EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0510

1993 m. rugsėjo 21 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 93/197/EEB dėl veterinarijos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo importuojant registruotus arklinius bei veislinius ir produkcinius arklinius

OJ L 238, 23.9.1993, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 158 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 158 - 158
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 254 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 254 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 35 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; netiesiogiai panaikino 32018R0659

?: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/510/oj

31993D0510Oficialusis leidinys L 238 , 23/09/1993 p. 0045 - 0045
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 52 p. 0158
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 52 p. 0158


Komisijos sprendimas

1993 m. rugsėjo 21 d.

iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 93/197/EEB dėl veterinarijos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo importuojant registruotus arklinius bei veislinius ir produkcinius arklinius

(93/510/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/426/EEB dėl veterinarijos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 92/36/EEB [2], ypač į jos 15 straipsnio a punktą ir 16 straipsnį,

kadangi Komisijos sprendimas 93/197/EEB [3] nustato veterinarijos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojant registruotus arklinius bei veislinius ir produkcinius arklinius;

kadangi, laikantis šio sprendimo nuostatų, importuoti į Bendriją galima tik tuos minėtus arklinių šeimos gyvūnus, kurie nustatytą laiką buvo laikomi siunčiančiųjų trečiųjų šalių ūkiuose, kuriems buvo taikoma veterinarinė priežiūra; kadangi praktinėje veikloje kilo sunkumų dėl to, kad visą šį laiką būtina praleisti siunčiančioje trečiojoje šalyje;

kadangi reikėtų tiksliai apibrėžti, kad, jeigu arklinių šeimos gyvūnai buvo importuoti tiesiogiai iš Bendrijos, nebūtina visą laiką praleisti siunčiančioje trečiojoje šalyje; kadangi dėl to būtina iš dalies keisti Sprendimą 93/197/EEB;

kadangi šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Veterinarijos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 93/197/EEB II priedas iš dalies keičiamas taip:

A, B, C, D ir E sertifikatų III skyriaus d punkte skliausteliuose esantis tekstas pakeičiamas tekstu "arba nuo gimimo, jei ne vyresnis kaip trijų mėnesių arba nuo atvežimo dienos, jeigu per praėjusius tris mėnesius buvo importuotas tiesiogiai iš Europos Bendrijos".

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1993 m. rugsėjo 21 d.

Komisijos vardu

René Steichen

Komisijos narys

[1] OL L 224, 1990 8 18, p. 42.

[2] OL L 157, 1992 6 10, p. 28.

[3] OL L 86, 1993 4 6, p. 16.

--------------------------------------------------

Top