EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN02/09

AKTAS dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų - II priedas: Stojimo akto 20 straipsnyje nurodytas sąrašas - 9. Mokesčiai

OJ L 236, 23.9.2003, p. 555–561 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2012; panaikino 32011L0096

12003TN02/09Oficialusis leidinys L 236 , 23/09/2003 p. 0555 - 0561


9. MOKESČIAI

1. 31969 L 0335: 1969 m. liepos 17 d. Tarybos direktyva 69/335/EEB dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalo pritraukimui (OL L 249, 1969 10 3, p. 25), su pakeitimais, padarytais:

- 11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

- 31973 L 0079: 1973 4 9 Tarybos direktyva 73/79/EEB (OL L 103, 1973 4 18, p. 13),

- 31974 L 0553: 1974 11 7 Tarybos direktyva 74/553/EEB (OL L 303, 1974 11 13, p. 9),

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 31985 L 0303: 1985 6 10 Tarybos direktyva 85/303/EEB (OL L 156, 1985 6 15, p. 23),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

3 straipsnio 1 dalies a punktas papildomas taip:

"bendrovės, pagal Čekijos įstatymus žinomos kaip:

- "akciová společnost"

- "komanditní společnost"

- "společnost s ručením omezeným";

bendrovės, pagal Kipro įstatymus žinomos kaip:

- "εταιρείες περιορισμένης ευθύνης";

bendrovės, pagal Latvijos įstatymus žinomos kaip:

- " kapitālsabiedrība";

bendrovės, pagal Vengrijos įstatymus žinomos kaip:

- "részvénytársaság"

- "korlátolt felelősségű társaság";

bendrovės, pagal Maltos įstatymus žinomos kaip:

- "Kumpaniji ta' Responsabilità Limitata"

- "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

bendrovės, pagal Lenkijos įstatymus žinomos kaip:

- "spółka akcyjna"

- "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

bendrovės, pagal Slovėnijos įstatymus žinomos kaip:

- "delniška družba"

- "komanditna delniška družba"

- "družba z omejeno odgovornostjo";

bendrovės, pagal Slovakijos įstatymus žinomos kaip:

- "akciová spoločnosť"

- "spoločnosť s ručením obmedzeným"

- "komanditná spoločnosť""

.

2. 31976 L 0308: 1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyva 76/308/EEB dėl tarpusavio pagalbos patenkinant pretenzijas, susijusias su tam tikromis rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis priemonėmis (OL L 73, 1976 3 19, p. 18), su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 31979 L 1071: 1979 12 6 Tarybos direktyva 79/1071/EEB (OL L 331, 1979 12 27, p. 10),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31992 L 0108: 1992 12 14 Tarybos direktyva 92/108/EEB (OL L 390, 1992 12 31, p. 124),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 32001 L 0044: 2001 6 15 Tarybos direktyva 2001/44/EB (OL L 175, 2001 6 28, p. 17).

3 straipsnio šeštoji įtrauka papildoma taip:

"Maltoje: Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti

Slovėnijoje: i) davek od prometa zavarovalnih poslov

ii) požarna taksa"

.

3. 31977 L 0388: 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo - bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas apskaičiavimo pagrindas (OL L 145, 1977 6 13, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 95),

- 31980 L 0368: 1980 3 26 Tarybos direktyva 80/368/EEB (OL L 90, 1980 4 3, p. 41),

- 31984 L 0386: 1984 7 31 Tarybos direktyva 84/386/EEB (OL L 208, 1984 8 3, p. 58),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 167),

- 31989 L 0465: 1989 8 3 Tarybos direktyva 89/465/EEB (OL L 226, 1989 8 3, p. 21),

- 31991 L 0680: 1991 12 31 Tarybos direktyva 91/680/EEB (OL L 376, 1991 12 31, p. 1),

- 31992 L 0077: 1992 10 19 Tarybos direktyva 92/77/EEB (OL L 316, 1992 10 31, p. 1),

- 31992 L 0111: 1992 12 14 Tarybos direktyva 92/111/EEB (OL L 384, 1992 12 30, p. 47),

