Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2027

1993 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2027/93, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2999/92, nustatantį specialias taisykles dėl priemonių taikymo tiekiant perdirbtus vaisių ir daržovių produktus Madeirai, ypač siekiant apibrėžti išankstinį tiekimo balansą nuo 1993 m. liepos 1 d. iki 1994 m. birželio 30 d.

OJ L 184, 27.7.1993, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; netiesiogiai panaikino 32002R0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2027/oj

31993R2027Oficialusis leidinys L 184 , 27/07/1993 p. 0021 - 0022


Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2027/93

1993 m. liepos 26 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2999/92, nustatantį specialias taisykles dėl priemonių taikymo tiekiant perdirbtus vaisių ir daržovių produktus Madeirai, ypač siekiant apibrėžti išankstinį tiekimo balansą nuo 1993 m. liepos 1 d. iki 1994 m. birželio 30 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. birželio 15 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1600/92, dėl konkrečių priemonių, taikomų Azorų ir Madeiros saloms dėl tam tikrų žemės ūkio produktų [1] su daliniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3714/92 [2], ypač jo 10 straipsnį,

kadangi produktų, kuriems gali būti taikomos specialios tiekimo nuostatos, kiekiai nustatomi naudojantis periodiniais išankstiniais balansais, kuriuos galima pakeisti pagal esminius rinkai keliamus reikalavimus, atsižvelgiant į vietos produkciją ir įprastus prekybos srautus; kadangi siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi kiekio, kainos ir kokybės reikalavimų ir kad būtų išsaugotas iš Bendrijos tiekiamų produktų mastas, likusios Bendrijos dalies kilmės produktams skirta pagalba yra nustatoma pagal sąlygas, taikomas taip pat galutiniam vartotojui, kaip nauda atleidžiant nuo importo muitų už produktus, importuojamus iš trečiųjų šalių;

kadangi Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2999/92 [3] nustato specialias taisykles dėl priemonių taikymo tiekiant perdirbtus vaisių ir daržovių produktų Madeirai ir tiekimo balansą, apibrėžiantį kiekius, kuriems nuo 1992 m. liepos 1 d. iki 1993 m. birželio 30 d. gali būti taikomos specialios tiekimo nuostatos;

kadangi Madeiros rinkai nuo 1993 m. liepos 1 d. iki 1994 m. birželio 30 d. keliamų reikalavimų įvertinimas lėmė tai, kad Kanarų saloms buvo sudarytas išankstinis tiekimo balansas, taikomas perdirbtų vaisių ir daržovių sektoriuje konkretiems produktams ir apimantis tokius pat kiekius, apibrėžtus ankstesniam laikotarpiui;

kadangi įvertinus licencijoms ir sertifikatams taikomą tvarką nuo 1992 m. liepos iki 1993 m. birželio buvo nutarta, jog licencijų ir sertifikatų galiojimo terminas turėtų būti pratęstas dviems mėnesiams, atsižvelgiant į dabartinę situaciją;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Perdirbtų vaisių ir daržovių produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2999/92 iš dalies keičiamas taip:

1) 2 straipsnis keičiamas taip:

"2 straipsnis

Siekiant taikyti Reglamento (EEB) Nr. 1600/92 3 straipsnio 2 dalį paramos produktams ir kiekiams, numatytiems išankstiniame tiekimo balanse, suma, siekianti 10 ekiu už 100 kg, apibrėžiama II priede. Ši suma nustatoma taip, kad būtų išlaikytas iš Bendrijos tiekiamų prekių santykis, atsižvelgiant į įprastus prekių srautus."

2) 6 straipsnis keičiamas taip:

"6 straipsnis

Sertifikatų ir licencijų galiojimo terminas baigiasi trečiojo mėnesio po jų išdavimo paskutinę dieną."

3) Priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis Reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 1993 m. liepos 1 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1993 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu

René Steichen

Komisijos narys

[1] OL L 173, 1992 6 27, p. 1.

[2] OL L 378, 1992 12 23, p. 23.

[3] OL L 301, 1992 10 17, p. 7.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Išankstinis tiekimo balansas, apibrėžiantis perdirbtų vaisių ir daržovių produktus, tiekiamus Madeirai nuo 1993 m. liepos 1 d. iki 1994 m. birželio 30 d.

(tonomis) |

KN kodas | Aprašymas | Kiekis |

2008 | Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios dalys, paruoštos ar konservuotos kitais būdais, įskaitant produktus su cukraus arba kitų saldžiųjų medžiagų priedais, taip pat su alkoholiu, nenurodytos kitoje vietoje | |

200820 | – Ananasai | 300 |

200830 | – Citrusiniai vaisiai | 40 |

200840 | – Kriaušės | 80 |

200860 | – Vyšnios | 60 |

200870 | – Persikai | 120 |

| – Kiti, įskaitant mišinius, išskyrus klasifikuojamus 200819 subpozicijoje | |

200892 | – – Mišiniai | 50 |

200899 | – – Kiti, išskyrus palmių riešutus ir mišinius | 30 |

Viso | 680 |

--------------------------------------------------

Top