EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0309

1987 m. birželio 2 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant tam tikrų rūšių pašarinių augalų sėklos pakuočių

OJ L 155, 16.6.1987, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 023 P. 193 - 193
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 023 P. 193 - 193
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 239
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 79 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 79 - 79

No longer in force, Date of end of validity: 16/03/2004; panaikino 32004D0266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/309/oj

31987D0309Oficialusis leidinys L 155 , 16/06/1987 p. 0026 - 0026
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 23 p. 0193
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 23 p. 0193


Komisijos sprendimas

1987 m. birželio 2 d.

leidžiantis neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant tam tikrų rūšių pašarinių augalų sėklos pakuočių

(87/309/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 87/120/EEB [2], ypač į jos 10 straipsnio 1 dalies a punkto paskutinį sakinį,

kadangi paprastai pašarinių augalų sėklos negalima pateikti į rinką, jei jos pakuotės nėra paženklintos oficialia etikete laikantis Direktyva 66/401/EEB nustatytų reikalavimų;

kadangi Komisijos sprendimu 80/755/EEB [3] leista neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant javų sėklos pakuočių pagal patvirtintą etiketės pavyzdį laikantis tam tikrų reikalavimų, užtikrinančių, kad už viską bus atsakinga sertifikavimo institucija;

kadangi minėtoji sistema buvo veiksminga;

kadangi dabar tokiomis pačiomis sąlygomis reikėtų leisti ženklinti pašarinių žirnių ir pašarinių pupų sėklą;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Valstybėms narėms leidžiama 2 dalyje nustatytomis sąlygomis oficialiai kontroliuojant pateikti nurodytą informaciją neištrinamais spaudmenimis ant pašarinių žirnių ir pašarinių pupų "elitinės sėklos" ir "sertifikuotos sėklos" pakuočių.

2. 1 dalyje minimas leidimas duodamas šiomis sąlygomis:

a) nurodyta informacija neištrinamais spaudmenimis išspausdinama arba įspaudžiama ant pakuotės;

b) spaudmenų arba spaudo maketas ir spalva atitinka konkrečioje valstybėje narėje naudojamos etiketės pavyzdį;

c) pateikiant nurodytą informaciją, išspausdinama arba įspaudžiama bent jau Direktyvos 66/401/EEB IV priedo A dalies a punkto 3, 3a ir 6 papunkčiuose nurodyta informacija, jei mėginiai paimami pagal minėtos direktyvos 7 straipsnio 2 dalį, o informacija išspausdinama arba įspaudžiama oficialiai arba oficialiai prižiūrint;

d) be nurodytos informacijos, kiekviena pakuotė turi oficialiai suteiktą individualų serijos numerį, kurį pakuotės gamintojas neištrinamais spaudmenimis turi išspausdinti arba įspausti ant pačios pakuotės; minėtoji firma praneša sertifikavimo institucijai pagamintų pakuočių skaičių, įskaitant jų serijos numerius;

e) sertifikavimo institucija registruoja tokiu būdu į rinką pateiktos sėklos kiekį, įskaitant kiekvienos partijos pakuočių skaičių ir turinį bei d punkte minėtus serijos numerius;

f) sertifikavimo institucija turi teisę tikrinti gamintojo dokumentus.

2 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai sąlygas, kuriomis jos suteikia 1 straipsnyje minėtą leidimą. Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1987 m. birželio 2 d.

Komisijos vardu

Frans Andriessen

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66.

[2] OL L 49, 1987 2 18, p. 39.

[3] OL L 207, 1980 8 9, p. 37.

--------------------------------------------------

Top