- 31994 L 0004: 1994 2 14 Tarybos direktyva 94/4/EB (OL L 60, 1994 3 3, p. 14),

- 31994 L 0005: 1994 2 14 Tarybos direktyva 94/5/EB (OL L 60, 1994 3 3, p. 16),

- 31994 L 0076: 1994 12 22 Tarybos direktyva 94/76/EB (OL L 365, 1994 12 31, p. 53),

- 31995 L 0007: 1995 4 10 Tarybos direktyva 95/7/EB (OL L 102, 1995 5 5, p. 18),

- 31996 L 0042: 1996 6 25 Tarybos direktyva 96/42/EB (OL L 170, 1996 7 9, p. 34),

- 31996 L 0095: 1996 12 20 Tarybos direktyva 96/95/EB (OL L 338, 1996 12 28, p. 89),

- 31998 L 0080: 1998 10 12 Tarybos direktyva 98/80/EB (OL L 281, 1998 10 17, p. 31),

- 31999 L 0049: 1999 5 25 Tarybos direktyva 1999/49/EB (OL L 139, 1999 6 2, p. 27),

- 31999 L 0059: 1999 6 17 Tarybos direktyva 1999/59/EB (OL L 162, 1999 6 26, p. 63),

- 31999 L 0085: 1999 10 22 Tarybos direktyva 1999/85/EB (OL L 277, 1999 10 28, p. 34),

- 32000 L 0017: 2000 3 30 Tarybos direktyva 2000/17/EB (OL L 84, 2000 4 5, p. 24),

- 32000 L 0065: 2000 10 17 Tarybos direktyva 2000/65/EB (OL L 269, 2000 10 21, p. 44),

- 32001 L 0004: 2001 1 19 Tarybos direktyva 2001/4/EB (OL L 22, 2001 1 24, p. 17),

- 32001 L 0115: 2001 12 20 Tarybos direktyva 2001/115/EB (OL L 15, 2002 1 17, p. 24),

- 32002 L 0038: 2002 5 7 Tarybos direktyva 2002/38/EB (OL L 128, 2002 5 15, p. 41).

a) Po 24 straipsnio įrašomas šis straipsnis:

"24 bis straipsnis

Įgyvendindamos 24 straipsnio 2-6 dalis, šios valstybės narės gali atleisti nuo pridėtinės vertės mokesčio apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta yra mažesnė už atitinkamą nacionalinės valiutos ekvivalentą:

- Čekijoje: 35000 eurų;

- Estijoje: 16000 eurų;

- Kipre: 15600 eurų;

- Latvijoje: 17200 eurų;

- Lietuvoje: 29000 eurų;

- Vengrijoje: 35000 eurų;

- Maltoje: 37000 eurų jei didžioji ekonominės veiklos dalis yra prekių tiekimas, 24300 eurų, jei didžioji ekonominės veiklos dalis yra paslaugų, kurių pridėtinė vertė yra nedidelė (didelės sąnaudos), teikimas ir 14600 eurų kitais atvejais, t.y. didelės pridėtinės vertės (nedidelių sąnaudų) paslaugų teikėjams;

- Lenkijoje: 10000 eurų;

- Slovėnijoje: 25000 eurų;

- Slovakijoje: 35000 eurų.

Toks atleidimas nuo mokesčio neturi poveikio nuosaviems ištekliams, kuriems vertinimo pagrindas turės būti pakartotinai nustatytas pagal Tarybos reglamentą (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 [] dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių.

