EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0912(01)

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ C 213, 12.9.2007, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 213/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 213/01)

Data di adozione della decisione

19.7.2007

Numero dell'aiuto

N 360/06

Stato membro

Slovacchia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Zvýhodnený daňový režim na používanie palív z obnoviteľných zdrojov na základe smernice č. 2003/96/ES (biopalivá)

Base giuridica

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z. a zákona č. 223/2006 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvedených na trh Slovenskej republiky

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Riduzione dell'aliquota fiscale

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 2 933 Mio SKK

Intensità

Durata

1.5.2006-30.4.2012

Settore economico

Industria chimico-farmaceutica

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo financií SR

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

13.6.2007

Numero dell'aiuto

N 549/06

Stato membro

Italia

Regione

Sicilia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Atlantica Invest AG

Base giuridica

Legge 19 dicembre 1992, n. 488: «disciplina intervento straordinario nel Mezzogiorno»

Articolo 60 legge finanziaria 2003: «creazione Fondo aree sottosviluppate»

Decreto Min. Att. Prod. 12.11.2003: «modalità di accesso ai contratti di programma»

Delibera CIPE (progetto pilota di localizzazione) n. 12 del 4.4.2006

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 97,48 Mio EUR

Intensità

12,2 %

Durata

31.12.2009

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero dello Sviluppo economico

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

4.5.2007

Numero dell'aiuto

N 755/06

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Riparazione dei danni cagionati a dighe e stagni dalle inondazioni verificatesi nel periodo tra maggio e luglio 2006

Fondamento giuridico

1)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (§ 102).

2)

Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po povodních z května až července 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsobu kontroly jejich použití

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Risarcimento dei danni causati dalle inondazioni verificatesi nell'estate 2006

Forma di sostegno

Aiuto diretto

Stanziamento

3 000 000 CZK complessivamente

Intensità

Fino al 70 % dei costi di costruzione

Durata

1.1.2007-31.12.2008

Settore economico

Settore della pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

CZ-117 05 Praha 1

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

4.5.2007

Numero dell'aiuto

N 914/06

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Mitigazione dei danni cagionati agli stock ittici lacustri dalle inondazioni verificatesi nel periodo dal 28 maggio al 2 luglio 2006

Fondamento giuridico

1)

Usnesení vlády ČR ze dne 1. 11. 2006 č. 1246 o finančním řešení zmírnění škod způsobených na zem. majetku, vodohospodářské infrastruktuře, korytech vodních toků a rybnících v důsledku povodní v období od 28. 5. do 2. 7. 2006,

2)

Usnesení vlády ČR ze dne 3. 7. 2006 č. 845 k povodňové situaci v ČR a následkům povodňových škod v období od 28. 5. do 2. 7. 2006,

3)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

4)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,

5)

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství,

6)

Vyhláška č. 197/2004

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Mitigazione dei danni cagionati agli stock ittici lacustri dalle inondazioni verificatesi nel periodo dal 28 maggio al 2 luglio 2006

Forma di sostegno

Aiuto diretto

Stanziamento

10 000 000 CZK complessivamente

Intensità

50 % dei danni subiti dagli stock ittici

Durata

1.12.2006-31.12.2007

Settore economico

Settore della pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

CZ-117 05 Praha 1

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

14.5.2007

Numero dell'aiuto

N 135/07

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Fonds voor vispromotie (wijziging bestaande regeling)

Fondamento giuridico

Verordening financiering vispromotie 2007

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto a favore del settore della pesca

Forma di sostegno

Sovvenzioni individuali

Stanziamento

Circa 1 381 000 EUR all'anno

Intensità

Fino ad un massimo del 100 %

Durata

Illimitata

Settore economico

Settore della pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

Nederland

Altre informazioni

Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


Top