EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_003_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 03

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 003

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1976

L 262

71

 

 

31976L0759

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно пътепоказателните лампи на моторни превозни средства и техните ремаркета

3

1976

L 262

85

 

 

31976L0760

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на устройствата за осветяване на задната регистрационна табела на моторните превозни средства и на техните ремаркета

18

1976

L 262

96

 

 

31976L0761

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно фаровете за моторни превозни средства, които функционират като дълги светлини и/или къси светлини, както и относно електрическите лампи с нажежаема жичка за тези фарове

30

1976

L 262

122

 

 

31976L0762

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно предните фарове за мъгла за моторни превозни средства и лампите с нажежаеми жички за такива фарове

57

1976

L 262

135

 

 

31976L0763

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно седалките за пътници на селскостопанските или горските колесни трактори

71

1976

L 262

143

 

 

31976L0765

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на спиртомерите и спиртните хидрометри

75

1976

L 262

149

 

 

31976L0766

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на таблиците за алкохолно съдържание

81

1976

L 262

153

 

 

31976L0767

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законодателството на държавите-членки относно общите разпоредби за уредите под налягане и методите за контрол на тези уреди

85

1976

L 262

169

 

 

31976L0768

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година oтносно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти

101

1976

L 262

201

 

 

31976L0769

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

133

1977

L 105

1

 

 

31977L0311

 

 

 

Директива на Съвета от 29 март 1977 година за сближаване на законодателството на държавите-членки относно нивото на шума, възприемано от водачите на селскостопански или горски колесни трактори

136

1977

L 145

41

 

 

31977L0389

 

 

 

Директива на Съвета от 17 май 1977 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно теглително-прикачните устройства на моторните превозни средства

145

1977

L 220

1

 

 

31977L0536

 

 

 

Директива на Съвета от 28 юни 1977 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно защитните конструкции при преобръщане на селскостопанските или горските колесни трактори

147

1977

L 220

38

 

 

31977L0537

 

 

 

Директива на Съвета от 28 юни 1977 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се вземат срещу емисиите на замърсяващи вещества от дизелови двигатели, предназначени за селскостопанските или горските колесни трактори

184

1977

L 220

60

 

 

31977L0538

 

 

 

Директива на Съвета от 28 юни 1977 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно задните фарове за мъгла на моторните превозни средства и техните ремаркета

206

1977

L 220

72

 

 

31977L0539

 

 

 

Директива на Съвета от 28 юни 1977 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно фаровете за заден ход на моторни превозни средства и на ремаркетата за тях

219

1977

L 220

83

 

 

31977L0540

 

 

 

Директива на Съвета от 28 юни 1977 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно светлинните устройства за паркиране на моторни превозни средства

231

1977

L 220

95

 

 

31977L0541

 

 

 

Директива на Съвета от 28 юни 1977 година за сближаване на законодателството на държавите-членки по отношение на обезопасителните колани и на системите за задържане на моторните превозни средства

243

Top