;

b) XVIc ANTRAŠTINĖS DALIES pavadinimas pakeičiamas taip:

"XVIc ANTRAŠTINĖ DALIS

Pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos dėl Austrijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į Europos Sąjungą 1995 m. sausio 1 d. ir Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d."

c) XVIc ANTRAŠTINĖJE DALYJE 28p straipsnio 1 dalies antroji įtrauka pakeičiama taip:

"— "naujosios valstybės narės" reiškia valstybių narių, įstojusių į Europos Sąjungą 1995 m. sausio 1 d. ir 2004 m. gegužės 1 d., teritoriją, kaip ji dėl kiekvienos iš tų valstybių narių apibrėžta šios Direktyvos 3 straipsnyje,"

d) XVIc ANTRAŠTINĖJE DALYJE 28p straipsnio 7 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

"Ši sąlyga laikoma įvykdyta šiais atvejais:

- jei, Austrijos, Suomijos ir Švedijos atveju, transporto priemonių pirmojo panaudojimo data buvo iki 1987 m. sausio 1 d.;

- jei, Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos atveju, transporto priemonių pirmojo panaudojimo data buvo iki 1996 m. gegužės 1 d.;

- jei mokėtino dėl importo mokesčio suma yra nedidelė."

.

4. 31977 L 0799: 1977 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio ir netiesioginio apmokestinimo srityje (OL L 336, 1977 12 27, p. 15) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 31979 L 1070: 1979 10 6 Tarybos direktyva 79/1070/EEB (OL L 331, 1979 12 27, p. 8),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31992 L 0012: 1992 2 25 Tarybos direktyva 92/12/EEB (OL L 76, 1992 3 23, p. 1),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

a) 1 straipsnio 3 dalis papildoma taip:

"Čekijoje:

Daně z příjmů

Daň z nemovitostí

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

Estijoje:

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Maamaks

Kipre:

Φόρος Εισοδήματος

'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Latvijoje

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

nekustamā īpašuma nodoklis

uzņēmumu ienākuma nodoklis

Lietuvoje:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Žemės mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už aplinkos teršimą

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Paveldimo turto mokestis

Vengrijoje:

Személyi jövedelemadó

Társasági adó

Osztalékadó

Általános forgalmi adó

Jövedéki adó

Építményadó

Telekadó

Maltoje:

Taxxa fuq l-income

Lenkijoje:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnopranych

Slovėnijoje:

Dohodnina

Davki občanov

Davek od dobička pravnih oseb

Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

Slovakijoje:

daň z príjmov fyzických osôb

daň z príjmov právnických osôb

daň z dedičstva

daň z darovania

daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

daň z nehnuteľností

daň z pridanej hodnoty

spotrebné dane"

.

b) 1 straipsnio 5 dalis papildoma taip:

"Čekijoje:

Ministr financí arba įgaliotąjį atstovą

Estijoje:

Rahandusminister arba įgaliotąjį atstovą

Kipre:

Υπουργός Οικονομικών arba įgaliotąjį atstovą

Latvijoje:

Finanšu ministrs arba įgaliotąjį atstovą

Lietuvoje:

Finansų ministrą arba įgaliotąjį atstovą

Vengrijoje:

A pénzügyminiszter arba įgaliotąjį atstovą

Maltoje:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi arba įgaliotąjį atstovą

Lenkijoje:

Minister Finansów arba įgaliotąjį atstovą

Slovėnijoje:

Minister za financií arba įgaliotąjį atstovą

Slovakijoje:

Minister financií arba įgaliotąjį atstovą"

.

5. 31979 L 1072: 1979 m. gruodžio 6 d. Aštuntoji Tarybos direktyva Nr. 79/1072/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo - Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę šalies teritorijoje, tvarka ( OL L 331, 1979 12 27, p. 11) su pakeitimais, padarytais:

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31986 L 0560: 1986 11 17 Tryliktąja Tarybos direktyva 86/560/EEB (OL L 326, 1986 11 21, p. 40),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

a) C priedo D punktas papildomas taip:

"— Čekijoje: Finanční úřad pro Prahu 1

— Estijoje: Maksuamet

— Kipre: Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Τελωνείων, Υπηρεσία Φ.Π.Α.

— Latvijoje: Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde

— Lietuvoje: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

— Vengrijoje: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

— Maltoje: Id-Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi

— Lenkijoje: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

— Slovėnijoje: Davčni urad Ljubljana;

— Slovakijoje: Daňový úrad Bratislava I"

.

b) C priedo I punkto pirmoji pastraipa papildoma taip:

"CZK …

EEK …

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL …

PLN …

SIT …

SKK …"

c) C priedo I punkto antroji pastraipa papildoma taip:

"CZK …

EEK …

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL …

PLN …

SIT …

SKK …"

.

