti Sprendime 94/269/EB įvardytos kompetentingos institucijos pavadinimą;

(3) kadangi reikėtų suderinti Sprendimo 94/269/EB ir pastaruoju metu priimtų Komisijos sprendimų, nustatančių specialius reikalavimus, reglamentuojančius tam tikrų trečiųjų šalių kilmės žuvininkystės ir akvakultūros produktų importą, formuluotes;

(4) kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Veterinarijos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisijos sprendimas 94/269/EB iš dalies keičiamas taip:

1) 1 straipsnis pakeičiamas taip:

"1 straipsnis

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) – tai Kolumbijos kompetentinga institucija, galinti patikrinti ir patvirtinti, kad žuvininkystės ir akvakultūros produktai atitinka Direktyvos 91/493/EEB reikalavimus."

2) 2 straipsnis pakeičiamas taip:

"2 straipsnis

Žuvininkystės ir akvakultūros produktai, kurių kilmės šalis Kolumbija, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) prie kiekvienos siuntos turi būti pridėtas veterinarijos sertifikato originalas, kuriame pagal šio sprendimo A priedo pavyzdį turi būti įrašytas numeris, data, jis turi būti tinkamai užpildytas, pasirašytas ir surašytas viename lape;

2) produktai turi būti pagaminti šio sprendimo B priede nurodytose patvirtintose įmonėse, žuvų perdirbimo laivuose, šaldymo sandėliuose ar registruotuose laivuose šaldikliuose;

3) ant visų pakuočių, išskyrus nesupakuotus sušaldytus žuvininkystės produktus, skirtus konservuotiems maisto produktams gaminti, neištrinamomis raidėmis turi būti užrašytas žodis "Kolumbija" ir kilmės įmonės, žuvų perdirbimo laivo, šaldymo sandėlio ar registruoto laivo-šaldytuvo patvirtinimo/registracijos numeris."

3) A priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 268, 1991 9 24, p. 15.

[2] OL L 24, 1998 1 30, p. 31.

[3] OL L 115, 1994 5 6, p. 38.

[4] OL L 9, 1996 1 12, p. 6.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

A PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Top