6. 31983 L 0182: 1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyva 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje (OL L 105, 1983 4 23, p. 59) su pakeitimais, padarytais:

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31991 L 0680: 1991 12 16 Tarybos direktyva 91/680/EEB (OL L 376, 1991 12 31, p. 1),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

Priedas papildomas taip:

"ČEKIJA

- Silniční daň

KIPRAS

- Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος

- Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972, όπως τροποποιήθηκε

- Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984, όπως τροποποιήθηκαν

LATVIJA

- akcīzes nodoklis (likums "Par akcīzes nodokli", pieņemts 1999. gada 25. novembrī)

- >transportlīdzekļu ikgadējā nodeva (likums "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu", pieņemts 2001. gada 22. novembrī)

LIETUVA

- Prekių apyvartos mokestis (Žin., 2002, Nr. 56-2229)

MALTA

- Dazju tas-Sisa fuq Vetturi bil-Mutur (Att dwar Taxxa tar- Reġistrazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur, Kap. 368)

SLOVĖNIJA

- Davki od prometa motornih vozil (Zakon o davkih na motorna vozila, Ur.l. RS, št. 52/99);

SLOVAKIJA

- Zákon o cestnej dani"

7. 31990 L 0434: 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 90/434/EEB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių bendrovių jungimui, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis (OL L 225, 1990 8 20, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

a) 3 straipsnio c punktas papildomas taip:

"— daň z příjmů právnických osob Čekijoje,

— tulumaks Estijoje,

— Φόρος Εισοδήματος Kipre,

— uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijoje,

— pelno mokestis Lietuvoje,

— társasági adó Vengrijoje,

— taxxa fuq l-income dhul Maltoje,

— podatek dochodowy od osób prawnych Lenkijoje,

— davek od dobička pravnih oseb Slovėnijoje,

— daň z príjmov právnických osôb Slovakijoje"

.

b) Priedas papildomas taip:

"p) bendrovės, pagal Čekijos įstatymus žinomos kaip: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

q) bendrovės, pagal Estijos įstatymus žinomos kaip: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

r) pagal Kipro įstatymus: "εταιρείες", kaip apibrėžta pajamų mokesčio įstatymuose;

s) bendrovės, pagal Latvijos įstatymus žinomos kaip: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

t) bendrovės, įsteigtos pagal Lietuvos įstatymus;

u) bendrovės, pagal Vengrijos įstatymus žinomos kaip: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet";

v) bendrovės, pagal Maltos įstatymus žinomos kaip: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

w) bendrovės, pagal Lenkijos įstatymus žinomos kaip: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

x) bendrovės, pagal Slovėnijos įstatymus žinomos kaip: "delniška družba", " komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

y) bendrovės, pagal Slovakijos įstatymus žinomos kaip: "Akciová spoločnosť", "Spoločnosť s ručením obmedzeným", "Verejná obchodná spoločnosť", "Komanditná spoločnosť"."

8. 31990 L 0435: 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 90/435/EEB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (OL L 225, 1990 8 20, p. 6), su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OJ C 241, 1994 8 29, p. 21).

a) 2 straipsnio c punktas papildomas taip:

"— daň z příjmů právnických osob Čekijoje

— tulumaks Estijoje

— >Φόρος Εισοδήματος Kipre

— uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijoje

— pelno mokestis Lietuvoje

— társasági adó, osztalékadó Vengrijoje

— taxxa fuq l-income Maltoje

— podatek dochodowy od osób prawnych Lenkijoje

— davek od dobička pravnih oseb Slovėnijoje

— daň z príjmov právnických osôb Slovakijoje"

.

b) Priedas papildomas taip:

"p) bendrovės, pagal Čekijos įstatymus žinomos kaip: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

q) bendrovės, pagal Estijos įstatymus žinomos kaip: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

r) pagal Kipro įstatymus: "εταιρείες", kaip apibrėžta pajamų mokesčio įstatymuose;

s) bendrovės, pagal Latvijos įstatymus žinomos kaip: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

t) bendrovės, įsteigtos pagal Lietuvos įstatymus;

u) bendrovės, pagal Vengrijos įstatymus žinomos kaip: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet";

v) bendrovės, pagal Maltos įstatymus žinomos kaip: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

w) bendrovės, pagal Lenkijos įstatymus žinomos kaip: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

x) bendrovės, pagal Slovėnijos įstatymus žinomos kaip: "delniška druba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

y) bendrovės, pagal Slovakijos įstatymus žinomos kaip: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť"."

9. 31992 L 0083: 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/83/EEB dėl akcizų, taikomų alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams, struktūrų suderinimo (OL L 316, 1992 10 31, p. 21).

22 straipsnis papildomas taip:

"6. Čekija, gali taikyti sumažintą, ne mažesnį nei 50 %, akcizo tarifą standartinio nacionalinio akcizo tarifo, taikomo etilo alkoholiui, etilo alkoholiui, gaminamam vaisių augintojų spirito varyklų, kasmet pagaminančių daugiau nei 10 etilo alkoholio hektolitrų iš vaisių, kuriuos jiems patiekia vaisių augintojų ūkiai. Sumažinto tarifo taikymas apribojamas 30 vaisių spirito litrų vienam vaisius auginančiam ūkiui per metus, skirtų išimtinai jų asmeniniam vartojimui."

.

"7. Slovakija ir Vengrija gali taikyti sumažintą, ne mažesnį nei 50 %, akcizo tarifą standartinio nacionalinio akcizo tarifo, taikomo etilo alkoholiui, etilo alkoholiui, gaminamam vaisių augintojų spirito varyklų, kasmet pagaminančių daugiau nei 10 etilo alkoholio hektolitrų iš vaisių, kuriuos jiems patiekia vaisių augintojų ūkiai. Sumažinto tarifo taikymas apribojamas 50 vaisių spirito litrų vienam vaisius auginančiam ūkiui per metus, skirtų išimtinai jų asmeniniam vartojimui. Komisija peržiūrės šią nuostatą 2015 m. ir praneš Tarybai apie galimus pakeitimus."

10. 31992 R 2719: 1992 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2719/92 dėl lydinčiojo dokumento vežant akcizais apmokestinamus produktus, kai jiems taikomas laikino akcizų mokėjimo atidėjimo režimas (OL L 276, 1992 9 19, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

- 31993 R 2225: 1993 7 27 Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2225/93 (OL L 198, 1993 8 7, p. 5).

a) 2a straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Lydinčiojo dokumento, išrašyto pagal 1 dalį, 24 langelyje, kuri yra skirta siuntėjui pasirašyti, nurodoma viena iš šių nuorodų:

- Dispensa de firma

- Podpis prominut

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Allkirjanõudest loobutud

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Derīgs bez paraksta

- Parašo nereikalaujama

- Aláírás alól mentesítve

- Firma mhux meħtieġa

- Van ondertekening vrijgesteld

- Z pominięciem podpisu

- Dispensa de assinatura

- Podpis sa nevyžaduje

- Opustitev podpisa"

.

b) I priedo paaiškinamųjų pastabų 2 punkto 12 langelyje pateiktų santrumpų sąrašas pakeičiamas taip:

"BE | Belgija |

CZ | Čekija |

DK | Danija |

DE | Vokietija |

EE | Estija |

GR | Graikija |

ES | Ispanija |

FR | Prancūzija |

IE | Airija |

IT | Italija |

CY | Kipras |

LV | Latvia |

LT | Lietuva |

LU | Liuksemburgas |

HU | Vengrija |

MT | Malta |

NL | Nyderlandai |

AT | Austrija |

PL | Lenkija |

PT | Portugalija |

SI | Slovėnija |

SK | Slovakija |

FI | Suomija |

SE | Švedija |

GB | Jungtinė Karalystė" |

.

[] OL L 155, 1989 6 7, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1026/1999 (OL L 126, 1999 5 20, p. 1)."

--------------------------------------------------

Top